set เปิดร้านบรรจุภัณฑ์อาหาร ราคาเริ่มต้น 150,000 บาท
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
ราคา
จำนวน
ราคารวม
น้ำหนักรวม
1
8859024606802
กระดาษห่อทุเรียนยูโรเล็ก (ซัน) (440 แผ่น/แพ็ค)
8x10 นิ้ว
67.20 3 แพ็ค 201.60 2.55 กก.
2
10005-2
กระดาษห่อทุเรียน (ซัน) (500 แผ่น/แพ็ค)
10x10 นิ้ว
89.60 3 แพ็ค 268.80 2.31 กก.
3
8859469414420
กระดาษห่ออาหาร ลายอาหารเช้า (100 ใบ/แพ็ค)
30x30 ซม.
92.40 3 แพ็ค 277.20 1.46 กก.
4
8859469412310
กระดาษห่ออาหาร ลายใบตองเทียม (100 ใบ/แพ็ค)
30x30 ซม.
163.80 3 แพ็ค 491.40 2.37 กก.
5
8859469409365
กระดาษห่ออาหาร สีขาว (100 ใบ/แพ็ค)
30x30 ซม.
67.20 3 แพ็ค 201.60 1.26 กก.
6
8859024602002
กระดาษห่ออาหาร(เบอร์เกอร์) คละลาย (100 ใบ/แพ็ค)
30x30 ซม.
106.40 3 แพ็ค 319.20 1.22 กก.
7
8859438800223
กระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์12x12ลาย Tasty Hot Fresh UTRAY (100 แผ่น/แพ็ค)
30x30 ซม.
72.80 3 แพ็ค 218.40 1.60 กก.
8
50104-1
กระดาษใบตองเทียม (1000 กรัม/แพ็ค)
10x10 นิ้ว
71.68 3 แพ็ค 215.04 3.00 กก.
9
8859024600114
กระดาษใบตองเทียม (1000 กรัม/แพ็ค)
12x12 นิ้ว
71.68 3 แพ็ค 215.04 3.00 กก.
10
50104-3
กระดาษใบตองเทียม (1000 กรัม/แพ็ค)
12x14 นิ้ว
71.68 3 แพ็ค 215.04 3.00 กก.
11
50109-1
กระดาษซาลาเปา (2000 แผ่น/แพ็ค)
3*3 นิ้ว
53.76 3 แพ็ค 161.28 3.00 กก.
12
50109-2
กระดาษซาลาเปา (2000 แผ่น/แพ็ค)
3.5*3.5 นิ้ว
58.24 3 แพ็ค 174.72 3.00 กก.
13
50109-3
กระดาษซาลาเปา (2000 แผ่น/แพ็ค)
4x4 นิ้ว
50.40 3 แพ็ค 151.20 3.00 กก.
14
8859024607014
กระดาษรองกล่องโฟม (กระดาษปรู๊ฟ) พระอาทิตย์ (1000 กรัม/แพ็ค)
6x6 นิ้ว
32.48 3 แพ็ค 97.44 3.00 กก.
15
8859024601715
กระดาษรองกล่องโฟม (300 กรัม/แพ็ค)
3.5x5 นิ้ว
23.52 3 แพ็ค 70.56 0.90 กก.
16
8859024601647
กระดาษรองกล่องโฟม (300 กรัม/แพ็ค)
5x7 นิ้ว
23.52 3 แพ็ค 70.56 0.90 กก.
17
8859024601722
กระดาษรองกล่องโฟม (300 กรัม/แพ็ค)
7*10 นิ้ว
23.52 3 แพ็ค 70.56 0.90 กก.
18
8859024600015
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์ (1 กก/แพ็ค)
8x8 นิ้ว
41.44 3 แพ็ค 124.32 3.00 กก.
19
8859024600039
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์ (1 กก/แพ็ค)
9x9 นิ้ว
41.44 3 แพ็ค 124.32 3.00 กก.
20
8859024600077
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์ (1 กก/แพ็ค)
12x12 นิ้ว
41.44 3 แพ็ค 124.32 3.00 กก.
21
8859024602439
ถาดสาน 101 (100 ใบ/แพ็ค)
4x4 นิ้ว
98.56 3 แพ็ค 295.68 3.00 กก.
22
8859024602446
ถาดสาน 102 (100 ใบ/แพ็ค)
4x6 นิ้ว
105.28 3 แพ็ค 315.84 3.00 กก.
23
8859024604723
ถาดลายดอกไซส์มินิ (100 ใบ/แพ็ค)
8.5x8.5 ซม.
73.92 3 แพ็ค 221.76 3.00 กก.
24
8859272711020
ถาดขาว PE 812 (50 ใบ/แพ็ค)
8x12x4 ซม.
63.84 3 แพ็ค 191.52 1.35 กก.
25
101604000
ถาดขาว PE (50 ใบ/แพ็ค)
9x14x4 ซม.
71.12 3 แพ็ค 213.36 1.50 กก.
26
101704000
ถาดขาว PE (50 ใบ/แพ็ค)
10x16x4 ซม.
84.00 3 แพ็ค 252.00 1.80 กก.
27
101804000
ถาดขาว PE (50 ใบ/แพ็ค)
11x16.5x5 ซม.
103.60 3 แพ็ค 310.80 2.42 กก.
28
8859615300348
ถาดสำเร็จรูป อาร์ตการ์ดขาว กลาง (100 ใบ/แพ็ค)
10x14.5x3 ซม.
114.24 3 แพ็ค 342.72 2.50 กก.
29
8859438800025
ถาดกระดาษ Tray 561+ฝาปิด สีขาว 650ml. UTRAY (20 ชุด/แพ็ค)
12.4x17.3x4.4 ซม.
106.40 3 แพ็ค 319.20 2.27 กก.
30
8859438800049
ถาดกระดาษ Tray 114+ฝาปิด สีขาว 300ml. UTRAY (20 ชุด/แพ็ค)
10x12x3.5 ซม.
79.52 3 แพ็ค 238.56 1.34 กก.
31
8859438802104
ถาดกระดาษ 100+ฝาปิด สีขาว UTRAY (20 ชุด/แพ็ค)
10x10x3.5 ซม.
79.52 3 แพ็ค 238.56 1.23 กก.
32
8859438802111
ถาดกระดาษ 120+ฝาปิด สีขาว 400ml. UTRAY (20 ชุด/แพ็ค)
12x12x3.5 ซม.
89.60 3 แพ็ค 268.80 1.51 กก.
33
8859438800063
ถาดกระดาษ BOWL 133+ฝาปิด สีขาว 480ml. UTRAY 5.5 นิ้ว (แพ็ค) (20 ชุด/แพ็ค)
5.5 นิ้ว
106.40 3 แพ็ค 319.20 1.71 กก.
34
8853863000272
ถาดกระดาษสี่เหลี่ยม S010-P พร้อมฝา (25 ใบ/แพ็ค)
12.1x8.1x3.5 ซม.
109.76 3 แพ็ค 329.28 1.23 กก.
35
8858915531117
กล่องข้าว Champ1 (SBแชมป์)หรือแชมป์1 (100 ใบ/แพ็ค)
11.5x11.5x2.9 ซม.
53.76 3 แพ็ค 161.28 1.20 กก.
