set เปิดร้านอุปกรณ์แพ็คเกจจิ้ง ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
ราคา
จำนวน
ราคารวม
น้ำหนักรวม
1
33257
กล่องเบอร์ sx ไม่พิมพ์
8*12*4.5 ซม.
0.83 100 ใบ 82.60 2.50 กก.
2
33202
กล่องเบอร์ 00 ไม่พิมพ์
9*14*6 ซม.
0.98 100 ใบ 97.94 2.50 กก.
3
33203
กล่องเบอร์ 00
9*14*6 ซม.
0.93 100 ใบ 93.22 3.00 กก.
4
33205
กล่องเบอร์ 0
11*17*6 ซม.
1.38 100 ใบ 138.06 3.50 กก.
5
33262
กล่องเบอร์ 0 (สีอ่อนพิเศษ)
11x17x6 ซม.
0.94 100 ใบ 94.40 3.50 กก.
6
33206
กล่องเบอร์ 0+4
11*17*10 ซม.
1.60 100 ใบ 160.48 4.50 กก.
7
33207
กล่องเบอร์ A
14*20*6 ซม.
1.83 100 ใบ 182.90 4.40 กก.
8
33208
กล่องเบอร์ AA
13*17*7 ซม.
1.52 100 ใบ 152.22 5.50 กก.
9
33256
กล่องเบอร์ AB
14*19*9 ซม.
1.96 100 ใบ 195.88 6.00 กก.
10
33210
กล่องเบอร์ AH
14*20*35 ซม.
4.70 100 ใบ 469.64 13.30 กก.
11
33211
กล่องเบอร์ 2A
14*20*12 ซม.
2.11 100 ใบ 211.22 7.30 กก.
12
33213
กล่องเบอร์ B
17*25*9 ซม.
2.69 100 ใบ 269.04 8.00 กก.
13
33215
กล่องเบอร์ B+7
17*25*16 ซม.
4.01 100 ใบ 401.20 11.00 กก.
14
33216
กล่องเบอร์ BH
17*25*35 ซม.
6.18 100 ใบ 618.32 17.30 กก.
15
33214
กล่องเบอร์ 2B
17*25*18 ซม.
3.42 100 ใบ 342.20 10.80 กก.
16
33217
กล่องเบอร์ C
20*30*11 ซม.
3.62 100 ใบ 362.26 12.00 กก.
17
33219
กล่องเบอร์ CD
15*15*15 ซม.
2.22 100 ใบ 221.84 9.00 กก.
18
33221
กล่องเบอร์ C+8
20*30*19 ซม.
5.38 100 ใบ 538.08 14.90 กก.
19
33254
กล่องเบอร์ C+9
20*30*20 ซม.
5.66 100 ใบ 566.40 15.50 กก.
20
33222
กล่องเบอร์ C+15
20*30*26 ซม.
6.69 100 ใบ 669.06 17.50 กก.
21
33218
กล่องเบอร์ 2C
20*30*22 ซม.
5.07 100 ใบ 507.40 16.80 กก.
22
33223
กล่องเบอร์ D
22*35*14 ซม.
4.96 100 ใบ 495.60 16.00 กก.
23
33225
กล่องเบอร์ D-7
22*35*7 ซม.
4.58 100 ใบ 457.84 12.80 กก.
24
33226
กล่องเบอร์ D+11
22*35*25 ซม.
7.79 100 ใบ 778.80 22.00 กก.
25
33224
กล่องเบอร์ 2D
22*35*28 ซม.
6.84 100 ใบ 684.40 21.50 กก.
26
33227
กล่องเบอร์ E
24*40*17 ซม.
6.08 100 ใบ 607.70 21.00 กก.
27
33228
กล่องเบอร์ F(เล็ก)
31*36*13 ซม.
8.41 100 ใบ 841.34 23.30 กก.
28
33229
กล่องเบอร์ F(กลาง)
30*45*20 ซม.
10.53 50 ใบ 526.28 14.75 กก.
29
33230
กล่องเบอร์ F(ใหญ่)
32*48*30 ซม.
13.96 50 ใบ 697.97 19.15 กก.
30
33231
กล่องเบอร์ 2F
31*36*18 ซม.
9.44 100 ใบ 944.00 28.20 กก.
31
33234
กล่องเบอร์ G
31*36*26 ซม.
10.86 50 ใบ 542.80 12.80 กก.
32
33236
กล่องเบอร์ H
41*45*35 ซม.
18.64 50 ใบ 932.20 25.40 กก.
33
33237
กล่องเบอร์ i (3ชั้น)
45*55*40 ซม.
24.61 50 ใบ 1,230.74 36.40 กก.
34
33261
กล่องเบอร์ L
40*50*30 ซม.
17.66 50 ใบ 883.23 25.00 กก.
