set เปิดร้านบรรจุภัณฑ์อาหาร ราคาเริ่มต้น 300,000 บาท
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
ราคา
จำนวน
ราคารวม
น้ำหนักรวม
1
8859024606802
กระดาษห่อทุเรียนยูโรเล็ก (ซัน) (440 แผ่น/แพ็ค)
8x10 นิ้ว
67.20 8 แพ็ค 537.60 6.80 กก.
2
10005-2
กระดาษห่อทุเรียน (ซัน) (500 แผ่น/แพ็ค)
10x10 นิ้ว
89.60 6 แพ็ค 537.60 4.62 กก.
3
8859469414420
กระดาษห่ออาหาร ลายอาหารเช้า (100 ใบ/แพ็ค)
30x30 ซม.
92.40 10 แพ็ค 924.00 4.85 กก.
4
8859469412310
กระดาษห่ออาหาร ลายใบตองเทียม (100 ใบ/แพ็ค)
30x30 ซม.
163.80 10 แพ็ค 1,638.00 7.90 กก.
5
8859469409365
กระดาษห่ออาหาร สีขาว (100 ใบ/แพ็ค)
30x30 ซม.
67.20 10 แพ็ค 672.00 4.20 กก.
6
8859024602002
กระดาษห่ออาหาร(เบอร์เกอร์) คละลาย (100 ใบ/แพ็ค)
30x30 ซม.
106.40 10 แพ็ค 1,064.00 4.05 กก.
7
8859438800223
กระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์12x12ลาย Tasty Hot Fresh UTRAY (100 แผ่น/แพ็ค)
30x30 ซม.
72.80 10 แพ็ค 728.00 5.34 กก.
8
50104-1
กระดาษใบตองเทียม (1000 กรัม/แพ็ค)
10x10 นิ้ว
71.68 10 แพ็ค 716.80 10.00 กก.
9
8859024600114
กระดาษใบตองเทียม (1000 กรัม/แพ็ค)
12x12 นิ้ว
71.68 10 แพ็ค 716.80 10.00 กก.
10
50104-3
กระดาษใบตองเทียม (1000 กรัม/แพ็ค)
12x14 นิ้ว
71.68 10 แพ็ค 716.80 10.00 กก.
11
50109-1
กระดาษซาลาเปา (2000 แผ่น/แพ็ค)
3*3 นิ้ว
53.76 10 แพ็ค 537.60 10.00 กก.
12
50109-2
กระดาษซาลาเปา (2000 แผ่น/แพ็ค)
3.5*3.5 นิ้ว
58.24 10 แพ็ค 582.40 10.00 กก.
13
50109-3
กระดาษซาลาเปา (2000 แผ่น/แพ็ค)
4x4 นิ้ว
50.40 10 แพ็ค 504.00 10.00 กก.
14
8859024607014
กระดาษรองกล่องโฟม (กระดาษปรู๊ฟ) พระอาทิตย์ (1000 กรัม/แพ็ค)
6x6 นิ้ว
32.48 10 แพ็ค 324.80 10.00 กก.
15
8859024601715
กระดาษรองกล่องโฟม (300 กรัม/แพ็ค)
3.5x5 นิ้ว
23.52 10 แพ็ค 235.20 3.00 กก.
16
8859024601647
กระดาษรองกล่องโฟม (300 กรัม/แพ็ค)
5x7 นิ้ว
23.52 10 แพ็ค 235.20 3.00 กก.
17
8859024601722
กระดาษรองกล่องโฟม (300 กรัม/แพ็ค)
7*10 นิ้ว
23.52 10 แพ็ค 235.20 3.00 กก.
18
8859024600015
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์ (1 กก/แพ็ค)
8x8 นิ้ว
41.44 10 แพ็ค 414.40 10.00 กก.
19
8859024600039
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์ (1 กก/แพ็ค)
9x9 นิ้ว
41.44 10 แพ็ค 414.40 10.00 กก.
20
8859024600077
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์ (1 กก/แพ็ค)
12x12 นิ้ว
41.44 10 แพ็ค 414.40 10.00 กก.
21
8859024602439
ถาดสาน 101 (100 ใบ/แพ็ค)
4x4 นิ้ว
98.56 10 แพ็ค 985.60 10.00 กก.
22
8859024602446
ถาดสาน 102 (100 ใบ/แพ็ค)
4x6 นิ้ว
105.28 10 แพ็ค 1,052.80 10.00 กก.
23
8859024604723
ถาดลายดอกไซส์มินิ (100 ใบ/แพ็ค)
8.5x8.5 ซม.
73.92 10 แพ็ค 739.20 10.00 กก.
24
8859272711020
ถาดขาว PE 812 (50 ใบ/แพ็ค)
8x12x4 ซม.
63.84 2 แพ็ค 127.68 0.90 กก.
25
101604000
ถาดขาว PE (50 ใบ/แพ็ค)
9x14x4 ซม.
71.12 2 แพ็ค 142.24 1.00 กก.
26
101704000
ถาดขาว PE (50 ใบ/แพ็ค)
10x16x4 ซม.
84.00 2 แพ็ค 168.00 1.20 กก.
27
101804000
ถาดขาว PE (50 ใบ/แพ็ค)
11x16.5x5 ซม.
103.60 2 แพ็ค 207.20 1.61 กก.
28
8859615300348
ถาดสำเร็จรูป อาร์ตการ์ดขาว กลาง (100 ใบ/แพ็ค)
10x14.5x3 ซม.
114.24 10 แพ็ค 1,142.40 8.33 กก.
29
8859438800025
ถาดกระดาษ Tray 561+ฝาปิด สีขาว 650ml. UTRAY (20 ชุด/แพ็ค)
12.4x17.3x4.4 ซม.
106.40 10 แพ็ค 1,064.00 7.55 กก.
30
8859438800049
ถาดกระดาษ Tray 114+ฝาปิด สีขาว 300ml. UTRAY (20 ชุด/แพ็ค)
10x12x3.5 ซม.
79.52 10 แพ็ค 795.20 4.46 กก.
31
8859438802104
ถาดกระดาษ 100+ฝาปิด สีขาว UTRAY (20 ชุด/แพ็ค)
10x10x3.5 ซม.
79.52 10 แพ็ค 795.20 4.11 กก.
32
8859438802111
ถาดกระดาษ 120+ฝาปิด สีขาว 400ml. UTRAY (20 ชุด/แพ็ค)
12x12x3.5 ซม.
89.60 10 แพ็ค 896.00 5.03 กก.
33
8859438800063
ถาดกระดาษ BOWL 133+ฝาปิด สีขาว 480ml. UTRAY 5.5 นิ้ว (แพ็ค) (20 ชุด/แพ็ค)
5.5 นิ้ว
106.40 9 แพ็ค 957.60 5.14 กก.
34
8853863000272
ถาดกระดาษสี่เหลี่ยม S010-P พร้อมฝา (25 ใบ/แพ็ค)
12.1x8.1x3.5 ซม.
109.76 10 แพ็ค 1,097.60 4.10 กก.
35
8858915531117
กล่องข้าว Champ1 (SBแชมป์)หรือแชมป์1 (100 ใบ/แพ็ค)
11.5x11.5x2.9 ซม.
53.76 5 แพ็ค 268.80 2.00 กก.
36
8858915531056
กล่องข้าว Champ5 (SB7) (100 ใบ/แพ็ค)
12x17.8x4 ซม.
56.00 5 แพ็ค 280.00 2.00 กก.
37
8858915531131
กล่องข้าว Champ6 (SB108)หรือแชมป์6 (100 ใบ/แพ็ค)
11.5x11.5x2.9 ซม.
45.92 5 แพ็ค 229.60 1.50 กก.
38
8858915531148
กล่องข้าว Champ8 (SB100)หรือแชมป์8 (100 ใบ/แพ็ค)
11x14x2.8 ซม.
48.16 5 แพ็ค 240.80 2.50 กก.
39
8858915531032
กล่องข้าว Champ9 (พรีเมี่ยม99)หรือแชมป์9 (100 ใบ/แพ็ค)
11.2x16.8x2.8 ซม.
53.76 5 แพ็ค 268.80 2.50 กก.
40
8858651210376
กล่องข้าว พีพี500 (SB500) (100 ใบ/แพ็ค)
18x17x4 ซม.
96.32 5 แพ็ค 481.60 2.50 กก.
41
8858915531124
กล่องไก่พรีเมี่ยม 5 (SB-5)หรือแชมป์5 (100 ใบ/แพ็ค)
12x17.8x3.2 ซม.
56.00 5 แพ็ค 280.00 2.00 กก.
42
8858915531698
กล่องเป็ด (SB502)หรือPP107 (100 ใบ/แพ็ค)
16.5x23.3x5.0 ซม.
134.40 5 แพ็ค 672.00 3.00 กก.
43
8858915531742
กล่องข้าว 2 หลุม (SB222) (100 ใบ/แพ็ค)
14x19.8x4 ซม.
86.28 5 แพ็ค 431.42 3.00 กก.