36
8858915531056
กล่องข้าว Champ5 (SB7) (100 ใบ/แพ็ค)
12x17.8x4 ซม.
56.00 3 แพ็ค 168.00 1.20 กก.
37
8858915531131
กล่องข้าว Champ6 (SB108)หรือแชมป์6 (100 ใบ/แพ็ค)
11.5x11.5x2.9 ซม.
45.92 3 แพ็ค 137.76 0.90 กก.
38
8858915531148
กล่องข้าว Champ8 (SB100)หรือแชมป์8 (100 ใบ/แพ็ค)
11x14x2.8 ซม.
48.16 3 แพ็ค 144.48 1.50 กก.
39
8858915531032
กล่องข้าว Champ9 (พรีเมี่ยม99)หรือแชมป์9 (100 ใบ/แพ็ค)
11.2x16.8x2.8 ซม.
53.76 3 แพ็ค 161.28 1.50 กก.
40
8858651210376
กล่องข้าว พีพี500 (SB500) (100 ใบ/แพ็ค)
18x17x4 ซม.
96.32 3 แพ็ค 288.96 1.50 กก.
41
8858915531124
กล่องไก่พรีเมี่ยม 5 (SB-5)หรือแชมป์5 (100 ใบ/แพ็ค)
12x17.8x3.2 ซม.
56.00 3 แพ็ค 168.00 1.20 กก.
42
8858915531698
กล่องเป็ด (SB502)หรือPP107 (100 ใบ/แพ็ค)
16.5x23.3x5.0 ซม.
134.40 3 แพ็ค 403.20 1.80 กก.
43
8858915531742
กล่องข้าว 2 หลุม (SB222) (100 ใบ/แพ็ค)
14x19.8x4 ซม.
86.28 3 แพ็ค 258.85 1.80 กก.
44
30100-9
กล่องข้าว 3 หลุม (SB88) (100 ใบ/แพ็ค)
14x19.8x4 ซม.
85.12 3 แพ็ค 255.36 1.80 กก.
45
30109-1
จานกลม SB235 (100 ใบ/แพ็ค)
9.5นิ้ว x 2ซม.
82.88 3 แพ็ค 248.64 1.56 กก.
46
8858915531346
จานเปล SB316 (100 ใบ/แพ็ค)
16x23.5x2 ซม.
45.92 3 แพ็ค 137.76 1.11 กก.
47
30109-2
จานโฟม พี.พี 245 (100 ใบ/แพ็ค)
16.5x23x3.5 ซม.
80.64 3 แพ็ค 241.92 1.20 กก.
48
8858915531223
ชาม SB45 (ก้นหอย) (100 ใบ/แพ็ค)
18x6x11 ซม.
44.80 3 แพ็ค 134.40 0.90 กก.
49
10018-02
ชามยูมี SB52หรือPP218 (100 ใบ/แพ็ค)
14.4x7.5x7 ซม.
35.84 3 แพ็ค 107.52 0.71 กก.
50
30101-4
ชามสีขาว 213 (100 ใบ/แพ็ค)
17.5x8x11 ซม.
63.84 3 แพ็ค 191.52 1.20 กก.
51
8858802800463
ชามสีขาว 214 (ถ้วยโฟมK-54) (100 ใบ/แพ็ค)
18.5x6.5 ซม.
61.26 3 แพ็ค 183.79 1.05 กก.
52
10018-03
ถ้วย SB56หรือPP271 (100 ใบ/แพ็ค)
11.2x6x6 ซม.
36.96 3 แพ็ค 110.88 0.47 กก.
53
8858651220153
ชามใหญ่ 218 (100 ใบ/แพ็ค)
14x8x7 ซม.
49.28 3 แพ็ค 147.84 0.30 กก.
54
30100-10
ถ้วยสี่เหลี่ยม SB22หรือPP205 (100 ใบ/แพ็ค)
11.5x11.5x3 ซม.
35.84 3 แพ็ค 107.52 0.45 กก.
55
8858915531216
ถ้วยเล็ก SB58 (100 ใบ/แพ็ค)
10.7x4.2 ซม.
28.00 3 แพ็ค 84.00 0.60 กก.
56
10018-01
ถ้วยแปดเหลี่ยมเล็ก SB24หรือPP252 (100 ใบ/แพ็ค)
11x7x3 ซม.
30.24 3 แพ็ค 90.72 0.41 กก.
57
30101-7
ถาด 313 (100 ใบ/แพ็ค)
8x15x2 ซม.
34.75 3 แพ็ค 104.26 0.60 กก.
58
30110-1
ถาดโฟมสีดำ 240BK (100 ใบ/แพ็ค)
20x25x4 ซม.
166.58 3 แพ็ค 499.73 2.40 กก.
59
30110-2
ถาดโฟมสีดำ 241BK (100 ใบ/แพ็ค)
6.5x22.5x2.5 ซม.
83.89 3 แพ็ค 251.66 2.40 กก.
60
30110-3
ถาดโฟมสีดำ ไม่เคลือบฟิล์ม 301BK (100 ใบ/แพ็ค)
4x18x1.5 ซม.
97.07 3 แพ็ค 291.21 1.56 กก.
61
30110-4
ถาดโฟมสีดำ 302BK (100 ใบ/แพ็ค)
4x4x2 ซม.
101.86 3 แพ็ค 305.59 0.90 กก.
62
30110-5
ถาดโฟมสีดำ 238BK (100 ใบ/แพ็ค)
13.5x20x3 ซม.
119.84 3 แพ็ค 359.52 1.23 กก.
63
8858802801255
ถาดโฟม K-307 (50 ใบ/แพ็ค)
19x26x3.5 ซม.
53.39 3 แพ็ค 160.17 2.10 กก.
64
30109-4
ถาด SBK5 (100 ใบ/แพ็ค)
15.2x21.3x1.5 ซม.
51.53 3 แพ็ค 154.59 1.14 กก.
65
30109-5
ถาด SB10 (100 ใบ/แพ็ค)
15.2x21.3x1.5 ซม.
52.64 3 แพ็ค 157.92 1.13 กก.
66
30109-6
ถาด SB11 (100 ใบ/แพ็ค)
10.5x19x1.7 ซม.
36.96 3 แพ็ค 110.88 0.81 กก.
67
8858915531391
ถาด SB101 (100 ใบ/แพ็ค)
11.5x18.5x1.5 ซม.
35.84 3 แพ็ค 107.52 0.69 กก.
68
8858802800623
ถาด K-102 (100 ใบ/แพ็ค)
14x20x1.5 ซม.
47.81 3 แพ็ค 143.44 1.20 กก.
69
8858915531490
ถาด SB102 (100 ใบ/แพ็ค)
14.5x20x1 ซม.
50.40 3 แพ็ค 151.20 1.20 กก.
70
30109-10
ถาด SB304 (100 ใบ/แพ็ค)
7.5x13x1.5 ซม.
28.00 3 แพ็ค 84.00 0.30 กก.
71
30109-11
ถาด SB103หรือPP303 (100 ใบ/แพ็ค)
8.5x14.5x1 ซม.
48.16 3 แพ็ค 144.48 0.38 กก.
72
30109-12
ถาด SB104 หรือ SB714 (100 ใบ/แพ็ค)
9x16x1.5 ซม.
28.76 3 แพ็ค 86.28 0.51 กก.
