set เปิดร้านอุปกรณ์แพ็คเกจจิ้ง ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
ราคา
จำนวน
ราคารวม
น้ำหนักรวม
1
33257
กล่องเบอร์ sx ไม่พิมพ์
8*12*4.5 ซม.
0.83 40 ใบ 33.04 1.00 กก.
2
33202
กล่องเบอร์ 00 ไม่พิมพ์
9*14*6 ซม.
0.98 40 ใบ 39.18 1.00 กก.
3
33203
กล่องเบอร์ 00
9*14*6 ซม.
0.93 40 ใบ 37.29 1.20 กก.
4
33205
กล่องเบอร์ 0
11*17*6 ซม.
1.38 40 ใบ 55.22 1.40 กก.
5
33262
กล่องเบอร์ 0 (สีอ่อนพิเศษ)
11x17x6 ซม.
0.94 40 ใบ 37.76 1.40 กก.
6
33206
กล่องเบอร์ 0+4
11*17*10 ซม.
1.60 40 ใบ 64.19 1.80 กก.
7
33207
กล่องเบอร์ A
14*20*6 ซม.
1.83 40 ใบ 73.16 1.76 กก.
8
33208
กล่องเบอร์ AA
13*17*7 ซม.
1.52 40 ใบ 60.89 2.20 กก.
9
33256
กล่องเบอร์ AB
14*19*9 ซม.
1.96 40 ใบ 78.35 2.40 กก.
10
33210
กล่องเบอร์ AH
14*20*35 ซม.
4.70 40 ใบ 187.86 5.32 กก.
11
33211
กล่องเบอร์ 2A
14*20*12 ซม.
2.11 40 ใบ 84.49 2.92 กก.
12
33213
กล่องเบอร์ B
17*25*9 ซม.
2.69 40 ใบ 107.62 3.20 กก.
13
33215
กล่องเบอร์ B+7
17*25*16 ซม.
4.01 40 ใบ 160.48 4.40 กก.
14
33216
กล่องเบอร์ BH
17*25*35 ซม.
6.18 40 ใบ 247.33 6.92 กก.
15
33214
กล่องเบอร์ 2B
17*25*18 ซม.
3.42 40 ใบ 136.88 4.32 กก.
16
33217
กล่องเบอร์ C
20*30*11 ซม.
3.62 40 ใบ 144.90 4.80 กก.
17
33219
กล่องเบอร์ CD
15*15*15 ซม.
2.22 40 ใบ 88.74 3.60 กก.
18
33221
กล่องเบอร์ C+8
20*30*19 ซม.
5.38 40 ใบ 215.23 5.96 กก.
19
33254
กล่องเบอร์ C+9
20*30*20 ซม.
5.66 40 ใบ 226.56 6.20 กก.
20
33222
กล่องเบอร์ C+15
20*30*26 ซม.
6.69 40 ใบ 267.62 7.00 กก.
21
33218
กล่องเบอร์ 2C
20*30*22 ซม.
5.07 40 ใบ 202.96 6.72 กก.
22
33223
กล่องเบอร์ D
22*35*14 ซม.
4.96 40 ใบ 198.24 6.40 กก.
23
33225
กล่องเบอร์ D-7
22*35*7 ซม.
4.58 40 ใบ 183.14 5.12 กก.
24
33226
กล่องเบอร์ D+11
22*35*25 ซม.
7.79 40 ใบ 311.52 8.80 กก.
25
33224
กล่องเบอร์ 2D
22*35*28 ซม.
6.84 40 ใบ 273.76 8.60 กก.
26
33227
กล่องเบอร์ E
24*40*17 ซม.
6.08 40 ใบ 243.08 8.40 กก.
27
33228
กล่องเบอร์ F(เล็ก)
31*36*13 ซม.
8.41 40 ใบ 336.54 9.32 กก.
28
33231
กล่องเบอร์ 2F
31*36*18 ซม.
9.44 40 ใบ 377.60 11.28 กก.
29
33239
กล่องเบอร์ M
27*43*20 ซม.
9.37 40 ใบ 374.77 10.40 กก.
30
33212
กล่องเบอร์ Q
14.5*22.5*7 ซม.
2.10 40 ใบ 84.02 2.60 กก.
31
33255
กล่องเบอร์ S+
24*37*14 ซม.
6.41 40 ใบ 256.30 7.12 กก.
32
33248
กล่องเบอร์ T1
11*30*6 ซม.
2.11 40 ใบ 84.49 2.20 กก.
33
33249
กล่องเบอร์ T2
23*32*6 ซม.
4.98 40 ใบ 199.18 4.96 กก.
34
33250
กล่องเบอร์ T3
17*36*8 ซม.
4.01 40 ใบ 160.48 4.12 กก.