44
30100-9
กล่องข้าว 3 หลุม (SB88) (100 ใบ/แพ็ค)
14x19.8x4 ซม.
85.12 5 แพ็ค 425.60 3.00 กก.
45
30109-1
จานกลม SB235 (100 ใบ/แพ็ค)
9.5นิ้ว x 2ซม.
82.88 5 แพ็ค 414.40 2.60 กก.
46
8858915531346
จานเปล SB316 (100 ใบ/แพ็ค)
16x23.5x2 ซม.
45.92 5 แพ็ค 229.60 1.85 กก.
47
30109-2
จานโฟม พี.พี 245 (100 ใบ/แพ็ค)
16.5x23x3.5 ซม.
80.64 5 แพ็ค 403.20 2.00 กก.
48
8858915531223
ชาม SB45 (ก้นหอย) (100 ใบ/แพ็ค)
18x6x11 ซม.
44.80 5 แพ็ค 224.00 1.50 กก.
49
10018-02
ชามยูมี SB52หรือPP218 (100 ใบ/แพ็ค)
14.4x7.5x7 ซม.
35.84 5 แพ็ค 179.20 1.18 กก.
50
30101-4
ชามสีขาว 213 (100 ใบ/แพ็ค)
17.5x8x11 ซม.
63.84 5 แพ็ค 319.20 2.00 กก.
51
8858802800463
ชามสีขาว 214 (ถ้วยโฟมK-54) (100 ใบ/แพ็ค)
18.5x6.5 ซม.
61.26 5 แพ็ค 306.32 1.75 กก.
52
10018-03
ถ้วย SB56หรือPP271 (100 ใบ/แพ็ค)
11.2x6x6 ซม.
36.96 5 แพ็ค 184.80 0.78 กก.
53
8858651220153
ชามใหญ่ 218 (100 ใบ/แพ็ค)
14x8x7 ซม.
49.28 5 แพ็ค 246.40 0.50 กก.
54
30100-10
ถ้วยสี่เหลี่ยม SB22หรือPP205 (100 ใบ/แพ็ค)
11.5x11.5x3 ซม.
35.84 5 แพ็ค 179.20 0.75 กก.
55
8858915531216
ถ้วยเล็ก SB58 (100 ใบ/แพ็ค)
10.7x4.2 ซม.
28.00 5 แพ็ค 140.00 1.00 กก.
56
10018-01
ถ้วยแปดเหลี่ยมเล็ก SB24หรือPP252 (100 ใบ/แพ็ค)
11x7x3 ซม.
30.24 5 แพ็ค 151.20 0.68 กก.
57
30101-7
ถาด 313 (100 ใบ/แพ็ค)
8x15x2 ซม.
34.75 5 แพ็ค 173.77 1.00 กก.
58
30110-1
ถาดโฟมสีดำ 240BK (100 ใบ/แพ็ค)
20x25x4 ซม.
166.58 5 แพ็ค 832.89 4.00 กก.
59
30110-2
ถาดโฟมสีดำ 241BK (100 ใบ/แพ็ค)
6.5x22.5x2.5 ซม.
83.89 5 แพ็ค 419.44 4.00 กก.
60
30110-3
ถาดโฟมสีดำ ไม่เคลือบฟิล์ม 301BK (100 ใบ/แพ็ค)
4x18x1.5 ซม.
97.07 5 แพ็ค 485.35 2.60 กก.
61
30110-4
ถาดโฟมสีดำ 302BK (100 ใบ/แพ็ค)
4x4x2 ซม.
101.86 5 แพ็ค 509.32 1.50 กก.
62
30110-5
ถาดโฟมสีดำ 238BK (100 ใบ/แพ็ค)
13.5x20x3 ซม.
119.84 5 แพ็ค 599.20 2.05 กก.
63
8858802801255
ถาดโฟม K-307 (50 ใบ/แพ็ค)
19x26x3.5 ซม.
53.39 5 แพ็ค 266.95 3.50 กก.
64
30109-4
ถาด SBK5 (100 ใบ/แพ็ค)
15.2x21.3x1.5 ซม.
51.53 5 แพ็ค 257.66 1.90 กก.
65
30109-5
ถาด SB10 (100 ใบ/แพ็ค)
15.2x21.3x1.5 ซม.
52.64 5 แพ็ค 263.20 1.88 กก.
66
30109-6
ถาด SB11 (100 ใบ/แพ็ค)
10.5x19x1.7 ซม.
36.96 5 แพ็ค 184.80 1.35 กก.
67
8858915531391
ถาด SB101 (100 ใบ/แพ็ค)
11.5x18.5x1.5 ซม.
35.84 5 แพ็ค 179.20 1.15 กก.
68
8858802800623
ถาด K-102 (100 ใบ/แพ็ค)
14x20x1.5 ซม.
47.81 5 แพ็ค 239.06 2.00 กก.
69
8858915531490
ถาด SB102 (100 ใบ/แพ็ค)
14.5x20x1 ซม.
50.40 5 แพ็ค 252.00 2.00 กก.
70
30109-10
ถาด SB304 (100 ใบ/แพ็ค)
7.5x13x1.5 ซม.
28.00 5 แพ็ค 140.00 0.50 กก.
71
30109-11
ถาด SB103หรือPP303 (100 ใบ/แพ็ค)
8.5x14.5x1 ซม.
48.16 5 แพ็ค 240.80 0.63 กก.
72
30109-12
ถาด SB104 หรือ SB714 (100 ใบ/แพ็ค)
9x16x1.5 ซม.
28.76 5 แพ็ค 143.81 0.85 กก.
73
8858915531421
ถาด SB106หรือPP311 (100 ใบ/แพ็ค)
12x12x0.8 ซม.
39.20 5 แพ็ค 196.00 0.95 กก.
74
8858915531575
ถาด SB107หรือPP502 (100 ใบ/แพ็ค)
10.5x18.5x1.7 ซม.
34.72 5 แพ็ค 173.60 1.10 กก.
75
30109-16
ถาด SB109หรือPP312,PP315 (100 ใบ/แพ็ค)
13.5x13.5x1.5 ซม.
33.60 5 แพ็ค 168.00 0.95 กก.
76
30109-17
ถาด SB200หรือแชมป์7 (100 ใบ/แพ็ค)
20x20x1.5 ซม.
70.71 5 แพ็ค 353.53 3.30 กก.
77
8858915531452
ถาด SB201หรือPP313 (100 ใบ/แพ็ค)
9x16x1.5 ซม.
28.76 5 แพ็ค 143.81 0.80 กก.
78
30109-19
ถาด SB203 (100 ใบ/แพ็ค)
14x14x1.5 ซม.
35.84 5 แพ็ค 179.20 1.25 กก.
79
30109-20
ถาด SB206 (100 ใบ/แพ็ค)
15x15x1.5 ซม.
40.32 5 แพ็ค 201.60 1.50 กก.
80
30109-22
ถาด SB207 (100 ใบ/แพ็ค)
10.5x18.5x1.7 ซม.
38.35 5 แพ็ค 191.74 0.75 กก.
81
8858802800906
ถาดโฟม K-207 (100 ใบ/แพ็ค)
11x19x1.4 ซม.
53.40 5 แพ็ค 267.01 1.50 กก.
82
30109-23
ถาด SB209หรือPP240 (100 ใบ/แพ็ค)
18.5x25x2 ซม.
91.84 5 แพ็ค 459.20 3.00 กก.
83
30109-24
ถาด SB231 (100 ใบ/แพ็ค)
17x17x2 ซม.
54.88 5 แพ็ค 274.40 1.65 กก.
84
8858915531469
ถาด SB30 (100 ใบ/แพ็ค)
13x17.5x1 ซม.
35.95 5 แพ็ค 179.76 1.35 กก.
85
8858915531537
ถาด SB303หรือPP306 (100 ใบ/แพ็ค)
13x19.5x1.5 ซม.
44.34 5 แพ็ค 221.70 2.00 กก.
86
30109-28
ถาด SB301 (100 ใบ/แพ็ค)
14.5x20x1 ซม.
50.40 5 แพ็ค 252.00 1.73 กก.
87
8858802801071
ถาดโฟม K-305 (50 ใบ/แพ็ค)
11x19x3 ซม.
40.75 5 แพ็ค 203.73 2.00 กก.
88
30109-29
ถาดลึก PP203 (100 ใบ/แพ็ค)
13x18.5x4.5 ซม.
48.16 5 แพ็ค 240.80 1.60 กก.
89
8858651250242
ชาม P213 (50 ใบ/แพ็ค)
ปาก17 ฐาน7.5 สูง10 ซม.
65.33 10 แพ็ค 653.30 8.00 กก.
90
8858651250310
ชาม P213BK สีดำ (50 ใบ/แพ็ค)
ปาก17 ฐาน7.5 สูง10 ซม.
83.29 10 แพ็ค 832.94 8.00 กก.
91
8859094607006
ชาม PP45 (50 ใบ/แพ็ค)
ปาก16 ฐาน10 สูง8 ซม.
68.32 10 แพ็ค 683.20 8.10 กก.