73
8858915531421
ถาด SB106หรือPP311 (100 ใบ/แพ็ค)
12x12x0.8 ซม.
39.20 3 แพ็ค 117.60 0.57 กก.
74
8858915531575
ถาด SB107หรือPP502 (100 ใบ/แพ็ค)
10.5x18.5x1.7 ซม.
34.72 3 แพ็ค 104.16 0.66 กก.
75
30109-16
ถาด SB109หรือPP312,PP315 (100 ใบ/แพ็ค)
13.5x13.5x1.5 ซม.
33.60 3 แพ็ค 100.80 0.57 กก.
76
30109-17
ถาด SB200หรือแชมป์7 (100 ใบ/แพ็ค)
20x20x1.5 ซม.
70.71 3 แพ็ค 212.12 1.98 กก.
77
8858915531452
ถาด SB201หรือPP313 (100 ใบ/แพ็ค)
9x16x1.5 ซม.
28.76 3 แพ็ค 86.28 0.48 กก.
78
30109-19
ถาด SB203 (100 ใบ/แพ็ค)
14x14x1.5 ซม.
35.84 3 แพ็ค 107.52 0.75 กก.
79
30109-20
ถาด SB206 (100 ใบ/แพ็ค)
15x15x1.5 ซม.
40.32 3 แพ็ค 120.96 0.90 กก.
80
30109-22
ถาด SB207 (100 ใบ/แพ็ค)
10.5x18.5x1.7 ซม.
38.35 3 แพ็ค 115.05 0.45 กก.
81
8858802800906
ถาดโฟม K-207 (100 ใบ/แพ็ค)
11x19x1.4 ซม.
53.40 3 แพ็ค 160.20 0.90 กก.
82
30109-23
ถาด SB209หรือPP240 (100 ใบ/แพ็ค)
18.5x25x2 ซม.
91.84 3 แพ็ค 275.52 1.80 กก.
83
30109-24
ถาด SB231 (100 ใบ/แพ็ค)
17x17x2 ซม.
54.88 3 แพ็ค 164.64 0.99 กก.
84
8858915531469
ถาด SB30 (100 ใบ/แพ็ค)
13x17.5x1 ซม.
35.95 3 แพ็ค 107.86 0.81 กก.
85
8858915531537
ถาด SB303หรือPP306 (100 ใบ/แพ็ค)
13x19.5x1.5 ซม.
44.34 3 แพ็ค 133.02 1.20 กก.
86
30109-28
ถาด SB301 (100 ใบ/แพ็ค)
14.5x20x1 ซม.
50.40 3 แพ็ค 151.20 1.04 กก.
87
8858802801071
ถาดโฟม K-305 (50 ใบ/แพ็ค)
11x19x3 ซม.
40.75 3 แพ็ค 122.24 1.20 กก.
88
30109-29
ถาดลึก PP203 (100 ใบ/แพ็ค)
13x18.5x4.5 ซม.
48.16 3 แพ็ค 144.48 0.96 กก.
89
8858651250242
ชาม P213 (50 ใบ/แพ็ค)
ปาก17 ฐาน7.5 สูง10 ซม.
65.33 3 แพ็ค 195.99 2.40 กก.
90
8858651250310
ชาม P213BK สีดำ (50 ใบ/แพ็ค)
ปาก17 ฐาน7.5 สูง10 ซม.
83.29 3 แพ็ค 249.88 2.40 กก.
91
8859094607006
ชาม PP45 (50 ใบ/แพ็ค)
ปาก16 ฐาน10 สูง8 ซม.
68.32 3 แพ็ค 204.96 2.43 กก.
92
8859094607181
ฝาปิดชาม PP45 SW (50 ใบ/แพ็ค)
58.24 3 แพ็ค 174.72 0.66 กก.
93
8859094605613
ชาม PP52 (50 ใบ/แพ็ค)
ปาก13 ฐาน8.3 สูง8 ซม.
58.24 3 แพ็ค 174.72 1.26 กก.
94
8859094605613-1
ฝาปิดชาม PP52 (50 ใบ/แพ็ค)
42.56 3 แพ็ค 127.68 0.45 กก.
95
8859420005162
ชาม PP56 TCL (100 ใบ/แพ็ค)
ปาก11.6 ฐาน6.5 สูง5 ซม.
44.80 3 แพ็ค 134.40 1.11 กก.
96
8859008402659
ชาม PP57 (50 ใบ/แพ็ค)
10.5x6.5x8 ซม.
35.84 3 แพ็ค 107.52 1.22 กก.
97
8859008403588
กล่องใส 1 ช่อง ฝาพับ SW-001 (25 ใบ/แพ็ค)
10.5x15.5x5.5 ซม.
53.33 3 แพ็ค 160.00 1.70 กก.
98
8859008403595
กล่องใส 2 ช่อง ฝาพับ SW-002 (25 ใบ/แพ็ค)
10.5x15.5x5.5 ซม.
53.33 3 แพ็ค 160.00 1.77 กก.
99
8858915531759
กล่องใส PP ฝาพับ SB912 (25 ใบ/แพ็ค)
11x14x4 ซม.
39.20 3 แพ็ค 117.60 1.13 กก.
100
8859420007883
กล่องข้าวไมโครเวฟฝาติด (2 ช่อง)TCL-002 (25 ใบ/แพ็ค)
9x14.5x6 ซม.
49.28 3 แพ็ค 147.84 1.50 กก.
101
8851515002506
ชามสีดำกลม +ฝาใส G128 (เกรดพรีเมี่ยม) (25 ใบ/แพ็ค)
15x7.0 ซม.
106.40 3 แพ็ค 319.20 1.50 กก.
102
8850124025005
ชามสีดำกลม (PP) G124+ฝา (25 ใบ/แพ็ค)
16x16x6 ซม.
118.72 3 แพ็ค 356.16 1.88 กก.
103
8859368800294
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1500 (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 17 สูง 9.5 ซม.
94.08 3 แพ็ค 282.24 3.29 กก.
104
8859368800300
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1750 (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 17 สูง 13 ซม.
103.04 3 แพ็ค 309.12 3.29 กก.
105
8859484300074
ถ้วย 300 cc+ฝา PP007 (EF) (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 11.5 ฐาน 7 สูง 4.5 ซม.
47.04 3 แพ็ค 141.12 1.20 กก.
106
8859484300081
ถ้วย 450 cc+ฝา PP008 (EF) (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 11.5 ฐาน 7.2 สูง 6.5 ซม.
51.52 3 แพ็ค 154.56 1.40 กก.
107
8859484300050
ถ้วย 750 cc+ฝา PP009 (EF) (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 15 ฐาน 11.5 สูง 6 ซม.
64.96 3 แพ็ค 194.88 1.99 กก.
108
8859484300067
ถ้วย 1000 cc+ฝา PP010 (EF) (25 ใบ/แพ็ค)
ปาก 15 ฐาน 10 สูง 8.5 ซม.
72.80 3 แพ็ค 218.40 2.13 กก.
109
8859368800249
กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y2000 (15 ใบ/แพ็ค)
ปาก 24.4 สูง 5.5 ซม.
119.84 3 แพ็ค 359.52 3.35 กก.
110
8859368800256
กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y2500 (15 ใบ/แพ็ค)
ปาก 24.4 สูง 7 ซม.
