จัด set เปิดร้านอุปกรณ์แพ็คเกจจิ้ง มูลค่า 200,000 บาท
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
ราคา
จำนวน
ราคารวม
น้ำหนักรวม
1
33257
กล่องเบอร์ sx ไม่พิมพ์
8*12*4.5 ซม.
0.83 200 ใบ 165.20 5.00 กก.
2
33202
กล่องเบอร์ 00 ไม่พิมพ์
9*14*6 ซม.
1.06 200 ใบ 212.40 5.00 กก.
3
33203
กล่องเบอร์ 00
9*14*6 ซม.
1.11 200 ใบ 221.84 6.00 กก.
4
33205
กล่องเบอร์ 0
11*17*6 ซม.
1.38 200 ใบ 276.12 7.00 กก.
5
33206
กล่องเบอร์ 0+4
11*17*10 ซม.
1.72 200 ใบ 344.56 9.00 กก.
6
33207
กล่องเบอร์ A
14*20*6 ซม.
1.98 200 ใบ 396.48 8.80 กก.
7
33208
กล่องเบอร์ AA
13*17*7 ซม.
1.76 200 ใบ 351.64 11.00 กก.
8
33256
กล่องเบอร์ AB
14*19*9 ซม.
2.23 200 ใบ 446.04 12.00 กก.
9
33210
กล่องเบอร์ AH
14*20*35 ซม.
4.70 200 ใบ 939.28 26.60 กก.
10
33211
กล่องเบอร์ 2A
14*20*12 ซม.
2.51 200 ใบ 502.68 14.60 กก.
11
33213
กล่องเบอร์ B
17*25*9 ซม.
3.08 200 ใบ 615.96 16.00 กก.
12
33215
กล่องเบอร์ B+7
17*25*16 ซม.
4.01 200 ใบ 802.40 22.00 กก.
13
33216
กล่องเบอร์ BH
17*25*35 ซม.
6.18 200 ใบ 1,236.64 34.60 กก.
14
33214
กล่องเบอร์ 2B
17*25*18 ซม.
4.07 200 ใบ 814.20 21.60 กก.
15
33217
กล่องเบอร์ C
20*30*11 ซม.
4.32 200 ใบ 863.76 24.00 กก.
16
33219
กล่องเบอร์ CD
15*15*15 ซม.
2.75 200 ใบ 549.88 18.00 กก.
17
33221
กล่องเบอร์ C+8
20*30*19 ซม.
5.38 200 ใบ 1,076.16 29.80 กก.
18
33254
กล่องเบอร์ C+9
20*30*20 ซม.
5.66 200 ใบ 1,132.80 31.00 กก.
19
33222
กล่องเบอร์ C+15
20*30*26 ซม.
6.69 200 ใบ 1,338.12 35.00 กก.
20
33218
กล่องเบอร์ 2C
20*30*22 ซม.
6.07 200 ใบ 1,213.04 33.60 กก.
21
33223
กล่องเบอร์ D
22*35*14 ซม.
5.71 200 ใบ 1,142.24 32.00 กก.
22
33225
กล่องเบอร์ D-7
22*35*7 ซม.
4.58 200 ใบ 915.68 25.60 กก.
23
33226
กล่องเบอร์ D+11
22*35*25 ซม.
7.79 200 ใบ 1,557.60 44.00 กก.
24
33224
กล่องเบอร์ 2D
22*35*28 ซม.
7.89 200 ใบ 1,578.84 43.00 กก.
25
33227
กล่องเบอร์ E
24*40*17 ซม.
7.30 200 ใบ 1,460.84 42.00 กก.
26
33228
กล่องเบอร์ F(เล็ก)
31*36*13 ซม.
8.41 200 ใบ 1,682.68 46.60 กก.
27
33229
กล่องเบอร์ F(กลาง)
30*45*20 ซม.
10.53 100 ใบ 1,052.56 29.50 กก.
28
33230
กล่องเบอร์ F(ใหญ่)
32*48*30 ซม.
13.96 100 ใบ 1,395.94 38.30 กก.
29
33231
กล่องเบอร์ 2F
31*36*18 ซม.
9.44 200 ใบ 1,888.00 56.40 กก.
30
33234
กล่องเบอร์ G
31*36*26 ซม.
10.86 100 ใบ 1,085.60 25.60 กก.
31
33236
กล่องเบอร์ H
41*45*35 ซม.
18.64 100 ใบ 1,864.40 50.80 กก.
32
33237
กล่องเบอร์ i (3ชั้น)
45*55*40 ซม.