92
8859094607181
ฝาปิดชาม PP45 SW (50 ใบ/แพ็ค)
58.24 10 แพ็ค 582.40 2.20 กก.
93
8859094605613
ชาม PP52 (50 ใบ/แพ็ค)
ปาก13 ฐาน8.3 สูง8 ซม.
58.24 10 แพ็ค 582.40 4.20 กก.
94
8859094605613-1
ฝาปิดชาม PP52 (50 ใบ/แพ็ค)
42.56 10 แพ็ค 425.60 1.50 กก.
95
8859420005162
ชาม PP56 TCL (100 ใบ/แพ็ค)
ปาก11.6 ฐาน6.5 สูง5 ซม.
44.80 10 แพ็ค 448.00 3.70 กก.
96
8859008402659
ชาม PP57 (50 ใบ/แพ็ค)
10.5x6.5x8 ซม.
35.84 10 แพ็ค 358.40 4.05 กก.
97
8859008403588
กล่องใส 1 ช่อง ฝาพับ SW-001 (25 ใบ/แพ็ค)
10.5x15.5x5.5 ซม.
53.33 10 แพ็ค 533.34 5.65 กก.
98
8859008403595
กล่องใส 2 ช่อง ฝาพับ SW-002 (25 ใบ/แพ็ค)
10.5x15.5x5.5 ซม.
53.33 10 แพ็ค 533.34 5.90 กก.
99
8858915531759
กล่องใส PP ฝาพับ SB912 (25 ใบ/แพ็ค)
11x14x4 ซม.
39.20 10 แพ็ค 392.00 3.75 กก.
100
8859420007883
กล่องข้าวไมโครเวฟฝาติด (2 ช่อง)TCL-002 (25 ใบ/แพ็ค)
9x14.5x6 ซม.
49.28 10 แพ็ค 492.80 5.00 กก.
101
8851515002506
ชามสีดำกลม +ฝาใส G128 (เกรดพรีเมี่ยม) (25 ใบ/แพ็ค)
15x7.0 ซม.
106.40 10 แพ็ค 1,064.00 5.00 กก.
102
8850124025005
ชามสีดำกลม (PP) G124+ฝา (25 ใบ/แพ็ค)
16x16x6 ซม.
118.72 10 แพ็ค 1,187.20 6.25 กก.
103
8859368800294
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1500 (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 17 สูง 9.5 ซม.
94.08 8 แพ็ค 752.64 8.78 กก.
104
8859368800300
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1750 (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 17 สูง 13 ซม.
103.04 8 แพ็ค 824.32 8.78 กก.
105
8859484300074
ถ้วย 300 cc+ฝา PP007 (EF) (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 11.5 ฐาน 7 สูง 4.5 ซม.
47.04 10 แพ็ค 470.40 4.01 กก.
106
8859484300081
ถ้วย 450 cc+ฝา PP008 (EF) (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 11.5 ฐาน 7.2 สูง 6.5 ซม.
51.52 10 แพ็ค 515.20 4.68 กก.
107
8859484300050
ถ้วย 750 cc+ฝา PP009 (EF) (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 15 ฐาน 11.5 สูง 6 ซม.
64.96 10 แพ็ค 649.60 6.62 กก.
108
8859484300067
ถ้วย 1000 cc+ฝา PP010 (EF) (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 15 ฐาน 10 สูง 8.5 ซม.
72.80 10 แพ็ค 728.00 7.09 กก.
109
8859368800249
กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y2000 (15 ใบ/แพ็ค)
ปาก 24.4 สูง 5.5 ซม.
119.84 6 แพ็ค 719.04 6.70 กก.
110
8859368800256
กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y2500 (15 ใบ/แพ็ค)
ปาก 24.4 สูง 7 ซม.
123.20 6 แพ็ค 739.20 6.87 กก.
111
9556456005638
กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB (50 ใบ/แพ็ค)
8x8x4.5 ซม.
123.20 10 แพ็ค 1,232.00 7.20 กก.
112
8859484300012
กล่องข้าว EF 1 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
7x12x3.5 ซม.
66.70 10 แพ็ค 666.96 4.45 กก.
113
8858969000058
กล่องข้าวสีขาว 1 ช่อง+ฝาใส (TPP-201) (25 ใบ/แพ็ค)
9.5x10.5x5.5ซม.
76.16 10 แพ็ค 761.60 4.40 กก.
114
8858969000065
กล่องสีดำ 1 ช่อง+ฝาใส (TPP-201) (25 ใบ/แพ็ค)
9.5x10.5x5.5ซม.
76.16 10 แพ็ค 761.60 4.35 กก.
115
8859368800171
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0500 (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x14x3.5 ซม.
47.04 10 แพ็ค 470.40 5.52 กก.
116
8859368800706
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F650-B (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x14x4.5 ซม.
49.28 10 แพ็ค 492.80 6.09 กก.
117
8858651295014
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส (PJ601) (25 ใบ/แพ็ค)
10x16x5.0 ซม.
82.39 8 แพ็ค 659.10 5.60 กก.
118
8850121002504
กล่องสีดำG121 1 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x18x6 ซม.
112.00 10 แพ็ค 1,120.00 7.20 กก.
119
8859368800195
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0750 (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x14x5.5 ซม.
48.16 10 แพ็ค 481.60 6.50 กก.
120
8859094610297
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค)
8x13.5x5 ซม.
133.28 6 แพ็ค 799.68 6.30 กก.
121
8859748800036
กล่องเวฟ+ฝา 750 ml. SP (G750-X) (50 ใบ/แพ็ค)
9x14x5 ซม.
125.44 6 แพ็ค 752.64 7.86 กก.
122
8850120002505
กล่องสีดำG120 1 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
10.5x15.5x4.5 ซม.
89.60 10 แพ็ค 896.00 6.00 กก.
123
8859368800201
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1000 (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x13.5x6.5 ซม.
50.40 10 แพ็ค 504.00 6.90 กก.
124
8859094610303
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค)
11x16x6.5 ซม.
134.40 6 แพ็ค 806.40 6.93 กก.
125
8859748800050
กล่องเวฟ+ฝา 1000 ml. SP (G1000-X) (50 ใบ/แพ็ค)
12x17x6.3 ซม.
128.80 6 แพ็ค 772.80 8.42 กก.
126
8859368800837
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1500 (25 ใบ/แพ็ค)
15x17x7 ซม.
122.08 6 แพ็ค 732.48 6.75 กก.
127
9556456009636
กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB (50 ใบ/แพ็ค)
11.5x17x7.5 ซม.
315.84 3 แพ็ค 947.52 6.68 กก.
128
8858805236894
กล่องข้าวโค้งสีขาว PP 2 ช่อง ฝาใส (L-23) (25 ใบ/แพ็ค)
21x14x4.5 ซม.
93.33 10 แพ็ค 933.30 6.10 กก.
129
8852020002500
กล่องสีดำBOX-20 2 ช่อง+ฝาใส (เกรดพรีเมี่ยม) (25 ใบ/แพ็ค)
13x18.5x4.0 ซม.
82.88 10 แพ็ค 828.80 5.50 กก.
130
8858651295021
กล่องใส 2 ช่อง+ฝาใส (PJ602) (25 ใบ/แพ็ค)
10x15x5.0 ซม.
89.88 8 แพ็ค 719.04 6.40 กก.
131
9956456008172
กล่องใส DS 750 2 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
10x9.3x6 ซม.
101.92 10 แพ็ค 1,019.20 10.02 กก.
132
8859368800652
กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ใส 2F750 (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x14x5.5 ซม.
60.48 10 แพ็ค 604.80 6.89 กก.
133
8858651250211
กล่องสีดำPP 2 ช่อง+ฝาใส (P612BK) (25 ใบ/แพ็ค)
13x19x4.5 ซม.
95.87 8 แพ็ค 766.98 6.40 กก.
134
8859368800676
กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ดำ 2F1000-B (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x13.5x6.5 ซม.
67.20 10 แพ็ค 672.00 7.13 กก.
135
8850257710458
กล่องสีดำ 3 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค)
15.5x22x3.5 ซม.
235.48 4 แพ็ค 941.92 6.68 กก.
136
8853003002500
กล่องสีดำ 3 ช่องL+ฝาใส (BOX-3) (เกรดพรีเมี่ยม) (25 ใบ/แพ็ค)
13.5x22x4.5 ซม.
116.48 10 แพ็ค 1,164.80 7.40 กก.
137
30111-13
กล่องสีดำG125 3 ช่อง+ฝาใส (แทน G123) (25 ใบ/แพ็ค)
13x19x4.5 ซม.
118.35 10 แพ็ค 1,183.50 10.30 กก.
138
8858651250228
กล่องสีดำPP 3 ช่อง+ฝาใส (P614BK) (25 ใบ/แพ็ค)
11x20x5.5 ซม.
91.38 8 แพ็ค 731.05 6.40 กก.
139
8859420003786
กล่องสีดำ TC A503 3 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
20x18x3.5 ซม.
117.60 10 แพ็ค 1,176.00 6.70 กก.