123.20 3 แพ็ค 369.60 3.44 กก.
111
9556456005638
กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB (50 ใบ/แพ็ค)
8x8x4.5 ซม.
123.20 3 แพ็ค 369.60 2.16 กก.
112
8859484300012
กล่องข้าว EF 1 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
7x12x3.5 ซม.
66.70 3 แพ็ค 200.09 1.34 กก.
113
8858969000058
กล่องข้าวสีขาว 1 ช่อง+ฝาใส (TPP-201) (25 ใบ/แพ็ค)
9.5x10.5x5.5ซม.
76.16 3 แพ็ค 228.48 1.32 กก.
114
8858969000065
กล่องสีดำ 1 ช่อง+ฝาใส (TPP-201) (25 ใบ/แพ็ค)
9.5x10.5x5.5ซม.
76.16 3 แพ็ค 228.48 1.31 กก.
115
8859368800171
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0500 (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x14x3.5 ซม.
47.04 3 แพ็ค 141.12 1.66 กก.
116
8859368800706
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F650-B (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x14x4.5 ซม.
49.28 3 แพ็ค 147.84 1.83 กก.
117
8858651295014
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส (PJ601) (25 ใบ/แพ็ค)
10x16x5.0 ซม.
82.39 3 แพ็ค 247.16 2.10 กก.
118
8850121002504
กล่องสีดำG121 1 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x18x6 ซม.
112.00 3 แพ็ค 336.00 2.16 กก.
119
8859368800195
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0750 (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x14x5.5 ซม.
48.16 3 แพ็ค 144.48 1.95 กก.
120
8859094610297
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค)
8x13.5x5 ซม.
133.28 3 แพ็ค 399.84 3.15 กก.
121
8859748800036
กล่องเวฟ+ฝา 750 ml. SP (G750-X) (50 ใบ/แพ็ค)
9x14x5 ซม.
125.44 3 แพ็ค 376.32 3.93 กก.
122
8850120002505
กล่องสีดำG120 1 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
10.5x15.5x4.5 ซม.
89.60 3 แพ็ค 268.80 1.80 กก.
123
8859368800201
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1000 (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x13.5x6.5 ซม.
50.40 3 แพ็ค 151.20 2.07 กก.
124
8859094610303
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค)
11x16x6.5 ซม.
134.40 3 แพ็ค 403.20 3.47 กก.
125
8859748800050
กล่องเวฟ+ฝา 1000 ml. SP (G1000-X) (50 ใบ/แพ็ค)
12x17x6.3 ซม.
128.80 3 แพ็ค 386.40 4.21 กก.
126
8859368800837
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1500 (25 ใบ/แพ็ค)
15x17x7 ซม.
122.08 3 แพ็ค 366.24 3.38 กก.
127
9556456009636
กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB (50 ใบ/แพ็ค)
11.5x17x7.5 ซม.
315.84 3 แพ็ค 947.52 6.68 กก.
128
8858805236894
กล่องข้าวโค้งสีขาว PP 2 ช่อง ฝาใส (L-23) (25 ใบ/แพ็ค)
21x14x4.5 ซม.
93.33 3 แพ็ค 279.99 1.83 กก.
129
8852020002500
กล่องสีดำBOX-20 2 ช่อง+ฝาใส (เกรดพรีเมี่ยม) (25 ใบ/แพ็ค)
13x18.5x4.0 ซม.
82.88 3 แพ็ค 248.64 1.65 กก.
130
8858651295021
กล่องใส 2 ช่อง+ฝาใส (PJ602) (25 ใบ/แพ็ค)
10x15x5.0 ซม.
89.88 3 แพ็ค 269.64 2.40 กก.
131
9956456008172
กล่องใส DS 750 2 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
10x9.3x6 ซม.
101.92 3 แพ็ค 305.76 3.01 กก.
132
8859368800652
กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ใส 2F750 (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x14x5.5 ซม.
60.48 3 แพ็ค 181.44 2.07 กก.
133
8858651250211
กล่องสีดำPP 2 ช่อง+ฝาใส (P612BK) (25 ใบ/แพ็ค)
13x19x4.5 ซม.
95.87 3 แพ็ค 287.62 2.40 กก.
134
8859368800676
กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ดำ 2F1000-B (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x13.5x6.5 ซม.
67.20 3 แพ็ค 201.60 2.14 กก.
135
8850257710458
กล่องสีดำ 3 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค)
15.5x22x3.5 ซม.
235.48 3 แพ็ค 706.44 5.01 กก.
136
8853003002500
กล่องสีดำ 3 ช่องL+ฝาใส (BOX-3) (เกรดพรีเมี่ยม) (25 ใบ/แพ็ค)
13.5x22x4.5 ซม.
116.48 3 แพ็ค 349.44 2.22 กก.
137
30111-13
กล่องสีดำG125 3 ช่อง+ฝาใส (แทน G123) (25 ใบ/แพ็ค)
13x19x4.5 ซม.
118.35 3 แพ็ค 355.05 3.09 กก.
138
8858651250228
กล่องสีดำPP 3 ช่อง+ฝาใส (P614BK) (25 ใบ/แพ็ค)
11x20x5.5 ซม.
91.38 3 แพ็ค 274.14 2.40 กก.
139
8859420003786
กล่องสีดำ TC A503 3 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
20x18x3.5 ซม.
117.60 3 แพ็ค 352.80 2.01 กก.
140
8859420007760
กล่องสีดำ TCL-003 3 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
18x24x4 ซม.
106.86 3 แพ็ค 320.58 2.61 กก.
141
9956456009391
กล่องใส TC 1200 3 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค)
10.5x15.5x4.5 ซม.
392.00 3 แพ็ค 1,176.00 10.12 กก.
142
8854122002501
กล่องสีดำG122 4 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
14.5x20x4 ซม.
127.68 3 แพ็ค 383.04 3.21 กก.
143
30103-7
กล่องสีดำPP 5 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค)
20x26x3.0 ซม.
171.84 3 แพ็ค 515.52 3.78 กก.
144
8859420002994
ถาดปลาหมึก TC-T0 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
11.4*15.4*0.5 ซม.
45.92 3 แพ็ค 137.76 1.11 กก.
145
8859420003014
ถาดปลาหมึก TC-T1 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
11.9*16.9*1.1 ซม.
78.40 3 แพ็ค 235.20 1.34 กก.
146
8859420003038
ถาดปลาหมึก TC-T2 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
13.1*18.6*1.1 ซม.
82.88 3 แพ็ค 248.64 1.73 กก.
147
8859420003052
ถาดปลาหมึก TC-T3 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
14.2*21.2*1.2 ซม.
76.91 3 แพ็ค 230.73 1.98 กก.
148
8859420003076
ถาดปลาหมึก TC-T4 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
15.7*21.1*1.2 ซม.
79.15 3 แพ็ค 237.45 2.19 กก.
149
8859420003090
ถาดปลาหมึก TC-T5 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
16.0*24.6*1.0 ซม.
81.76 3 แพ็ค 245.28 2.76 กก.
150
8859420003113
ถาดปลาหมึก TC-T6 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
19.5*30.6*1.0 ซม.
129.92 3 แพ็ค 389.76 4.08 กก.