35
33251
กล่องเบอร์ T4
23*31*27 ซม.
8.21 40 ใบ 328.51 8.32 กก.
36
10305
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีใส
50ซม. x 140เมตร
77.88 1 ม้วน 77.88 1.40 กก.
37
10310
ฟิล์มยืด 17 MC 0.5 กิโล สีใส
25 ซม.x 140 ม.
47.20 1 ม้วน 47.20 0.50 กก.
38
10304
ฟิล์มยืด 2 กก. สีใส
50ซม. x 215เมตร
122.72 1 ม้วน 122.72 2.00 กก.
39
10308-1
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีดำ (15 ไมครอน)
50ซม. x 140เมตร
109.74 1 ม้วน 109.74 1.40 กก.
40
10308-2
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีเขียว (15 ไมครอน)
50ซม. x 140เมตร
109.74 1 ม้วน 109.74 1.40 กก.
41
10308-3
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีน้ำเงิน (15 ไมครอน)
50ซม. x 140เมตร
109.74 1 ม้วน 109.74 1.40 กก.
42
43422
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
20 หลา
7.08 6 ม้วน 42.48 0.39 กก.
43
43417
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
20 หลา
7.08 6 ม้วน 42.48 0.39 กก.
44
43421
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
45 หลา
8.40 6 ม้วน 50.41 0.69 กก.
45
43416
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
45 หลา
8.40 6 ม้วน 50.41 0.69 กก.
46
43420
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
100 หลา
15.91 6 ม้วน 95.44 1.35 กก.
47
43415
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
100 หลา
15.91 6 ม้วน 95.44 1.35 กก.
48
43419
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
250 หลา
40.08 6 ม้วน 240.51 3.03 กก.
49
43414
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
250 หลา
40.08 6 ม้วน 240.51 3.03 กก.
50
43418
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
300 หลา
48.62 6 ม้วน 291.70 3.57 กก.
51
43413
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
300 หลา
48.62 6 ม้วน 291.70 3.57 กก.
52
43306
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ
ยาว 20 หลา
8.38 6 ม้วน 50.27 0.42 กก.
53
43305
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ยาว 20 หลา
8.38 6 ม้วน 50.27 0.42 กก.
54
43307
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ
ยาว 45 หลา
16.34 6 ม้วน 98.06 0.72 กก.
55
43304
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ยาว 45 หลา
16.34 6 ม้วน 98.06 0.72 กก.
56
43308
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ)
ยาว 100 หลา
34.22 6 ม้วน 205.32 1.38 กก.
57
43303
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (คละแบบ)
ยาว 100 หลา
34.22 6 ม้วน 205.32 1.38 กก.
58
43311
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นแดง
ยาว 40 หลา
37.76 6 ม้วน 226.56 0.78 กก.
59
43312
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นขาว
ยาว 40 หลา
37.76 6 ม้วน 226.56 0.78 กก.
60
45105-1
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู
ยาว 20 หลา
8.38 6 ม้วน 50.27 0.42 กก.
61
45105-2
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู
ยาว 45 หลา
16.34 6 ม้วน 98.06 0.66 กก.
62
45105-3
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู
ยาว 100 หลา
34.22 6 ม้วน 205.32 1.26 กก.
63
10208
บับเบิ้ล 5 ดาว
25 ซม. x 100 เมตร
82.60 1 ม้วน 82.60 1.20 กก.
64
10205
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว
32.5 ซม. x 100 เมตร
96.76 1 ม้วน 96.76 1.60 กก.
65
30201-1
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า
32.5 ซม. x 100 ม.
96.76 1 ม้วน 96.76 1.60 กก.
66
30201-2
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม
32.5 ซม. x 100 ม.
96.76 1 ม้วน 96.76 1.60 กก.
67
30201-3
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว
32.5 ซม. x 100 ม.
96.76 1 ม้วน 96.76 1.60 กก.
68
10203
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว
65 ซม. x 100 เมตร
188.80 1 ม้วน 188.80 2.60 กก.
69
30301-1
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า
65 ซม. x 100 ม.
188.80 1 ม้วน 188.80 2.60 กก.
70
30301-2
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม
65 ซม. x 100 ม.
188.80 1 ม้วน 188.80 2.60 กก.
71
30301-3
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว
65 ซม. x 100 ม.
188.80 1 ม้วน 188.80 2.60 กก.
72
10201
บับเบิ้ล 5 ดาว
130 ซม. x 100 เมตร
377.60 1 ม้วน 377.60 5.10 กก.
73
51738
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
13*30 ซม.
0.34 100 ใบ 34.22 0.40 กก.
74
51748
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
17*30 ซม.
0.34 100 ใบ 34.22 0.50 กก.