35
33239
กล่องเบอร์ M
27*43*20 ซม.
9.37 100 ใบ 936.92 26.00 กก.
36
33260
กล่องเบอร์ M+
35*45*25 ซม.
13.48 50 ใบ 673.78 18.25 กก.
37
33245
กล่องเบอร์ P1 ไม่พิมพ์
24*58*17 ซม.
10.88 50 ใบ 543.98 14.50 กก.
38
33246
กล่องเบอร์ P2 ไม่พิมพ์
33*58*24 ซม.
15.46 50 ใบ 772.90 21.50 กก.
39
33247
กล่องเบอร์ P4 ไม่พิมพ์
30*100*20 ซม.
18.31 50 ใบ 915.68 25.65 กก.
40
33212
กล่องเบอร์ Q
14.5*22.5*7 ซม.
2.10 100 ใบ 210.04 6.50 กก.
41
33255
กล่องเบอร์ S+
24*37*14 ซม.
6.41 100 ใบ 640.74 17.80 กก.
42
33248
กล่องเบอร์ T1
11*30*6 ซม.
2.11 100 ใบ 211.22 5.50 กก.
43
33249
กล่องเบอร์ T2
23*32*6 ซม.
4.98 100 ใบ 497.96 12.40 กก.
44
33250
กล่องเบอร์ T3
17*36*8 ซม.
4.01 100 ใบ 401.20 10.30 กก.
45
33251
กล่องเบอร์ T4
23*31*27 ซม.
8.21 100 ใบ 821.28 20.80 กก.
46
33252
กล่องเบอร์ T5
40*60*15 ซม.
16.48 50 ใบ 824.23 21.70 กก.
47
33242
กล่องเบอร์ 1
30*100*30 ซม.
23.12 50 ใบ 1,155.81 32.50 กก.
48
33243
กล่องเบอร์ 2
20*100*20 ซม.
14.31 50 ใบ 715.67 19.00 กก.
49
33244
กล่องเบอร์ 3
20*80*20 ซม.
11.45 50 ใบ 572.30 17.50 กก.
50
33238
กล่องเบอร์ 7
35*50*32 ซม.
16.14 50 ใบ 807.12 21.50 กก.
51
33232
กล่องเบอร์ ฉ
30*45*22 ซม.
11.09 50 ใบ 554.60 15.00 กก.
52
33233
กล่องเบอร์ ฉ+13
30*58*22 ซม.
13.62 50 ใบ 680.86 18.00 กก.
53
10305
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีใส
50ซม. x 140เมตร
77.88 6 ม้วน 467.28 8.40 กก.
54
10310
ฟิล์มยืด 17 MC 0.5 กิโล สีใส
25 ซม.x 140 ม.
47.20 6 ม้วน 283.20 3.00 กก.
55
10304
ฟิล์มยืด 2 กก. สีใส
50ซม. x 215เมตร
122.72 6 ม้วน 736.32 12.00 กก.
56
10308-1
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีดำ (15 ไมครอน)
50ซม. x 140เมตร
109.74 6 ม้วน 658.44 8.40 กก.
57
10308-2
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีเขียว (15 ไมครอน)
50ซม. x 140เมตร
109.74 6 ม้วน 658.44 8.40 กก.
58
10308-3
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีน้ำเงิน (15 ไมครอน)
50ซม. x 140เมตร
109.74 6 ม้วน 658.44 8.40 กก.
59
43422
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
20 หลา
7.08 72 ม้วน 509.76 4.68 กก.
60
43417
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
20 หลา
7.08 72 ม้วน 509.76 4.68 กก.
61
43421
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
45 หลา
8.40 72 ม้วน 604.92 8.28 กก.
62
43416
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
45 หลา
8.40 72 ม้วน 604.92 8.28 กก.
63
43420
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
100 หลา
15.91 72 ม้วน 1,145.26 16.20 กก.
64
43415
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
100 หลา
15.91 72 ม้วน 1,145.26 16.20 กก.
65
43419
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
250 หลา
40.08 36 ม้วน 1,443.05 18.18 กก.
66
43414
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
250 หลา
40.08 36 ม้วน 1,443.05 18.18 กก.
67
43418
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีใส
300 หลา
48.62 36 ม้วน 1,750.18 21.42 กก.
68
43413
เทปกาวกว้าง 2 นิ้ว แกนแดง สีน้ำตาล
300 หลา
48.62 36 ม้วน 1,750.18 21.42 กก.
69
43306
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ
ยาว 20 หลา
8.38 72 ม้วน 603.22 5.04 กก.
70
43305
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ยาว 20 หลา
8.38 72 ม้วน 603.22 5.04 กก.
71
43327
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ
ยาว 20 หลา
8.38 72 ม้วน 603.22 5.04 กก.