151
8859420003137
ถาดปลาหมึก TC-T42 (PET) (100 ใบ/แพ็ค)
12.7*17.3*1.5 ซม.
51.90 3 แพ็ค 155.70 1.64 กก.
152
30102-1
กล่องใส่ผลไม้เจาะรูกลมบนล่าง 500กรัม T101 (50 ใบ/แพ็ค)
12*18*9 ซม.
152.80 3 แพ็ค 458.40 3.60 กก.
153
30102-2
กล่องใส่ผลไม้ 250กรัม T107 (100 ใบ/แพ็ค)
10.5*13.0*8.0 ซม.
190.40 3 แพ็ค 571.20 2.55 กก.
154
30102-3
กล่องใส่ผลไม้ 1500กรัม T110 (50 ใบ/แพ็ค)
19*19*13 ซม.
281.62 3 แพ็ค 844.87 7.80 กก.
155
30102-4
กล่องใส่ผลไม้ 500กรัม T111 (50 ใบ/แพ็ค)
8.5*18*8 ซม.
131.82 3 แพ็ค 395.47 3.00 กก.
156
30102-5
กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน+ฝา 1พู (PP02-62) (50 ใบ/แพ็ค)
5.5x15.5x6 ซม.
492.80 3 แพ็ค 1,478.40 6.15 กก.
157
8859024605072
กล่องทุเรียนโอโซน (PP02-05) (25 ใบ/แพ็ค)
17.5x22x8 ซม.
294.56 3 แพ็ค 883.68 4.22 กก.
158
30102-6
กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน+ฝา 1kg. (PP02-63) (25 ใบ/แพ็ค)
17x23x6 ซม.
686.56 3 แพ็ค 2,059.68 9.98 กก.
159
30102-7
กล่องใส่ผลไม้ เจาะรู (IK-BULK) T8130 (50 ใบ/แพ็ค)
14.5x22.7x10.5 ซม.
268.80 3 แพ็ค 806.40 7.76 กก.
160
30108-5
ส้อมใหญ่บาง ใส M9.2 (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 15 ซม.
38.08 3 แพ็ค 114.24 1.05 กก.
161
8858915533104
ช้อนใหญ่ ขาว SB (100 อัน/แพ็ค)
33.60 3 แพ็ค 100.80 1.01 กก.
162
8858915533111
ช้อนใหญ่ ใส SB (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
33.60 3 แพ็ค 100.80 0.84 กก.
163
8858915533135
ส้อมใหญ่ ใส SB (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
31.36 3 แพ็ค 94.08 0.81 กก.
164
8859706700026
ช้อนข้าวพรีเมี่ยม สีขาว C103-W (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 11 ซม.
22.40 3 แพ็ค 67.20 0.77 กก.
165
8859706700095
ส้อมยาวพิเศษ สีขาว S156-W (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 15.5 ซม.
28.00 3 แพ็ค 84.00 0.78 กก.
166
30105-1
ช้อนสั้น สีขาว (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 10.5 ซม.
19.17 3 แพ็ค 57.52 0.57 กก.
167
8857124224407-1
ช้อนสั้น สีขาวนวล มะลิ (100 อัน/แพ็ค)
11 ซม.
19.17 3 แพ็ค 57.52 0.54 กก.
168
30105-9
ช้อนสั้น สีขาวนวล (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 11 ซม.
14.38 3 แพ็ค 43.14 0.50 กก.
169
8857127498096
ช้อนซุปขอบยก สีขาว M10 ปลาคู่ (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 11.5 ซม.
22.40 3 แพ็ค 67.20 0.71 กก.
170
8857127498027
ช้อนสั้น สีใส ปลาโลมาคู่ (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 10.50 ซม.
19.17 3 แพ็ค 57.52 0.65 กก.
171
8858915533012
ช้อนสั้น สีใส SB (SP1-2500) (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 10.50 ซม.
13.44 3 แพ็ค 40.32 0.45 กก.
172
30108-1
ช้อนกลางขาว (50 อัน/แพ็ค)
ยาว 12.5 ซม.
7.80 3 แพ็ค 23.39 0.26 กก.
173
30108-2
ช้อนกลางใส (50 อัน/แพ็ค)
ยาว 12.5 ซม.
7.80 3 แพ็ค 23.39 0.24 กก.
174
30108-3
ส้อมกลาง สีขาว (50 อัน/แพ็ค)
ยาว 12.5 ซม.
7.80 3 แพ็ค 23.39 0.23 กก.
175
30108-4
ส้อมกลาง สีใส (50 อัน/แพ็ค)
ยาว 12.5 ซม.
7.80 3 แพ็ค 23.39 0.23 กก.
176
30105-3
ช้อนยาว สีขาว (แพ็ค 50 อัน) (50 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
41.94 3 แพ็ค 125.83 0.93 กก.
177
30105-10
ช้อนยาว สีขาว (แพ็ค 100 อัน) (100 อัน/แพ็ค)
16 ซม.
62.92 3 แพ็ค 188.76 0.96 กก.
178
8859094605637
ส้อมใหญ่ สีขาว ฮอร์นบอย (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
26.88 3 แพ็ค 80.64 0.81 กก.
179
8859094605644
ช้อนใหญ่ สีขาว ฮอร์นบอย (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
26.88 3 แพ็ค 80.64 0.92 กก.
180
30105-11
ช้อนยาว สีใส (แพ็ค 100 อัน) (100 อัน/แพ็ค)
16 ซม.
62.92 3 แพ็ค 188.76 0.93 กก.
181
30105-5
ส้อมยาว สีขาว (50 อัน/แพ็ค)
ยาว 16.5 ซม.
41.94 3 แพ็ค 125.83 0.93 กก.
182
30105-6
ส้อมยาว สีใส (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 16.5 ซม.
41.94 3 แพ็ค 125.83 0.93 กก.
183
30107-1
ช้อนไอติม (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 11.5 ซม.
14.99 3 แพ็ค 44.96 0.54 กก.
184
30107-2
ช้อนพาย สีขาวขุ่น (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 8 ซม.
14.38 3 แพ็ค 43.14 0.29 กก.
185
8858915533074
ช้อนพาย สีใส (SB) (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 7.5 ซม.
14.38 3 แพ็ค 43.14 0.29 กก.
186
30106
ส้อม 2ขา คละสี (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 8.5 ซม.
16.78 3 แพ็ค 50.33 0.30 กก.
187
30105-7
มีด สีขาว (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
41.94 3 แพ็ค 125.83 1.05 กก.
188
30105-8
มีด สีใส (100 อัน/แพ็ค)
ยาว 16 ซม.
41.94 3 แพ็ค 125.83 0.99 กก.
189
8859706700170
ชุดช้อน+ส้อมสีดำ หุ้มซองใส 2P (50 ชุด/แพ็ค)
ยาว 15.50 ซม.
60.59 3 แพ็ค 181.78 1.05 กก.
190
8859706700187
ชุดช้อน+ส้อม+ทิชชู่ หุ้มซองใส 3P สีดำ (50 ชุด/แพ็ค)
ยาว 15.50 ซม.
66.25 3 แพ็ค 198.74 1.14 กก.
191
8859706700187-1
ชุดช้อน+ส้อม+ทิชชู่ หุ้มซองใส 3P สีขาว (50 ชุด/แพ็ค)
ยาว 15.50 ซม.