140
8859420007760
กล่องสีดำ TCL-003 3 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
18x24x4 ซม.
106.86 10 แพ็ค 1,068.59 8.70 กก.
141
9956456009391
กล่องใส TC 1200 3 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค)
10.5x15.5x4.5 ซม.
392.00 3 แพ็ค 1,176.00 10.12 กก.
142
8854122002501
กล่องสีดำG122 4 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
14.5x20x4 ซม.
127.68 10 แพ็ค 1,276.80 10.70 กก.
143
30103-7
กล่องสีดำPP 5 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
20x26x3.0 ซม.
171.84 4 แพ็ค 687.37 5.04 กก.
144
8859420002994
ถาดปลาหมึก TC-T0 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
11.4*15.4*0.5 ซม.
45.92 10 แพ็ค 459.20 3.70 กก.
145
8859420003014
ถาดปลาหมึก TC-T1 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
11.9*16.9*1.1 ซม.
78.40 10 แพ็ค 784.00 4.45 กก.
146
8859420003038
ถาดปลาหมึก TC-T2 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
13.1*18.6*1.1 ซม.
82.88 10 แพ็ค 828.80 5.75 กก.
147
8859420003052
ถาดปลาหมึก TC-T3 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
14.2*21.2*1.2 ซม.
76.91 10 แพ็ค 769.10 6.60 กก.
148
8859420003076
ถาดปลาหมึก TC-T4 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
15.7*21.1*1.2 ซม.
79.15 10 แพ็ค 791.50 7.30 กก.
149
8859420003090
ถาดปลาหมึก TC-T5 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
16.0*24.6*1.0 ซม.
81.76 10 แพ็ค 817.60 9.20 กก.
150
8859420003113
ถาดปลาหมึก TC-T6 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
19.5*30.6*1.0 ซม.
129.92 10 แพ็ค 1,299.20 13.60 กก.
151
8859420003137
ถาดปลาหมึก TC-T42 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
12.7*17.3*1.5 ซม.
51.90 10 แพ็ค 519.01 5.45 กก.
152
30102-1
กล่องใส่ผลไม้เจาะรูกลมบนล่าง 500กรัม T101 (50 ใบ/แพ็ค)
12*18*9 ซม.
152.80 8 แพ็ค 1,222.41 9.60 กก.
153
30102-2
กล่องใส่ผลไม้ 250กรัม T107 (100 ใบ/แพ็ค)
10.5*13.0*8.0 ซม.
190.40 5 แพ็ค 952.00 4.25 กก.
154
30102-3
กล่องใส่ผลไม้ 1500กรัม T110 (50 ใบ/แพ็ค)
19*19*13 ซม.
281.62 4 แพ็ค 1,126.50 10.40 กก.
155
30102-4
กล่องใส่ผลไม้ 500กรัม T111 (50 ใบ/แพ็ค)
8.5*18*8 ซม.
131.82 10 แพ็ค 1,318.24 10.00 กก.
156
30102-5
กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน+ฝา 1พู (PP02-62) (50 ใบ/แพ็ค)
5.5x15.5x6 ซม.
492.80 4 แพ็ค 1,971.20 8.20 กก.
157
8859024605072
กล่องทุเรียนโอโซน (PP02-05) (25 ใบ/แพ็ค)
17.5x22x8 ซม.
294.56 8 แพ็ค 2,356.48 11.25 กก.
158
30102-6
กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน+ฝา 1kg. (PP02-63) (25 ใบ/แพ็ค)
17x23x6 ซม.
686.56 4 แพ็ค 2,746.24 13.30 กก.
159
30102-7
กล่องใส่ผลไม้ เจาะรู (IK-BULK) T8130 (50 ใบ/แพ็ค)
14.5x22.7x10.5 ซม.
268.80 4 แพ็ค 1,075.20 10.34 กก.
160
30108-5
ส้อมใหญ่บาง ใส M9.2 (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 15 ซม.
38.08 10 แพ็ค 380.80 3.50 กก.
161
8858915533104
ช้อนใหญ่ ขาว SB (100 อัน/แพ็ค)
33.60 10 แพ็ค 336.00 3.35 กก.
162
8858915533111
ช้อนใหญ่ ใส SB (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
33.60 10 แพ็ค 336.00 2.80 กก.
163
8858915533135
ส้อมใหญ่ ใส SB (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
31.36 10 แพ็ค 313.60 2.70 กก.
164
8859706700026
ช้อนข้าวพรีเมี่ยม สีขาว C103-W (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 11 ซม.
22.40 10 แพ็ค 224.00 2.55 กก.
165
8859706700095
ส้อมยาวพิเศษ สีขาว S156-W (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 15.5 ซม.
28.00 10 แพ็ค 280.00 2.60 กก.
166
30105-1
ช้อนสั้น สีขาว (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 10.5 ซม.
19.17 10 แพ็ค 191.74 1.90 กก.
167
8857124224407-1
ช้อนสั้น สีขาวนวล มะลิ (100 อัน/แพ็ค)
11 ซม.
19.17 10 แพ็ค 191.74 1.80 กก.
168
30105-9
ช้อนสั้น สีขาวนวล (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 11 ซม.
14.38 10 แพ็ค 143.81 1.65 กก.
169
8857127498096
ช้อนซุปขอบยก สีขาว M10 ปลาคู่ (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 11.5 ซม.
22.40 10 แพ็ค 224.00 2.37 กก.
170
8857127498027
ช้อนสั้น สีใส ปลาโลมาคู่ (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 10.50 ซม.
19.17 10 แพ็ค 191.74 2.15 กก.
171
8858915533012
ช้อนสั้น สีใส SB (SP1-2500) (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 10.50 ซม.
13.44 10 แพ็ค 134.40 1.50 กก.
172
30108-1
ช้อนกลางขาว (50 อัน/แพ็ค)
ยาว 12.5 ซม.
7.80 10 แพ็ค 77.95 0.85 กก.
173
30108-2
ช้อนกลางใส (50 อัน/แพ็ค)
ยาว 12.5 ซม.
7.80 10 แพ็ค 77.95 0.80 กก.
174
30108-3
ส้อมกลาง สีขาว (50 อัน/แพ็ค)
ยาว 12.5 ซม.
7.80 10 แพ็ค 77.95 0.75 กก.
175
30108-4
ส้อมกลาง สีใส (50 อัน/แพ็ค)
ยาว 12.5 ซม.
7.80 10 แพ็ค 77.95 0.75 กก.
176
30105-3
ช้อนยาว สีขาว (แพ็ค 50 อัน) (50 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
41.94 10 แพ็ค 419.44 3.10 กก.
177
30105-10
ช้อนยาว สีขาว (แพ็ค 100 อัน) (100 อัน/แพ็ค)
16 ซม.
62.92 10 แพ็ค 629.22 3.20 กก.
178
8859094605637
ส้อมใหญ่ สีขาว ฮอร์นบอย (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
26.88 10 แพ็ค 268.80 2.70 กก.
179
8859094605644
ช้อนใหญ่ สีขาว ฮอร์นบอย (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
26.88 10 แพ็ค 268.80 3.05 กก.
180
30105-11
ช้อนยาว สีใส (แพ็ค 100 อัน) (100 อัน/แพ็ค)
16 ซม.
62.92 10 แพ็ค 629.22 3.10 กก.
181
30107-1
ช้อนไอติม (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 11.5 ซม.
14.99 10 แพ็ค 149.86 1.80 กก.
182
30107-2
ช้อนพาย สีขาวขุ่น (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 8 ซม.
14.38 10 แพ็ค 143.81 0.95 กก.
183
8858915533074
ช้อนพาย สีใส (SB) (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 7.5 ซม.
14.38 10 แพ็ค 143.81 0.95 กก.
184
30106
ส้อม 2ขา คละสี (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 8.5 ซม.
16.78 10 แพ็ค 167.78 1.00 กก.
185
8859706700187
ชุดช้อน+ส้อม+ทิชชู่ หุ้มซองใส 3P สีดำ (50 ชุด/แพ็ค)
ยาว 15.50 ซม.
66.25 10 แพ็ค 662.48 3.80 กก.
186
8859706700187-1
ชุดช้อน+ส้อม+ทิชชู่ หุ้มซองใส 3P สีขาว (50 ชุด/แพ็ค)
ยาว 15.50 ซม.
66.25 10 แพ็ค 662.48 3.80 กก.
187
10025-1
ช้อนคนกาแฟ (100 คัน/แพ็ค)
9.89 10 แพ็ค 98.90 0.75 กก.
188
8858915533036
ช้อนคนกาแฟ SB (100 คัน/แพ็ค)
11.20 10 แพ็ค 112.00 1.23 กก.
189
8859706700149
ช้อนกึ่งส้อมคละสี TCP (40 ชิ้น/แพ็ค)
ยาว 14 ซม.
11.20 10 แพ็ค 112.00 1.62 กก.
190
20103-9
BN001 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
7x5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 9.00 กก.
191
20103-1
BN00111 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
8x4 ซม.
3.60 256 ใบ 920.37 5.63 กก.