72
43324
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง
ยาว 20 หลา
8.38 72 ม้วน 603.22 5.04 กก.
73
43307
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง คละแบบ
ยาว 45 หลา
16.34 72 ม้วน 1,176.70 8.64 กก.
74
43304
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ยาว 45 หลา
16.34 72 ม้วน 1,176.70 8.64 กก.
75
43328
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ
ยาว 45 หลา
16.34 72 ม้วน 1,176.70 8.64 กก.
76
43325
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง
ยาว 45 หลา
16.34 72 ม้วน 1,176.70 8.64 กก.
77
43308
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ)
ยาว 100 หลา
34.22 72 ม้วน 2,463.84 16.56 กก.
78
43303
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว (คละแบบ)
ยาว 100 หลา
34.22 72 ม้วน 2,463.84 16.56 กก.
79
43329
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นดำ
ยาว 100 หลา
34.22 72 ม้วน 2,463.84 16.56 กก.
80
43326
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นเหลือง
ยาว 100 หลา
34.22 72 ม้วน 2,463.84 16.56 กก.
81
43309
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ)
ยาว 250 หลา
82.60 36 ม้วน 2,973.60 18.36 กก.
82
43302
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ยาว 250 หลา
82.60 36 ม้วน 2,973.60 18.36 กก.
83
43310
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นแดง (คละแบบ)
ยาว 300 หลา
151.51 36 ม้วน 5,454.43 21.60 กก.
84
43301
เทปกาวพิมพ์ระวังแตก พื้นขาว
ยาว 300 หลา
151.51 36 ม้วน 5,454.43 21.60 กก.
85
10302-01
บับเบิ้ล 4 ดาว
25 ซม. x 70 เมตร
0.00 6 ม้วน 0.00 7.97 กก.
86
10302-02
บับเบิ้ล 4 ดาว
32.5 ซม. x 70 เมตร
0.00 6 ม้วน 0.00 9.47 กก.
87
10302-03
บับเบิ้ล 4 ดาว
65 ซม. x 70 เมตร
0.00 6 ม้วน 0.00 16.37 กก.
88
10207
บับเบิ้ล 4 ดาว
25 ซม. x 90 เมตร
56.64 6 ม้วน 339.84 4.80 กก.
89
10206
บับเบิ้ล 4 ดาว
32.5 ซม. x 90 เมตร
82.07 6 ม้วน 492.41 6.60 กก.
90
10204
บับเบิ้ล 4 ดาว
65 ซม. x 90 เมตร
153.40 6 ม้วน 920.40 12.60 กก.
91
10202
บับเบิ้ล 4 ดาว
130 ซม. x 90 เมตร
350.46 6 ม้วน 2,102.76 24.60 กก.
92
10208
บับเบิ้ล 5 ดาว
25 ซม. x 100 เมตร
82.60 6 ม้วน 495.60 7.20 กก.
93
10205
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว
32.5 ซม. x 100 เมตร
96.76 6 ม้วน 580.56 9.60 กก.
94
30201-1
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า
32.5 ซม. x 100 ม.
96.76 6 ม้วน 580.56 9.60 กก.
95
30201-2
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม
32.5 ซม. x 100 ม.
96.76 6 ม้วน 580.56 9.60 กก.
96
30201-3
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว
32.5 ซม. x 100 ม.
96.76 6 ม้วน 580.56 9.60 กก.
97
10203
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว
65 ซม. x 100 เมตร
188.80 6 ม้วน 1,132.80 15.60 กก.
98
30301-1
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า
65 ซม. x 100 ม.
188.80 6 ม้วน 1,132.80 15.60 กก.
99
30301-2
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม
65 ซม. x 100 ม.
188.80 6 ม้วน 1,132.80 15.60 กก.
100
30301-3
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว
65 ซม. x 100 ม.
188.80 6 ม้วน 1,132.80 15.60 กก.
101
10201
บับเบิ้ล 5 ดาว
130 ซม. x 100 เมตร
377.60 6 ม้วน 2,265.60 30.60 กก.
102
10402
กระดาษลูกฟูก 10 กก.
ยาว 23 เมตร
202.02 10 ม้วน 2,020.16 100.00 กก.
103
10401
กระดาษลูกฟูก 30 กก.
ยาว 70 เมตร
606.05 5 ม้วน 3,030.24 150.00 กก.
104
11301
กระดาษน้ำตาล(แผ่น) หนา 80 แกรม
35 x 47 นิ้ว
3.16 500 แผ่น 1,581.20 45.00 กก.
รวมทั้ง set จำนวน 104 รายการ ราคา 96,234.71 บาท (ค่าส่งตามเงื่อนไข) น้ำหนัก 1,694.50 กิโลกรัม