66.25 3 แพ็ค 198.74 1.14 กก.
192
10025-1
ช้อนคนกาแฟ (100 คัน/แพ็ค)
9.89 3 แพ็ค 29.67 0.23 กก.
193
8858915533036
ช้อนคนกาแฟ SB (100 คัน/แพ็ค)
11.20 3 แพ็ค 33.60 0.37 กก.
194
8859706700149
ช้อนกึ่งส้อมคละสี TCP (40 ชิ้น/แพ็ค)
ยาว 14 ซม.
11.20 3 แพ็ค 33.60 0.49 กก.
195
20103-9
BN001 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
7x5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 9.00 กก.
196
20103-1
BN00111 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
8x4 ซม.
3.60 256 ใบ 920.37 5.63 กก.
197
20504
BN019 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
6.5x4.5 ซม.
2.40 450 ใบ 1,078.56 9.00 กก.
198
20505
BN020 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
5.4x4 ซม.
1.68 1000 ใบ 1,680.00 16.00 กก.
199
20105-3
BN021 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 160 มล. (PP)
6.5x6 ซม.
2.63 12 ใบ 31.58 0.18 กก.
200
20105-4
BN022PP กระปุกฝาเกลียวสีแดง 230 มล.(PP)
7.5x7 ซม.
3.60 12 ใบ 43.14 0.30 กก.
201
20103-2
BN022PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
7x7 ซม.
3.95 36 ใบ 142.33 0.90 กก.
202
20105-5
BN027 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 500 มล.(PP)
10.5x6.5 ซม.
4.79 36 ใบ 172.57 1.26 กก.
203
20103-11
BN034 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
9x6 ซม.
5.40 24 ใบ 129.56 0.72 กก.
204
20105-1
BN039 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 70 มล.(PP)
5.5x4 ซม.
1.80 20 ใบ 36.06 0.20 กก.
205
20105-2
BN042 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 120 มล. (PP)
6.5x4.5 ซม.
2.40 12 ใบ 28.76 0.14 กก.
206
20103-10
BN047PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
6x5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 8.50 กก.
207
20910-9
BN064 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
8x13 ซม.
8.99 24 ใบ 215.85 1.10 กก.
208
20910-8
BN065 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
8x17 ซม.
11.39 24 ใบ 273.37 1.56 กก.
209
20910-22
BN066 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
8x17 ซม.
13.79 24 ใบ 330.89 1.70 กก.
210
20103-3
BN071 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
8x10 ซม.
6.60 24 ใบ 158.32 0.84 กก.
211
20514-1
BN072 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
7.5x12 ซม.
6.60 24 ใบ 158.32 0.48 กก.
212
20103-4
BN075 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
7x8 ซม.
5.03 36 ใบ 181.04 1.15 กก.
213
20103-5
BN076 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
7x8 ซม.
4.67 36 ใบ 168.13 0.94 กก.
214
20103-6
BN077 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
7x9 ซม.
5.40 36 ใบ 194.34 1.15 กก.
215
20603-1
NO.001 กระปุกเกลียวเล็ก - สีแดง
8.0x4 ซม.
4.50 260 ใบ 1,170.62 6.50 กก.
216
20601-1
NO.17 กระปุกเกลียวกลาง - สีแดง
8.0x10 ซม.
9.89 96 ใบ 949.40 4.32 กก.
217
20602-1
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีแดง
8.0x16 ซม.
16.12 64 ใบ 1,031.48 3.84 กก.
218
20914-7
กระบอกขาไก่จิ๋ว+ฝาสีขาว No.0750 (PS)
7x7.5x6.5 ซม.
4.87 72 ใบ 350.78 1.80 กก.
219
20914-5
กระบอกพีเอสฝาโดมสีแดง No.0774 (PS)
12x6.5x6 ซม.
7.83 48 ใบ 375.78 1.97 กก.
220
20914-6
กระบอกพีเอสฝาโดมสีขาว No.0775 (PS)
15x6.5x6 ซม.
8.64 24 ใบ 207.24 1.03 กก.
221
20914-8
กระปุก 8 เหลี่ยม+ฝาแดง No.1031
8x7x8 ซม.
8.96 72 ใบ 645.12 2.95 กก.
222
8850421103307
กระปุก8เหลี่ยม ฝาสีขาว No.1033 (PS)
13.3x10.2x12.8 ซม.
21.28 48 ใบ 1,021.44 6.38 กก.
223
20914-1
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
6x15 ซม.
15.58 12 ใบ 186.95 0.43 กก.
224
20914-10
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
8.5x8.5x8 ซม.
15.58 12 ใบ 186.95 0.43 กก.
225
20914-2
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
8.5x10 ซม.
16.78 12 ใบ 201.33 0.53 กก.
226
20914-3
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
8.5x11 ซม.
17.98 12 ใบ 215.71 0.53 กก.
227
20914-4
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
8.5x13 ซม.
21.57 12 ใบ 258.85 0.53 กก.
228
20914-11
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
10x17.5x9.5 ซม.
29.96 12 ใบ 359.52 0.78 กก.
229
20914-12
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
10x20x9.5 ซม.
32.36 12 ใบ 388.28 0.78 กก.
230
20516-2
BN025 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PS)
6x5.5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 10.00 กก.
231
20515-1
BN026 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PP)
7.5x7.3x5.5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 10.00 กก.
232
20103-7
BN036 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
7x6 ซม.
2.76 400 ใบ 1,102.08 8.80 กก.
233
20103-8
BN037 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
7x8 ซม.
3.60 400 ใบ 1,438.08 10.00 กก.
234
20507-1
BN040 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS)
7.5x7.5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 10.00 กก.
235
20511-2
BN058 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
10.3x8.5x9 ซม.
8.39 24 ใบ 201.33 1.20 กก.
236
20912-1
BN059 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
10.2x5x8.5 ซม.
5.99 48 ใบ 287.62 1.82 กก.
237
20701-5
G.118 ถ้วยฝาฉีก
7.3x7.5 ซม.
2.40 500 ใบ 1,198.40 10.00 กก.
238
20701-1
NO.011 กระปุกมะขาม 5ออนซ์
6.5x6.4 ซม.
3.36 500 ใบ 1,680.00 12.50 กก.
239
20701-2
NO.015 กระปุกน้ำพริก
6.2x5.5 ซม.
2.27 500 ใบ 1,136.80 8.00 กก.
240
20701-3
NO.201 กระปุกฝาฉีก
7.2x4.5 ซม.
3.00 800 ใบ 2,401.28 9.60 กก.
241
20915-1
โหลสังขยาเล็ก No.0535 (PS)
4.5x7x6 ซม.
3.36 12 ใบ 40.32 0.22 กก.
242
20113-3
กระปุก 2022 (ฝากด) 5ออนซ์
8x5.5 ซม.
3.51 144 ใบ 504.81 4.32 กก.
243
20113-2
กระปุก ฝากด (1012) 4ออนซ์
7x5 ซม.
2.67 144 ใบ 383.85 2.88 กก.
244
20113-1
กระปุกน้ำพริก ฝากด (1003) 3ออนซ์
4.5x4 ซม.
2.16 500 ใบ 1,080.80 5.00 กก.