75
51754
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
20*30 ซม.
0.39 100 ใบ 38.94 0.60 กก.
76
51747
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
20*35 ซม.
0.47 100 ใบ 47.20 0.70 กก.
77
51746
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
25*35 ซม.
0.58 100 ใบ 57.82 0.40 กก.
78
51745
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
28*42 ซม.
0.80 100 ใบ 80.24 1.10 กก.
79
51757
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
30*42 ซม.
0.86 100 ใบ 86.14 1.20 กก.
80
51764
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
32*45 ซม.
0.97 100 ใบ 96.76 1.40 กก.
81
51744
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
35*45 ซม.
1.07 100 ใบ 107.38 1.50 กก.
82
51743
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
35*50 ซม.
2.15 100 ใบ 214.76 1.80 กก.
83
51742
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว
38*52 ซม.
1.50 100 ใบ 149.86 1.80 กก.
84
51201-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
14x17+4 ซม.
19.12 1 มัด 19.12 0.20 กก.
85
51201-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
14x17+4 ซม.
19.12 1 มัด 19.12 0.20 กก.
86
51202-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
15x18+4 ซม.
21.72 1 มัด 21.72 0.40 กก.
87
51202-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
15x18+4 ซม.
21.71 1 มัด 21.71 0.40 กก.
88
51203-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
15x20+4 ซม.
24.07 1 มัด 24.07 0.40 กก.
89
51203-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
15x20+4 ซม.
24.07 1 มัด 24.07 0.40 กก.
90
51204-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
16x16+4 ซม.
23.13 1 มัด 23.13 0.20 กก.
91
51204-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
16x16+4 ซม.
23.13 1 มัด 23.13 0.20 กก.
92
51205-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
17x18+4 ซม.
24.78 1 มัด 24.78 0.20 กก.
93
51205-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
17x18+4 ซม.
24.78 1 มัด 24.78 0.20 กก.
94
51206-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
17x21+4 ซม.
27.85 1 มัด 27.85 0.40 กก.
95
51206-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
17x21+4 ซม.
27.85 1 มัด 27.85 0.40 กก.
96
51207-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
18x23+4 ซม.
29.74 1 มัด 29.74 0.40 กก.
97
51207-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
18x23+4 ซม.
29.74 1 มัด 29.74 0.40 กก.
98
51208-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
19x28+4 ซม.
41.06 1 มัด 41.06 0.40 กก.
99
51208-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
19x28+4 ซม.
41.06 1 มัด 41.06 0.40 กก.
100
51209-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
20x25+4 ซม.
39.18 1 มัด 39.18 0.40 กก.
101
51209-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
20x25+4 ซม.
39.18 1 มัด 39.18 0.40 กก.
102
51210-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
20x30+4 ซม.
46.26 1 มัด 46.26 0.40 กก.
103
51210-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
20x30+4 ซม.
46.26 1 มัด 46.26 0.40 กก.
104
51211-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
22x25+4 ซม.
43.19 1 มัด 43.19 0.60 กก.
105
51211-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
22x25+4 ซม.
43.19 1 มัด 43.19 0.60 กก.
106
51212-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
23x28+4 ซม.
50.03 1 มัด 50.03 0.60 กก.
107
51212-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
23x28+4 ซม.
50.03 1 มัด 50.03 0.60 กก.
108
51217-1
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู
26x30+4 ซม.
60.42 1 มัด 60.42 0.60 กก.
109
51217-2
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า
26x30+4 ซม.
60.42 1 มัด 60.42 0.60 กก.
110
51737
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า
17*30 ซม.
0.86 100 ใบ 86.14 0.40 กก.
111
51753
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า
20*30 ซม.
0.57 100 ใบ 56.64 0.40 กก.
112
51735
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า
20*35 ซม.
0.85 100 ใบ 84.96 0.40 กก.
113
51755
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า
25*35 ซม.
1.42 100 ใบ 141.60 0.50 กก.
114
51732
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า
28*42 ซม.
1.90 100 ใบ 189.98 0.60 กก.
115
51733
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า
30*42 ซม.
1.24 100 ใบ 123.90 0.60 กก.
116
51758
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า
32*45 ซม.
1.78 100 ใบ 178.18 0.60 กก.
117
51765
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า
35*45 ซม.
1.84 100 ใบ 184.08 0.60 กก.
118
51731
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า
38*52 ซม.
3.20 100 ใบ 319.78 0.70 กก.
119
51730
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า
45*60 ซม.
3.07 100 ใบ 306.80 0.80 กก.
รวมทั้ง set จำนวน 119 รายการ ราคา 14,616.60 บาท (ค่าส่งตามเงื่อนไข) น้ำหนัก 258.76 กิโลกรัม