192
20504
BN019 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
6.5x4.5 ซม.
2.40 450 ใบ 1,078.56 9.00 กก.
193
20505
BN020 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
5.4x4 ซม.
1.68 1000 ใบ 1,680.00 16.00 กก.
194
20105-3
BN021 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 160 มล. (PP)
6.5x6 ซม.
2.63 12 ใบ 31.58 0.18 กก.
195
20105-4
BN022PP กระปุกฝาเกลียวสีแดง 230 มล.(PP)
7.5x7 ซม.
3.60 12 ใบ 43.14 0.30 กก.
196
20103-2
BN022PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
7x7 ซม.
3.95 36 ใบ 142.33 0.90 กก.
197
20105-5
BN027 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 500 มล.(PP)
10.5x6.5 ซม.
4.79 36 ใบ 172.57 1.26 กก.
198
20103-11
BN034 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
9x6 ซม.
5.40 24 ใบ 129.56 0.72 กก.
199
20105-1
BN039 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 70 มล.(PP)
5.5x4 ซม.
1.80 20 ใบ 36.06 0.20 กก.
200
20105-2
BN042 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 120 มล. (PP)
6.5x4.5 ซม.
2.40 12 ใบ 28.76 0.14 กก.
201
20103-10
BN047PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
6x5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 8.50 กก.
202
20910-9
BN064 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
8x13 ซม.
8.99 24 ใบ 215.85 1.10 กก.
203
20910-8
BN065 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
8x17 ซม.
11.39 24 ใบ 273.37 1.56 กก.
204
20910-22
BN066 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
8x17 ซม.
13.79 24 ใบ 330.89 1.70 กก.
205
20103-3
BN071 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
8x10 ซม.
6.60 24 ใบ 158.32 0.84 กก.
206
20514-1
BN072 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
7.5x12 ซม.
6.60 24 ใบ 158.32 0.48 กก.
207
20103-4
BN075 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
7x8 ซม.
5.03 36 ใบ 181.04 1.15 กก.
208
20103-5
BN076 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
7x8 ซม.
4.67 36 ใบ 168.13 0.94 กก.
209
20103-6
BN077 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
7x9 ซม.
5.40 36 ใบ 194.34 1.15 กก.
210
20603-1
NO.001 กระปุกเกลียวเล็ก - สีแดง
8.0x4 ซม.
4.50 260 ใบ 1,170.62 6.50 กก.
211
20601-1
NO.17 กระปุกเกลียวกลาง - สีแดง
8.0x10 ซม.
9.89 96 ใบ 949.40 4.32 กก.
212
20602-1
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีแดง
8.0x16 ซม.
16.12 64 ใบ 1,031.48 3.84 กก.
213
20914-7
กระบอกขาไก่จิ๋ว+ฝาสีขาว No.0750 (PS)
7x7.5x6.5 ซม.
4.87 72 ใบ 350.78 1.80 กก.
214
20914-5
กระบอกพีเอสฝาโดมสีแดง No.0774 (PS)
12x6.5x6 ซม.
7.83 48 ใบ 375.78 1.97 กก.
215
20914-6
กระบอกพีเอสฝาโดมสีขาว No.0775 (PS)
15x6.5x6 ซม.
8.64 24 ใบ 207.24 1.03 กก.
216
20914-8
กระปุก 8 เหลี่ยม+ฝาแดง No.1031
8x7x8 ซม.
8.96 72 ใบ 645.12 2.95 กก.
217
8850421103307
กระปุก8เหลี่ยม ฝาสีขาว No.1033 (PS)
13.3x10.2x12.8 ซม.
21.28 48 ใบ 1,021.44 6.38 กก.
218
20914-1
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
6x15 ซม.
15.58 12 ใบ 186.95 0.43 กก.
219
20914-10
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
8.5x8.5x8 ซม.
15.58 12 ใบ 186.95 0.43 กก.
220
20914-2
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
8.5x10 ซม.
16.78 12 ใบ 201.33 0.53 กก.
221
20914-3
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
8.5x11 ซม.
17.98 12 ใบ 215.71 0.53 กก.
222
20914-4
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
8.5x13 ซม.
21.57 12 ใบ 258.85 0.53 กก.
223
20914-11
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
10x17.5x9.5 ซม.
29.96 12 ใบ 359.52 0.78 กก.
224
20914-12
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
10x20x9.5 ซม.
32.36 12 ใบ 388.28 0.78 กก.
225
20516-2
BN025 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PS)
6x5.5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 10.00 กก.
226
20515-1
BN026 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PP)
7.5x7.3x5.5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 10.00 กก.
227
20103-7
BN036 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
7x6 ซม.
2.76 400 ใบ 1,102.08 8.80 กก.
228
20103-8
BN037 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
7x8 ซม.
3.60 400 ใบ 1,438.08 10.00 กก.
229
20507-1
BN040 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS)
7.5x7.5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 10.00 กก.
230
20511-2
BN058 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
10.3x8.5x9 ซม.
8.39 24 ใบ 201.33 1.20 กก.
231
20912-1
BN059 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
10.2x5x8.5 ซม.
5.99 48 ใบ 287.62 1.82 กก.
232
20701-5
G.118 ถ้วยฝาฉีก
7.3x7.5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 10.00 กก.
233
20701-1
NO.011 กระปุกมะขาม 5ออนซ์
6.5x6.4 ซม.
3.36 500 ใบ 1,680.00 12.50 กก.
234
20701-2
NO.015 กระปุกน้ำพริก
6.2x5.5 ซม.
2.27 500 ใบ 1,136.80 8.00 กก.
235
20701-3
NO.201 กระปุกฝาฉีก
7.2x4.5 ซม.
3.00 800 ใบ 2,401.28 9.60 กก.
236
20915-1
โหลสังขยาเล็ก No.0535 (PS)
4.5x7x6 ซม.
3.36 10 ใบ 33.60 0.18 กก.
237
20113-3
กระปุก 2022 (ฝากด) 5ออนซ์
8x5.5 ซม.
3.51 144 ใบ 504.81 4.32 กก.
238
20113-2
กระปุก ฝากด (1012) 4ออนซ์
7x5 ซม.
2.67 144 ใบ 383.85 2.88 กก.
239
20113-1
กระปุกน้ำพริก ฝากด (1003) 3ออนซ์
4.5x4 ซม.
2.16 500 ใบ 1,080.80 5.00 กก.
240
20801-5
NO.203 กระปุกฝากด
6.5x5.2 ซม.
3.00 500 ใบ 1,500.80 10.00 กก.
241
20801-4
NO.202 กระปุกฝากด
9.4x6 ซม.
3.24 500 ใบ 1,618.40 10.00 กก.
242
20801-3
NO.008 กระปุกใสฝาสีใสขุ่น 4oz.
6.9x4.5 ซม.
2.40 260 ใบ 623.17 5.20 กก.
243
20801-2
NO.007 กระปุกจิ๋ว+ฝา
5.5x4.5 ซม.
2.04 504 ใบ 1,027.35 5.04 กก.
244
20801-1
NO.002 กระปุกฝาขาวใหญ่
8.8 x4.5 ซม.
4.49 280 ใบ 1,257.54 8.40 กก.
245
20703-4
G.199PS กระบอกสี่เหลี่ยมใส
5.5x10.2 ซม.
6.71 216 ใบ 1,449.10 7.56 กก.
246
20703-5
G.199PP กระบอกสี่เหลี่ยมขุ่น
5.5x10.2 ซม.
3.72 125 ใบ 464.80 4.38 กก.
247
20703-3
G.198 กระบอกสี่เหลี่ยมร่องข้าง
5.5x10.2 ซม.
8.15 216 ใบ 1,761.18 7.56 กก.
248
20703-2
G.197 กระบอกสี่เหลี่ยมร่องข้าง
5.5x7.0 ซม.
5.99 288 ใบ 1,725.70 7.20 กก.
249
20703-1
G.195 กระบอกสี่เหลี่ยมสูง
5.5x12.8 ซม.
8.39 174 ใบ 1,459.65 8.70 กก.
250
20911-3
BN049S กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PS)
9x4.3 ซม.
3.60 256 ใบ 920.37 5.89 กก.
251
20911-2
BN035 กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PP)
12x6.5 ซม.
5.28 200 ใบ 1,055.04 6.00 กก.
252
20911-1
BN030 กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PP)
9.3x6.1ซม.
3.24 400 ใบ 1,294.72 8.00 กก.
253
20911-4
BN006PS กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PS)
7.7x4.5 ซม.
2.63 500 ใบ 1,316.00 7.50 กก.
254
20201-1
กระปุก 306/400 แบบเหลี่ยม ฝาสีดำ
400 ml
10.08 120 ใบ 1,209.60 6.00 กก.
255
20913-1
ถ้วยแคปซูล G.117+ฝาฉีกดำ (25 ใบ/แพ็ค)
7.5x7x5 ซม.
47.04 10 แพ็ค 470.40 3.75 กก.
256
21000-1
ถ้วยกระดาษสีขาว 6.5 ออนซ์ (50 ใบ/แพ็ค)
9x4 ซม.