245
20801-5
NO.203 กระปุกฝากด
6.5x5.2 ซม.
3.00 500 ใบ 1,500.80 10.00 กก.
246
20801-4
NO.202 กระปุกฝากด
9.4x6 ซม.
3.24 500 ใบ 1,618.40 10.00 กก.
247
20801-3
NO.008 กระปุกใสฝาสีใสขุ่น 4oz.
6.9x4.5 ซม.
2.40 260 ใบ 623.17 5.20 กก.
248
20801-2
NO.007 กระปุกจิ๋ว+ฝา
5.5x4.5 ซม.
2.04 504 ใบ 1,027.35 5.04 กก.
249
20801-1
NO.002 กระปุกฝาขาวใหญ่
8.8 x4.5 ซม.
4.49 280 ใบ 1,257.54 8.40 กก.
250
20703-4
G.199PS กระบอกสี่เหลี่ยมใส
5.5x10.2 ซม.
6.71 216 ใบ 1,449.10 7.56 กก.
251
20703-5
G.199PP กระบอกสี่เหลี่ยมขุ่น
5.5x10.2 ซม.
3.72 125 ใบ 464.80 4.38 กก.
252
20703-3
G.198 กระบอกสี่เหลี่ยมร่องข้าง
5.5x10.2 ซม.
8.15 216 ใบ 1,761.18 7.56 กก.
253
20703-2
G.197 กระบอกสี่เหลี่ยมร่องข้าง
5.5x7.0 ซม.
5.99 288 ใบ 1,725.70 7.20 กก.
254
20703-1
G.195 กระบอกสี่เหลี่ยมสูง
5.5x12.8 ซม.
8.39 174 ใบ 1,459.65 8.70 กก.
255
20911-3
BN049S กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PS)
9x4.3 ซม.
3.60 256 ใบ 920.37 5.89 กก.
256
20911-2
BN035 กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PP)
12x6.5 ซม.
5.28 200 ใบ 1,055.04 6.00 กก.
257
20911-1
BN030 กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PP)
9.3x6.1ซม.
3.24 400 ใบ 1,294.72 8.00 กก.
258
20911-4
BN006PS กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PS)
7.7x4.5 ซม.
2.63 500 ใบ 1,316.00 7.50 กก.
259
20201-1
กระปุก 306/400 แบบเหลี่ยม ฝาสีดำ
400 ml
10.08 120 ใบ 1,209.60 6.00 กก.
260
20201-2
กระปุก 306/800 แบบเหลี่ยม ฝาสีดำ
800 ml
12.32 48 ใบ 591.36 3.12 กก.
261
20913-1
ถ้วยแคปซูล G.117+ฝาฉีกดำ (25 ใบ/แพ็ค)
7.5x7x5 ซม.
47.04 3 แพ็ค 141.12 1.13 กก.
262
21000-1
ถ้วยกระดาษสีขาว 6.5 ออนซ์ (50 ใบ/แพ็ค)
9x4 ซม.
35.36 3 แพ็ค 106.08 0.84 กก.
263
21000-3
ฝาปิดถ้วยขนาด 6.5 ออนซ์ (100 ใบ/แพ็ค)
9 ซม.
37.15 3 แพ็ค 111.45 0.63 กก.
264
21000-2
ชามกระดาษสีขาว (40 ใบ/แพ็ค)
14.5x8 ซม.
110.25 3 แพ็ค 330.76 2.10 กก.
265
21000-4
ฝาปิดชามขนาด 1100 มล. (50 ใบ/แพ็ค)
14.5 ซม.
53.93 3 แพ็ค 161.78 1.17 กก.
266
21000-5
ชามกระดาษสีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
14.5x6 ซม.
112.00 3 แพ็ค 336.00 1.86 กก.
267
21000-6
ถ้วยกระดาษสีขาว 12 ออนซ์ (50 ใบ/แพ็ค)
9.5x6 ซม.
61.60 3 แพ็ค 184.80 1.05 กก.
268
8859469414772
ถ้วยซุปกระดาษสีขาว 4 ออนซ์+ฝากระดาษ (50 ใบ/แพ็ค)
7x5x6 ซม.
170.24 3 แพ็ค 510.72 1.38 กก.
269
8859469414802
ถ้วยซุปกระดาษสีขาว 4 ออนซ์+ฝาพลาสติก (100 ใบ/แพ็ค)
7x5x6 ซม.
241.92 3 แพ็ค 725.76 0.89 กก.
270
8859272741300
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 8 ออนซ์ +ฝาทึบ (ปาก10) (50 ใบ/แพ็ค)
10x8x6.5 ซม.
116.48 3 แพ็ค 349.44 1.20 กก.
271
8859272741317
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 12 ออนซ์ +ฝาทึบ (25 ใบ/แพ็ค)
9x7x9.5 ซม.
218.40 3 แพ็ค 655.20 1.28 กก.
272
8859272741324
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ +ฝาทึบ (แพ็ค25) (25 ใบ/แพ็ค)
10x7.5x11 ซม.
130.48 3 แพ็ค 391.44 1.50 กก.
273
8859272741331
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ +ฝาทึบ (แพ็ค50 ปาก11) (50 ใบ/แพ็ค)
11.5x9x8 ซม.
292.88 3 แพ็ค 878.64 3.45 กก.
274
8859272741348
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 26 ออนซ์ +ฝาทึบ (แพ็ค25) (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x9x12 ซม.
156.80 3 แพ็ค 470.40 2.10 กก.
275
8859272741355
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 32 ออนซ์ +ฝาทึบ (25 ใบ/แพ็ค)
11.5x9x15 ซม.
164.08 3 แพ็ค 492.24 2.48 กก.
276
8859272741362
ชามกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ +ฝาพลาสติก (50 ใบ/แพ็ค)
14.5x12.5x5 ซม.
239.68 3 แพ็ค 719.04 3.00 กก.
277
8859272741379
ชามกระดาษคราฟท์ 25 ออนซ์ +ฝาพลาสติก (ปาก14.5) (50 ใบ/แพ็ค)
12.5x14.5x6.3 ซม.
239.68 3 แพ็ค 719.04 3.30 กก.
278
8859272741386
ชามกระดาษคราฟท์ 33 ออนซ์ +ฝาพลาสติก (ปาก14.5) (50 ใบ/แพ็ค)
14.5x12.5x7.5 ซม.
250.32 3 แพ็ค 750.96 3.60 กก.
279
8859272710009
จานกระดาษกลม 6 นิ้ว สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
21.10 3 แพ็ค 63.30 0.87 กก.
280
8859272710023
จานกระดาษกลม 7 นิ้ว สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว
29.67 3 แพ็ค 89.01 1.35 กก.
281
8859272710047
จานกระดาษกลม 9 นิ้ว สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว
36.92 3 แพ็ค 110.75 2.10 กก.
282
13593-1
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
20x30+5.2 cm
100.80 3 แพ็ค 302.40 2.52 กก.
283
13593-2
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
24.8x24.9+5 ซม.
100.80 3 แพ็ค 302.40 2.46 กก.
284
13593-3
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
24.5x29.9+5.1 ซม.
133.28 3 แพ็ค 399.84 2.80 กก.
285
13593-4
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (60 ใบ/แพ็ค)
24.3x34.5+5 ซม.
