แพ็คเกจโปรแกรมหน้าร้าน
- เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องสแกนบาร์โค้ด รับประกัน 7 วัน สินค้าใช้งานไม่ได้ต้องเป็นเหตุจากโรงงานเท่านั้น เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ (ลูกค้าต้องมีใบเสร็จยืนยัน)
- ราคาไม่รวมค่าส่ง
- สามารถสั่งซื้อแยกรายการได้
- ราคารวม VAT
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคา/หน่วย
60015-1
โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน c2m (แบบออฟไลน์) 0 กรัม 3,435
60015-2
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 695 กรัม 3,483
60015-3
เครื่องสแกนบาร์โค้ด 195 กรัม 787
รวม 3 รายการ น้ำหนัก 890 กรัม ราคา 7,705 บาท

Lights
Lights
Lights