35.36 10 แพ็ค 353.58 2.80 กก.
257
21000-3
ฝาปิดถ้วยขนาด 6.5 ออนซ์ (100 ใบ/แพ็ค)
9 ซม.
37.15 10 แพ็ค 371.50 2.10 กก.
258
21000-2
ชามกระดาษสีขาว (40 ใบ/แพ็ค)
14.5x8 ซม.
110.25 4 แพ็ค 441.01 2.80 กก.
259
21000-4
ฝาปิดชามขนาด 1100 มล. (50 ใบ/แพ็ค)
14.5 ซม.
53.93 10 แพ็ค 539.28 3.90 กก.
260
21000-5
ชามกระดาษสีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
14.5x6 ซม.
112.00 9 แพ็ค 1,008.00 5.58 กก.
261
21000-6
ถ้วยกระดาษสีขาว 12 ออนซ์ (50 ใบ/แพ็ค)
9.5x6 ซม.
61.60 10 แพ็ค 616.00 3.50 กก.
262
8859469414772
ถ้วยซุปกระดาษสีขาว 4 ออนซ์+ฝากระดาษ (50 ใบ/แพ็ค)
7x5x6 ซม.
170.24 10 แพ็ค 1,702.40 4.60 กก.
263
8859469414802
ถ้วยซุปกระดาษสีขาว 4 ออนซ์+ฝาพลาสติก (100 ใบ/แพ็ค)
7x5x6 ซม.
241.92 10 แพ็ค 2,419.20 2.95 กก.
264
8859272741300
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 8 ออนซ์ +ฝาทึบ (ปาก10) (50 ใบ/แพ็ค)
10x8x6.5 ซม.
116.48 10 แพ็ค 1,164.80 4.00 กก.
265
8859272741317
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 12 ออนซ์ +ฝาทึบ (25 ใบ/แพ็ค)
9x7x9.5 ซม.
218.40 10 แพ็ค 2,184.00 4.25 กก.
266
8859272741324
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ +ฝาทึบ (แพ็ค25) (25 ใบ/แพ็ค)
10x7.5x11 ซม.
130.48 10 แพ็ค 1,304.80 5.00 กก.
267
8859272741331
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ +ฝาทึบ (แพ็ค50 ปาก11) (50 ใบ/แพ็ค)
11.5x9x8 ซม.
292.88 10 แพ็ค 2,928.80 11.50 กก.
268
8859272741348
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 26 ออนซ์ +ฝาทึบ (แพ็ค25) (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x9x12 ซม.
156.80 10 แพ็ค 1,568.00 7.00 กก.
269
8859272741355
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 32 ออนซ์ +ฝาทึบ (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x9x15 ซม.
164.08 10 แพ็ค 1,640.80 8.25 กก.
270
8859272741362
ชามกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ +ฝาพลาสติก (50 ใบ/แพ็ค)
14.5x12.5x5 ซม.
239.68 10 แพ็ค 2,396.80 10.00 กก.
271
8859272741379
ชามกระดาษคราฟท์ 25 ออนซ์ +ฝาพลาสติก (ปาก14.5) (50 ใบ/แพ็ค)
12.5x14.5x6.3 ซม.
239.68 10 แพ็ค 2,396.80 11.00 กก.
272
8859272741386
ชามกระดาษคราฟท์ 33 ออนซ์ +ฝาพลาสติก (ปาก14.5) (50 ใบ/แพ็ค)
14.5x12.5x7.5 ซม.
250.32 10 แพ็ค 2,503.20 12.00 กก.
273
8859272710009
จานกระดาษกลม 6 นิ้ว สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
21.10 10 แพ็ค 211.01 2.90 กก.
274
8859272710023
จานกระดาษกลม 7 นิ้ว สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว
29.67 10 แพ็ค 296.69 4.50 กก.
275
8859272710047
จานกระดาษกลม 9 นิ้ว สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว
36.92 10 แพ็ค 369.15 7.00 กก.
276
13593-1
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
20x30+5.2 cm
100.80 10 แพ็ค 1,008.00 8.40 กก.
277
13593-2
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
24.8x24.9+5 ซม.
100.80 10 แพ็ค 1,008.00 8.19 กก.
278
13593-3
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
24.5x29.9+5.1 ซม.
133.28 10 แพ็ค 1,332.80 9.33 กก.
279
13593-4
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (60 ใบ/แพ็ค)
24.3x34.5+5 ซม.
159.92 10 แพ็ค 1,599.25 11.78 กก.
280
13593-5
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (60 ใบ/แพ็ค)
29.3x29.9+5.6 ซม.
180.10 10 แพ็ค 1,800.96 12.40 กก.
281
13593-6
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
28.4x34.4+5.5 ซม.
151.20 10 แพ็ค 1,512.00 10.37 กก.
282
13593-7
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
29.4x25+4.5 ซม.
151.20 10 แพ็ค 1,512.00 8.81 กก.
283
13593-8
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
38.4x44.3+4.4 ซม.
200.48 10 แพ็ค 2,004.80 17.15 กก.
284
8859326270169
ถ้วยน้ำจิ้มทรงกลม 1 ออนซ์ ฝาพับ PET (1ozE) (50 ใบ/แพ็ค)
ฐาน4 สูง1.5 ซม.
21.28 10 แพ็ค 212.80 1.50 กก.
285
8859420001317
ถ้วยน้ำจิ้มทรงเหลี่ยม 1 ออนซ์ ฝาล็อค (2ozK) TC (50 ใบ/แพ็ค)
กว้าง3 ยาว4 สูง2 ซม.
23.55 10 แพ็ค 235.54 1.40 กก.
286
8859420004349
ถ้วย+ฝา TR 2 ออนซ์ (50 ใบ/แพ็ค)
6x4.5x3 ซม.
28.00 10 แพ็ค 280.00 3.70 กก.
287
8859368800379
ถ้วยน้ำจิ้ม EL 1 Oz. (50 ใบ/แพ็ค)
3.5x4.5x2.4 ซม.
21.28 10 แพ็ค 212.80 1.33 กก.
288
8857126789225
ถ้วยน้ำจิ้ม HUIYUAN PET-3 Oz. ( EL-3Oz.) (50 ใบ/แพ็ค)
4.5x5.5x3.4 ซม.
25.76 10 แพ็ค 257.60 2.15 กก.
289
8859368800386
ถ้วยน้ำจิ้ม EL 2 Oz. (50 ใบ/แพ็ค)
4x5x3 ซม.
23.55 10 แพ็ค 235.54 1.73 กก.
290
8859420001331
ถ้วยน้ำจิ้มทรงเหลี่ยม 2 ออนซ์ ฝาล็อค (2ozK) TC (50 ใบ/แพ็ค)
กว้าง3.5 ยาว4.5 สูง3 ซม.
23.55 10 แพ็ค 235.54 1.70 กก.
291
20102-1
กล่องพลาสติก+ฝา BN004
14*4 ซม.
6.71 24 ใบ 161.01 1.32 กก.
292
20102-2
กล่องพลาสติก+ฝา BN004-A
13*5 ซม.
6.35 24 ใบ 152.41 1.25 กก.
293
20102-3
กล่องพลาสติก+ฝา BN043
13*4 ซม.
5.51 24 ใบ 132.25 1.20 กก.
294
20102-4
กล่องพลาสติก+ฝา BN057
14*3 ซม.
5.28 48 ใบ 253.21 2.16 กก.
295
20102-5
กล่องพลาสติก+ฝา BN062
15*5 ซม.
7.19 24 ใบ 172.57 1.30 กก.
296
20508
กล่องพลาสติก+ฝาปิด BN045
16*35 ซม.
11.98 70 ใบ 838.88 3.85 กก.
297
20509
กล่องพลาสติกไม่แบ่งช่อง+ฝาปิด BN054
12.5*12.5*4.5 ซม.
10.79 36 ใบ 388.28 1.80 กก.
298
20510
กล่องพลาสติกแบ่งช่อง+ฝาปิด BN054
12.5*12.5*4.5 ซม.
11.98 36 ใบ 431.42 1.80 กก.
299
8850919324535
ฟิล์มยืดแอลแรป (กู๊ดแรป)
กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ม. หนา 9 ไมครอน
15.68 48 ม้วน 752.64 8.64 กก.
300
8850257510218
ฟิล์มถนอมอาหาร 30ม. RedCutter
กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ม. หนา 10 ไมครอน
58.24 12 กล่อง 698.88 2.41 กก.
301
8850257510065
ฟิล์มถนอมอาหาร 60ม. RedCutter
กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ม. หนา 10 ไมครอน
98.56 6 กล่อง 591.36 1.86 กก.
302
8850257510225
ฟิล์มถนอมอาหาร 100ม. RedCutter
กว้าง 30 ซม. ยาว 100 ม. หนา 10 ไมครอน
156.80 12 กล่อง 1,881.60 5.60 กก.
303
20202-15
โหลกลม No.62 ฝาสีดำ (PET)
180 ml
4.20 84 ใบ 352.80 2.52 กก.