24.61 100 ใบ 2,461.48 72.80 กก.
33
33239
กล่องเบอร์ M
27*43*20 ซม.
9.37 200 ใบ 1,873.84 52.00 กก.
34
33260
กล่องเบอร์ M+
35*45*25 ซม.
13.48 100 ใบ 1,347.56 36.50 กก.
35
33245
กล่องเบอร์ P1 ไม่พิมพ์
24*58*17 ซม.
10.88 100 ใบ 1,087.96 29.00 กก.
36
33246
กล่องเบอร์ P2 ไม่พิมพ์
33*58*24 ซม.
15.46 100 ใบ 1,545.80 43.00 กก.
37
33247
กล่องเบอร์ P4 ไม่พิมพ์
30*100*20 ซม.
18.31 100 ใบ 1,831.36 51.30 กก.
38
33212
กล่องเบอร์ Q
14.5*22.5*7 ซม.
2.35 200 ใบ 469.64 13.00 กก.
39
33255
กล่องเบอร์ S+
24*37*14 ซม.
6.41 200 ใบ 1,281.48 35.60 กก.
40
33248
กล่องเบอร์ T1
11*30*6 ซม.
2.11 200 ใบ 422.44 11.00 กก.
41
33249
กล่องเบอร์ T2
23*32*6 ซม.
4.98 200 ใบ 995.92 24.80 กก.
42
33250
กล่องเบอร์ T3
17*36*8 ซม.
4.01 200 ใบ 802.40 20.60 กก.
43
33251
กล่องเบอร์ T4
23*31*27 ซม.
8.21 200 ใบ 1,642.56 41.60 กก.
44
33252
กล่องเบอร์ T5
40*60*15 ซม.
16.48 100 ใบ 1,648.46 43.40 กก.
45
33242
กล่องเบอร์ 1
30*100*30 ซม.
23.12 100 ใบ 2,311.62 65.00 กก.
46
33243
กล่องเบอร์ 2
20*100*20 ซม.
14.31 100 ใบ 1,431.34 38.00 กก.
47
33244
กล่องเบอร์ 3
20*80*20 ซม.
11.45 100 ใบ 1,144.60 35.00 กก.
48
33238
กล่องเบอร์ 7
35*50*32 ซม.
16.14 100 ใบ 1,614.24 43.00 กก.
49
33232
กล่องเบอร์ ฉ
30*45*22 ซม.
11.09 100 ใบ 1,109.20 30.00 กก.
50
33233
กล่องเบอร์ ฉ+13
30*58*22 ซม.
13.62 100 ใบ 1,361.72 36.00 กก.
51
10305
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีใส
50ซม. x 140เมตร
95.58 12 ม้วน 1,146.96 16.80 กก.
52
10310
ฟิล์มยืด 17 MC 0.5 กิโล สีใส
25 ซม.x 140 ม.
44.84 12 ม้วน 538.08 6.00 กก.
53
10304
ฟิล์มยืด 2 กก. สีใส
50ซม. x 215เมตร
145.14 12 ม้วน 1,741.68 24.00 กก.
54
10308-1
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีดำ
50ซม. x 140เมตร
109.74 12 ม้วน 1,316.88 16.80 กก.
55
10308-2
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีเขียว
50ซม. x 140เมตร
109.74 12 ม้วน 1,316.88 16.80 กก.
56
10308-3
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีน้ำเงิน
50ซม. x 140เมตร
109.74 12 ม้วน 1,316.88 16.80 กก.
57
10308-4
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีแดง
50ซม. x 140เมตร
109.74 12 ม้วน 1,316.88 16.80 กก.
58
43422
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
20 หลา
7.08 144 ม้วน 1,019.52 9.36 กก.
59
43417
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
20 หลา
7.08 144 ม้วน 1,019.52 9.36 กก.
60
43421
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
45 หลา
11.80 144 ม้วน 1,699.20 16.56 กก.
61
43416
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
45 หลา
11.80 144 ม้วน 1,699.20 16.56 กก.
62
43420
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
100 หลา
18.05 144 ม้วน 2,599.78 32.40 กก.
63
43415
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
100 หลา
18.05 144 ม้วน 2,599.78 32.40 กก.
64
43419
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
250 หลา
61.14 72 ม้วน 4,401.78 36.36 กก.
65
43414
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
250 หลา
61.14 72 ม้วน 4,401.78 36.36 กก.
66
43418
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
300 หลา
62.37 72 ม้วน 4,490.99 42.84 กก.
