set เปิดร้านกล่องพัสดุ ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
ราคา
จำนวน
ราคารวม
น้ำหนักรวม
1
33257
กล่องเบอร์ sx ไม่พิมพ์
8*12*4.5 ซม.
0.83 20 ใบ 16.52 0.50 กก.
2
33202
กล่องเบอร์ 00 ไม่พิมพ์
9*14*6 ซม.
0.98 20 ใบ 19.59 0.50 กก.
3
33203
กล่องเบอร์ 00
9*14*6 ซม.
0.93 20 ใบ 18.64 0.60 กก.
4
33205
กล่องเบอร์ 0
11*17*6 ซม.
1.38 20 ใบ 27.61 0.70 กก.
5
33262
กล่องเบอร์ 0 (สีอ่อนพิเศษ)
11x17x6 ซม.
0.94 20 ใบ 18.88 0.70 กก.
6
33206
กล่องเบอร์ 0+4
11*17*10 ซม.
1.60 20 ใบ 32.10 0.90 กก.
7
33207
กล่องเบอร์ A
14*20*6 ซม.
1.83 20 ใบ 36.58 0.88 กก.
8
33208
กล่องเบอร์ AA
13*17*7 ซม.
1.52 20 ใบ 30.44 1.10 กก.
9
33256
กล่องเบอร์ AB
14*19*9 ซม.
1.96 20 ใบ 39.18 1.20 กก.
10
33210
กล่องเบอร์ AH
14*20*35 ซม.
4.70 20 ใบ 93.93 2.66 กก.
11
33211
กล่องเบอร์ 2A
14*20*12 ซม.
2.11 20 ใบ 42.24 1.46 กก.
12
33213
กล่องเบอร์ B
17*25*9 ซม.
2.69 20 ใบ 53.81 1.60 กก.
13
33215
กล่องเบอร์ B+7
17*25*16 ซม.
4.01 20 ใบ 80.24 2.20 กก.
14
33216
กล่องเบอร์ BH
17*25*35 ซม.
6.18 20 ใบ 123.66 3.46 กก.
15
33214
กล่องเบอร์ 2B
17*25*18 ซม.
3.42 20 ใบ 68.44 2.16 กก.
16
33217
กล่องเบอร์ C
20*30*11 ซม.
3.62 20 ใบ 72.45 2.40 กก.
17
33219
กล่องเบอร์ CD
15*15*15 ซม.
2.22 20 ใบ 44.37 1.80 กก.
18
33221
กล่องเบอร์ C+8
20*30*19 ซม.
5.38 20 ใบ 107.62 2.98 กก.
19
33254
กล่องเบอร์ C+9
20*30*20 ซม.
5.66 20 ใบ 113.28 3.10 กก.
20
33222
กล่องเบอร์ C+15
20*30*26 ซม.
6.69 20 ใบ 133.81 3.50 กก.
21
33218
กล่องเบอร์ 2C
20*30*22 ซม.
5.07 20 ใบ 101.48 3.36 กก.
22
33223
กล่องเบอร์ D
22*35*14 ซม.
4.96 20 ใบ 99.12 3.20 กก.
23
33225
กล่องเบอร์ D-7
22*35*7 ซม.
4.58 20 ใบ 91.57 2.56 กก.
24
33226
กล่องเบอร์ D+11
22*35*25 ซม.
7.79 20 ใบ 155.76 4.40 กก.
25
33224
กล่องเบอร์ 2D
22*35*28 ซม.
6.84 20 ใบ 136.88 4.30 กก.
26
33227
กล่องเบอร์ E
24*40*17 ซม.
6.08 20 ใบ 121.54 4.20 กก.
27
33228
กล่องเบอร์ F(เล็ก)
31*36*13 ซม.
8.41 20 ใบ 168.27 4.66 กก.
28
33231
กล่องเบอร์ 2F
31*36*18 ซม.
9.44 20 ใบ 188.80 5.64 กก.
29
33239
กล่องเบอร์ M
27*43*20 ซม.
9.37 20 ใบ 187.38 5.20 กก.
30
33212
กล่องเบอร์ Q
14.5*22.5*7 ซม.
2.10 20 ใบ 42.01 1.30 กก.
31
33255
กล่องเบอร์ S+
24*37*14 ซม.
6.41 20 ใบ 128.15 3.56 กก.
32
33248
กล่องเบอร์ T1
11*30*6 ซม.
2.11 20 ใบ 42.24 1.10 กก.
33
33249
กล่องเบอร์ T2
23*32*6 ซม.
4.98 20 ใบ 99.59 2.48 กก.
34
33250
กล่องเบอร์ T3
17*36*8 ซม.
4.01 20 ใบ 80.24 2.06 กก.
35
33251
กล่องเบอร์ T4
23*31*27 ซม.
8.21 20 ใบ 164.26 4.16 กก.
รวมทั้ง set จำนวน 35 รายการ ราคา 2,980.68 บาท (ค่าส่งตามเงื่อนไข) น้ำหนัก 86.58 กิโลกรัม