304
20202-20
โหล 1 ปอนด์ ทรงเรียบ ฝาสีดำ (CAN0038) (PET)
250 ml
5.76 54 ใบ 310.87 2.16 กก.
305
20202-17
โหลกลม No.80 ฝาสีดำ (PET)
275 ml
5.04 50 ใบ 252.00 1.75 กก.
306
20202-34
โหลทรงกระบอกเล็ก No.0772 (PS)
300 ml
7.44 60 ใบ 446.21 2.22 กก.
307
20202-16
โหลกลม No.62 ฝาสีดำ (PET)
320 ml
4.79 72 ใบ 345.14 2.88 กก.
308
20202-26
โหลกลม No.80 ฝาสีดำ (PET)
400 ml
5.40 45 ใบ 242.93 1.80 กก.
309
20202-33
โหลกลมใส No.0754 (PS)
450 ml
6.97 60 ใบ 417.98 3.18 กก.
310
20202-18
โหล 1 ปอนด์ ทรงเนสกาแฟ ฝาสีดำ (PET)
480 ml
5.76 128 ใบ 736.87 5.12 กก.
311
20202-25
โหล 1 ปอนด์ 0045 ฝาสีดำ (PET)
480 ml
4.68 60 ใบ 280.90 1.80 กก.
312
20202-11
โหลแปดเหลี่ยม 0065 ฝาสีแดง (PET)
500 ml
4.10 99 ใบ 405.82 2.97 กก.
313
20202-4
โหลกลม 44กรัม 0060 ฝาสีแดง (PET)
570 ml
8.39 70 ใบ 587.22 4.20 กก.
314
20202-7
โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีขาว (PET)
630 ml
8.39 72 ใบ 603.99 4.32 กก.
315
20202-1
โหล 2 ปอนด์ (PET)
960 ml
8.39 66 ใบ 553.66 3.96 กก.
316
20202-9
โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาสีแดง (PET)
1000 ml
9.59 60 ใบ 575.23 3.60 กก.
317
20202-35
โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาหูหิ้วสีขาว (PET)
1000 ml
9.59 60 ใบ 575.23 3.60 กก.
318
8850421216502-2
โหลเหลี่ยมข้างเว้า+ฝาครีม No.2165 (PS)
1040 ml
20.98 72 ใบ 1,510.39 7.20 กก.
319
20202-21
โหลทรงกระบอก ฝาสีดำ (PET)
1200 ml
10.19 48 ใบ 489.22 3.60 กก.
320
20202-13
โหลกลมปาก4นิ้วครึ่ง ฝาสีขาว (PET)
1325 ml
15.58 30 ใบ 467.38 3.30 กก.
321
20202-2
โหล 4 ปอนด์ (PET)
1920 ml
9.59 45 ใบ 431.42 4.05 กก.
322
20202-3
โหล 8 ปอนด์ (PET)
3840 ml
14.99 35 ใบ 524.50 4.55 กก.
323
60003-1
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 5 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 10 แพ็ค 145.60 2.50 กก.
324
60003-2
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 6 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 10 แพ็ค 145.60 2.50 กก.
325
60003-3
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 7 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 10 แพ็ค 145.60 2.50 กก.
326
60003-4
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 8 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 10 แพ็ค 145.60 2.50 กก.
327
60003-5
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 9 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 10 แพ็ค 145.60 2.50 กก.
328
60003-6
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 10 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 10 แพ็ค 145.60 2.50 กก.
329
60003-7
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 10 นิ้ว หนา 4 มิล
14.56 10 แพ็ค 145.60 2.50 กก.
330
60003-8
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 12 นิ้ว หนา 4 มิล
14.56 10 แพ็ค 145.60 2.50 กก.
331
60003-9
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 12 นิ้ว หนา 5 มิล
14.56 10 แพ็ค 145.60 2.50 กก.
332
60004-1
ไม้สะเต๊ะอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 5 นิ้ว หนา 2.5 มิล
17.92 10 แพ็ค 179.20 2.50 กก.
333
60004-2
ไม้สะเต๊ะอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 6 นิ้ว หนา 2 มิล
17.92 10 แพ็ค 179.20 2.50 กก.
334
60004-3
ไม้สะเต๊ะอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 6 นิ้ว หนา 2.5 มิล
17.92 10 แพ็ค 179.20 2.50 กก.
335
60004-4
ไม้สะเต๊ะอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 7 นิ้ว หนา 2.5 มิล
17.92 10 แพ็ค 179.20 2.50 กก.
336
8857126206968
ตะเกียบอนามัย (40 คู่/แพ็ค)
ยาว 22.5 ซม. หนา 5 มิล
13.18 10 แพ็ค 131.82 2.50 กก.
337
8857126206975
ตะเกียบอนามัย (100 คู่/แพ็ค)
ยาว 22.5 ซม. หนา 5 มิล
35.84 10 แพ็ค 358.40 6.25 กก.
338
10094-11
ขันข้าวเบอร์ 8 (60 ใบ/แพ็ค)
312.48 10 แพ็ค 3,124.80 9.48 กก.
339
10094-22
ขันข้าวเบอร์ 8.5 (60 ใบ/แพ็ค)
8.5x3.5x7.2 ซม.
324.80 10 แพ็ค 3,248.00 10.68 กก.
340
10094-33
ขันข้าวเบอร์ 9 (60 ใบ/แพ็ค)
9x3.5x7.5 ซม.
348.32 10 แพ็ค 3,483.20 11.28 กก.
341
10094-44
ขันข้าวเบอร์ 9.5 (60 ใบ/แพ็ค)
9.5x4x8 ซม.
371.84 10 แพ็ค 3,718.40 13.20 กก.
342
10094-55
ขันข้าวเบอร์ 10 (60 ใบ/แพ็ค)
10x3.5x8.5 ซม.
396.48 10 แพ็ค 3,964.80 13.38 กก.
343
10094-66
ขันข้าวเบอร์ 10.5 (60 ใบ/แพ็ค)
10.5x4.5x8.5 ซม.
420.00 10 แพ็ค 4,200.00 16.20 กก.
344
8859422000875
ถ้วยนึ่งปากหยัก PP สีดำ (20 ใบ/แพ็ค)
ปาก9.8 สูง3.2 ซม.
28.07 10 แพ็ค 280.67 1.70 กก.
345
8858802854138
ถ้วยนึ่งปากหยัก PP สีขาว (20 ใบ/แพ็ค)
ปาก9.8 สูง3.2 ซม.
28.00 10 แพ็ค 280.00 1.70 กก.
346
8858802860603
ถ้วยนึ่งปากหยัก PP สีใส (20 ใบ/แพ็ค)
ปาก9.8 สูง3.2 ซม.
28.07 10 แพ็ค 280.67 1.70 กก.
347
8855051026231
ถ้วยนึ่งอาหาร PPN (7oz.) EPP (50 ใบ/แพ็ค)
50.40 10 แพ็ค 504.00 4.58 กก.
348
8857118176385
กล่องอาหาร B001 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
13.7x18.2x4.5 ซม.
117.60 10 แพ็ค 1,176.00 12.39 กก.
349
8857118176934
กล่องอาหาร 2ช่อง B002 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
16.5x24x4.5 ซม.
253.12 10 แพ็ค 2,531.20 18.85 กก.
350
8857118176408
กล่องอาหาร B004 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
12.5x17.4x3.6 ซม.
106.40 10 แพ็ค 1,064.00 10.95 กก.
351
8857118182690
กล่องอาหาร B007 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
14.5x19x4.5 ซม.
117.60 10 แพ็ค 1,176.00 13.30 กก.
352
8857118176446
ชาม L001 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
15.5x5.4 ซม.
90.72 10 แพ็ค 907.20 7.53 กก.
353
8857118182829
ชาม L008 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
17x7 ซม.
100.80 10 แพ็ค 1,008.00 11.50 กก.
354
8857118176507
ชาม L038 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
17x6 ซม.
106.40 10 แพ็ค 1,064.00 10.26 กก.
355
8859698300549
ชามหูจับ L039 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
17.5x6 ซม.
202.72 10 แพ็ค 2,027.20 13.66 กก.
356
8857118176460
ชามทรงตื้น L006 (10 ใบ/แพ็ค)
18.9x4 ซม.
96.32 10 แพ็ค 963.20 9.06 กก.
357
8859698300716
ชุดถาดเบเกอรี่+ฝาPET U005 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
10.5x15x3.5 ซม.
114.24 10 แพ็ค 1,142.40 6.46 กก.
358
8859698300723
ชุดถาดเบเกอรี่ 6 ช่อง+ฝาPET U007 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
12.8x18.5x2 ซม.
126.56 10 แพ็ค 1,265.60 9.46 กก.
359
8859698300563
ชามหูจับ+ฝาชานอ้อย G039 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
17.5x6 ซม.
176.96 10 แพ็ค 1,769.60 13.04 กก.
360
8857118179966
ชุดถาด+ฝาโดม T151 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
19.5x27x14.5 ซม.
206.08 10 แพ็ค 2,060.80 16.76 กก.