67
43413
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
300 หลา
62.37 72 ม้วน 4,490.99 42.84 กก.
68
43306
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ
ยาว 20 หลา
8.38 144 ม้วน 1,206.43 10.08 กก.
69
43305
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ยาว 20 หลา
8.38 144 ม้วน 1,206.43 10.08 กก.
70
43327
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ
ยาว 20 หลา
8.38 144 ม้วน 1,206.43 10.08 กก.
71
43324
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง
ยาว 20 หลา
8.38 144 ม้วน 1,206.43 10.08 กก.
72
43307
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ
ยาว 45 หลา
16.34 144 ม้วน 2,353.39 17.28 กก.
73
43304
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ยาว 45 หลา
16.34 144 ม้วน 2,353.39 17.28 กก.
74
43328
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ
ยาว 45 หลา
16.34 144 ม้วน 2,353.39 17.28 กก.
75
43325
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง
ยาว 45 หลา
16.34 144 ม้วน 2,353.39 17.28 กก.
76
43308
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ)
ยาว 100 หลา
34.22 144 ม้วน 4,927.68 33.12 กก.
77
43303
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (คละแบบ)
ยาว 100 หลา
34.22 144 ม้วน 4,927.68 33.12 กก.
78
43329
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ
ยาว 100 หลา
34.22 144 ม้วน 4,927.68 33.12 กก.
79
43326
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง
ยาว 100 หลา
34.22 144 ม้วน 4,927.68 33.12 กก.
80
43309
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ)
ยาว 250 หลา
82.60 72 ม้วน 5,947.20 36.72 กก.
81
43302
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ยาว 250 หลา
82.60 72 ม้วน 5,947.20 36.72 กก.
82
43310
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ)
ยาว 300 หลา
151.51 72 ม้วน 10,908.86 43.20 กก.
83
43301
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ยาว 300 หลา
151.51 72 ม้วน 10,908.86 43.20 กก.
84
10207
บับเบิ้ล 4 ดาว
25 ซม. x 90 เมตร
56.64 12 ม้วน 679.68 9.60 กก.
85
10206
บับเบิ้ล 4 ดาว
32.5 ซม. x 90 เมตร
82.07 12 ม้วน 984.83 13.20 กก.
86
10204
บับเบิ้ล 4 ดาว
65 ซม. x 90 เมตร
153.40 12 ม้วน 1,840.80 25.20 กก.
87
10202
บับเบิ้ล 4 ดาว
130 ซม. x 90 เมตร
350.46 12 ม้วน 4,205.52 49.20 กก.
88
10208
บับเบิ้ล 5 ดาว
25 ซม. x 100 เมตร
82.60 12 ม้วน 991.20 14.40 กก.
89
10205
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว
32.5 ซม. x 100 เมตร
96.76 12 ม้วน 1,161.12 19.20 กก.
90
30201-1
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า
32.5 ซม. x 100 ม.
96.76 12 ม้วน 1,161.12 19.20 กก.
91
30201-2
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม
32.5 ซม. x 100 ม.
96.76 12 ม้วน 1,161.12 19.20 กก.
92
30201-3
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว
32.5 ซม. x 100 ม.
96.76 12 ม้วน 1,161.12 19.20 กก.
93
10203
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว
65 ซม. x 100 เมตร
188.80 12 ม้วน 2,265.60 31.20 กก.
94
30301-1
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า
65 ซม. x 100 ม.
188.80 12 ม้วน 2,265.60 31.20 กก.
95
30301-2
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม
65 ซม. x 100 ม.
188.80 12 ม้วน 2,265.60 31.20 กก.
96
30301-3
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว
65 ซม. x 100 ม.
188.80 12 ม้วน 2,265.60 31.20 กก.
97
10201
บับเบิ้ล 5 ดาว
130 ซม. x 100 เมตร
377.60 12 ม้วน 4,531.20 61.20 กก.
98
10402
กระดาษลูกฟูก 10 กก.
ยาว 23 เมตร
259.60 20 ม้วน 5,192.00 200.00 กก.
99
10401
กระดาษลูกฟูก 30 กก.
ยาว 70 เมตร
778.80 10 ม้วน 7,788.00 300.00 กก.
100
11301
กระดาษน้ำตาล(แผ่น) หนา 80 แกรม
35 x 47 นิ้ว
3.16 1000 แผ่น 3,162.40 90.00 กก.
รวมทั้ง set จำนวน 100 รายการ ราคา 203,368.61 บาท (ค่าส่งตามเงื่อนไข) น้ำหนัก 3,281.20 กิโลกรัม