361
8857118176606
ถาด T501 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
13.2x18.2x3.2 ซม.
171.36 10 แพ็ค 1,713.60 9.42 กก.
362
8857118177726
กล่องอาหาร 2 ช่อง T602 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
12x17.3x4.7 ซม.
157.92 10 แพ็ค 1,579.20 9.59 กก.
363
8857118177702
กล่องอาหาร T601 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
12.4x17.5x4.7 ซม.
145.60 10 แพ็ค 1,456.00 9.83 กก.
364
8857118184700
ถาด 3 ช่อง T300 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
16.8x22.2x3.5 ซม.
253.12 10 แพ็ค 2,531.20 15.52 กก.
365
8857118177764
กล่อง 1 ช่อง T611+ฝา PET เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
12.5x17.5x4.5 ซม.
113.12 10 แพ็ค 1,131.20 7.80 กก.
366
8859538800567
กล่องเยื่อ B001 สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
7x5x2 นิ้ว
98.52 10 แพ็ค 985.15 10.50 กก.
367
8859538800024
กล่องเยื่อ B025 สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
9x9x2 นิ้ว
274.40 5 แพ็ค 1,372.00 11.80 กก.
368
8858805292128
กล่องเยื่อ B026 สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
8x8x2.5 นิ้ว
248.64 5 แพ็ค 1,243.20 9.88 กก.
369
8859538800062
จานเยื่อวงกลม P004 สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
6 นิ้ว
53.59 10 แพ็ค 535.92 3.00 กก.
370
8859538800772
จานเยื่อวงกลม P005 สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
10 นิ้ว
111.57 10 แพ็ค 1,115.74 11.00 กก.
371
8858805292180
จานเยื่อวงกลม P011 สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
7 นิ้ว
56.00 10 แพ็ค 560.00 4.60 กก.
372
8858805292197
จานเยื่อวงกลม P013 สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
9 นิ้ว
105.28 10 แพ็ค 1,052.80 7.80 กก.
373
8858805292210
จานเยื่อวงรี P009 สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
6.5 นิ้ว
78.40 10 แพ็ค 784.00 7.92 กก.
374
8858805292142
ชามเยื่อ LB001B สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
6x2x4 นิ้ว
87.36 10 แพ็ค 873.60 7.65 กก.
375
8858805292159
ชามเยื่อ L038 สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
6.5x3.5x2.5 นิ้ว
106.40 10 แพ็ค 1,064.00 8.30 กก.
376
8859420003212
จานใส TR-Y6 (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม.
49.28 10 แพ็ค 492.80 3.40 กก.
377
8859420003236
จานใส TR-Y8 (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 ซม.
90.72 10 แพ็ค 907.20 7.05 กก.
378
8859420003250
จานใส TR-Y10 (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 ซม.
122.08 10 แพ็ค 1,220.80 10.20 กก.
379
10115-01
ถังเซฟตี้ซิล+หูหิ้ว (RW1679) (25 ใบ/แพ็ค)
6.5x6.5x5.5 ซม.
87.36 10 แพ็ค 873.60 4.00 กก.
380
10115-14
ถังเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1865) (25 ใบ/แพ็ค)
6.5x8.5x7 ซม.
140.00 10 แพ็ค 1,400.00 15.25 กก.
381
10115-02
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1636) (25 ใบ/แพ็ค)
7.5x8x6 ซม.
168.00 10 แพ็ค 1,680.00 6.25 กก.
382
10115-06
ถังเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1864) (25 ใบ/แพ็ค)
10x8.5x5.5 ซม.
168.00 10 แพ็ค 1,680.00 7.50 กก.
383
10115-05
ถังเซฟตี้ซิลเหลี่ยมมีหูหิ้ว+ฝา (RW1866) (25 ใบ/แพ็ค)
10x8.5x7 ซม.
168.00 10 แพ็ค 1,680.00 13.75 กก.
384
10115-03
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1681) (25 ใบ/แพ็ค)
9x10x8 ซม.
140.00 10 แพ็ค 1,400.00 7.75 กก.
385
10115-11
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝาทอง (RW1883) (25 ใบ/แพ็ค)
9x9x7.5 ซม.
168.00 10 แพ็ค 1,680.00 7.75 กก.
386
10115-07
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1682) (20 ใบ/แพ็ค)
13x10x7 ซม.
156.80 5 แพ็ค 784.00 4.00 กก.
387
10115-04
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา+หูหิ้ว (RW1625) (10 ใบ/แพ็ค)
11.3x11.3x10 ซม.
89.60 10 แพ็ค 896.00 4.60 กก.
388
10115-08
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1692) (10 ใบ/แพ็ค)
15.5x14x13 ซม.
179.20 10 แพ็ค 1,792.00 8.10 กก.
389
10115-13
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา+หูหิ้ว (RW1695) (10 ใบ/แพ็ค)
18x14.5x16 ซม.
224.00 6 แพ็ค 1,344.00 7.98 กก.
390
10115-09
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1696) (10 ใบ/แพ็ค)
19.5x18.5x15 ซม.
268.80 6 แพ็ค 1,612.80 10.20 กก.
391
10116-02
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1635) (25 ใบ/แพ็ค)
7.5x7.5x5.5 ซม.
80.64 10 แพ็ค 806.40 3.75 กก.
392
10116-07
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1604) (25 ใบ/แพ็ค)
9x6.5x5 ซม.
84.00 10 แพ็ค 840.00 3.75 กก.
393
10116-04
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1641) (25 ใบ/แพ็ค)
7x7.5x6 ซม.
81.76 10 แพ็ค 817.60 4.00 กก.
394
10116-03
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1642) (25 ใบ/แพ็ค)
9x7.5x6
112.00 10 แพ็ค 1,120.00 5.00 กก.
395
10116-06
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1643) (25 ใบ/แพ็ค)
10x8x6 ซม.
112.00 10 แพ็ค 1,120.00 5.00 กก.
396
10116-09
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1659) (25 ใบ/แพ็ค)
10.5x9x7 ซม.
140.00 10 แพ็ค 1,400.00 6.25 กก.
397
10116-08
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1608) (25 ใบ/แพ็ค)
9x10.5x8.5 ซม.
140.00 10 แพ็ค 1,400.00 5.75 กก.
398
10116-01
ถังเซฟตี้ซิลขอบเรียบ+ฝา (RW1638) (25 ใบ/แพ็ค)
12x12x9.5 ซม.
224.00 8 แพ็ค 1,792.00 5.00 กก.
399
10116-05
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1662) (10 ใบ/แพ็ค)
13x13x10.3 ซม.
100.80 10 แพ็ค 1,008.00 5.10 กก.
400
10116-11
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1610) (20 ใบ/แพ็ค)
12x14x12 ซม.
201.60 5 แพ็ค 1,008.00 5.20 กก.
401
10116-10
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1667) (10 ใบ/แพ็ค)
14x15.5x13 ซม.
156.80 10 แพ็ค 1,568.00 7.50 กก.
402
10117-03
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1645) (25 ใบ/แพ็ค)
5x8.5x7.5 ซม.
86.28 10 แพ็ค 862.85 4.00 กก.
403
10117-06
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1622) (25 ใบ/แพ็ค)
5.5x11x9.5 ซม.
140.00 10 แพ็ค 1,400.00 6.50 กก.
404
10117-05
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1623) (25 ใบ/แพ็ค)
7x11x9.5 ซม.
140.00 10 แพ็ค 1,400.00 8.00 กก.
405
10117-07
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1624) (25 ใบ/แพ็ค)
8x11x9 ซม.
168.00 10 แพ็ค 1,680.00 7.50 กก.
406
10117-01
กล่องเซฟตี้ซิล+ฝาใส (RW1617) (25 ใบ/แพ็ค)
6.5x14x12 ซม.
196.00 8 แพ็ค 1,568.00 8.20 กก.
407
10117-04
กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1869) (10 ใบ/แพ็ค)
11.5x11.5x9 ซม.
100.80 10 แพ็ค 1,008.00 5.50 กก.
408
10117-02
กล่องเซฟตี้ซิลจัตุรัส (RW1349) (10 ใบ/แพ็ค)
15x9x16.5 ซม.
280.00 6 แพ็ค 1,680.00 10.92 กก.
409
10118-01
ถ้วยเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1631) (50 ใบ/แพ็ค)
3x5x4 ซม.
57.12 10 แพ็ค 571.20 2.50 กก.
410
10118-02
ถ้วยเซฟตี้ซิลเหลี่ยม+ฝาน้ำตาล (RW1862) (25 ใบ/แพ็ค)
6.5x6x4 ซม.
68.32 10 แพ็ค 683.20 3.75 กก.
รวมทั้ง set จำนวน 410 รายการ ราคา 317,955.62 บาท (ค่าส่งตามเงื่อนไข) น้ำหนัก 2,136.53 กิโลกรัม
สินค้าชนิดเดียวกันที่มีลาย หรือ สี ต่างกัน ราคาเท่ากัน จะส่งแบบคละสี คละลาย