159.92 3 แพ็ค 479.77 3.53 กก.
286
13593-5
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (60 ใบ/แพ็ค)
29.3x29.9+5.6 ซม.
180.10 3 แพ็ค 540.29 3.72 กก.
287
13593-6
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
28.4x34.4+5.5 ซม.
151.20 3 แพ็ค 453.60 3.11 กก.
288
13593-7
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
29.4x25+4.5 ซม.
151.20 3 แพ็ค 453.60 2.64 กก.
289
13593-8
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) (50 ใบ/แพ็ค)
38.4x44.3+4.4 ซม.
200.48 3 แพ็ค 601.44 5.15 กก.
290
8859326270169
ถ้วยน้ำจิ้มทรงกลม 1 ออนซ์ ฝาพับ PET (1ozE) (50 ใบ/แพ็ค)
ฐาน4 สูง1.5 ซม.
21.28 3 แพ็ค 63.84 0.45 กก.
291
8859420001317
ถ้วยน้ำจิ้มทรงเหลี่ยม 1 ออนซ์ ฝาล็อค (2ozK) TC (50 ใบ/แพ็ค)
กว้าง3 ยาว4 สูง2 ซม.
23.55 3 แพ็ค 70.66 0.42 กก.
292
8859420004349
ถ้วย+ฝา TR 2 ออนซ์ (50 ใบ/แพ็ค)
6x4.5x3 ซม.
28.00 3 แพ็ค 84.00 1.11 กก.
293
8859368800379
ถ้วยน้ำจิ้ม EL 1 Oz. (50 ใบ/แพ็ค)
3.5x4.5x2.4 ซม.
21.28 3 แพ็ค 63.84 0.40 กก.
294
8857126789225
ถ้วยน้ำจิ้ม HUIYUAN PET-3 Oz. ( EL-3Oz.) (50 ใบ/แพ็ค)
4.5x5.5x3.4 ซม.
25.76 3 แพ็ค 77.28 0.65 กก.
295
8859368800386
ถ้วยน้ำจิ้ม EL 2 Oz. (50 ใบ/แพ็ค)
4x5x3 ซม.
23.55 3 แพ็ค 70.66 0.52 กก.
296
8859420001331
ถ้วยน้ำจิ้มทรงเหลี่ยม 2 ออนซ์ ฝาล็อค (2ozK) TC (50 ใบ/แพ็ค)
กว้าง3.5 ยาว4.5 สูง3 ซม.
23.55 3 แพ็ค 70.66 0.51 กก.
297
20102-1
กล่องพลาสติก+ฝา BN004
14*4 ซม.
6.71 24 ใบ 161.01 1.32 กก.
298
20102-2
กล่องพลาสติก+ฝา BN004-A
13*5 ซม.
6.35 24 ใบ 152.41 1.25 กก.
299
20102-3
กล่องพลาสติก+ฝา BN043
13*4 ซม.
5.51 24 ใบ 132.25 1.20 กก.
300
20102-4
กล่องพลาสติก+ฝา BN057
14*3 ซม.
5.28 48 ใบ 253.21 2.16 กก.
301
20102-5
กล่องพลาสติก+ฝา BN062
15*5 ซม.
7.19 24 ใบ 172.57 1.30 กก.
302
20508
กล่องพลาสติก+ฝาปิด BN045
16*35 ซม.
11.98 70 ใบ 838.88 3.85 กก.
303
20509
กล่องพลาสติกไม่แบ่งช่อง+ฝาปิด BN054
12.5*12.5*4.5 ซม.
10.79 36 ใบ 388.28 1.80 กก.
304
20510
กล่องพลาสติกแบ่งช่อง+ฝาปิด BN054
12.5*12.5*4.5 ซม.
11.98 36 ใบ 431.42 1.80 กก.
305
8850919324535
ฟิล์มยืดแอลแรป (กู๊ดแรป)
กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ม. หนา 9 ไมครอน
15.68 3 ม้วน 47.04 0.54 กก.
306
8850257510218
ฟิล์มถนอมอาหาร 30ม. RedCutter
กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ม. หนา 10 ไมครอน
58.24 3 กล่อง 174.72 0.60 กก.
307
8850257510065
ฟิล์มถนอมอาหาร 60ม. RedCutter
กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ม. หนา 10 ไมครอน
98.56 3 กล่อง 295.68 0.93 กก.
308
8850257510225
ฟิล์มถนอมอาหาร 100ม. RedCutter
กว้าง 30 ซม. ยาว 100 ม. หนา 10 ไมครอน
156.80 3 กล่อง 470.40 1.40 กก.
309
20202-15
โหลกลม No.62 ฝาสีดำ (PET)
180 ml
4.20 84 ใบ 352.80 2.52 กก.
310
20202-20
โหล 1 ปอนด์ ทรงเรียบ ฝาสีดำ (CAN0038) (PET)
250 ml
5.76 54 ใบ 310.87 2.16 กก.
311
20202-17
โหลกลม No.80 ฝาสีดำ (PET)
275 ml
5.04 50 ใบ 252.00 1.75 กก.
312
20202-34
โหลทรงกระบอกเล็ก No.0772 (PS)
300 ml
7.44 60 ใบ 446.21 2.22 กก.
313
20202-16
โหลกลม No.62 ฝาสีดำ (PET)
320 ml
4.79 72 ใบ 345.14 2.88 กก.
314
20202-26
โหลกลม No.80 ฝาสีดำ (PET)
400 ml
5.40 45 ใบ 242.93 1.80 กก.
315
20202-33
โหลกลมใส No.0754 (PS)
450 ml
6.97 60 ใบ 417.98 3.18 กก.
316
20202-18
โหล 1 ปอนด์ ทรงเนสกาแฟ ฝาสีดำ (PET)
480 ml
5.76 128 ใบ 736.87 5.12 กก.
317
20202-25
โหล 1 ปอนด์ 0045 ฝาสีดำ (PET)
480 ml
4.68 60 ใบ 280.90 1.80 กก.
318
20202-11
โหลแปดเหลี่ยม 0065 ฝาสีแดง (PET)
500 ml
4.10 99 ใบ 405.82 2.97 กก.
319
20202-4
โหลกลม 44กรัม 0060 ฝาสีแดง (PET)
570 ml
8.39 70 ใบ 587.22 4.20 กก.
320
20202-7
โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีขาว (PET)
630 ml
8.39 72 ใบ 603.99 4.32 กก.
321
20202-1
โหล 2 ปอนด์ (PET)
960 ml
8.39 66 ใบ 553.66 3.96 กก.
322
20202-9
โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาสีแดง (PET)
1000 ml
9.59 60 ใบ 575.23 3.60 กก.
323
20202-35
โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาหูหิ้วสีขาว (PET)
1000 ml
9.59 60 ใบ 575.23 3.60 กก.
324
8850421216502-2
โหลเหลี่ยมข้างเว้า+ฝาครีม No.2165 (PS)
1040 ml
20.98 72 ใบ 1,510.39 7.20 กก.
325
20202-21
โหลทรงกระบอก ฝาสีดำ (PET)
1200 ml
10.19 48 ใบ 489.22 3.60 กก.
326
20202-13
โหลกลมปาก4นิ้วครึ่ง ฝาสีขาว (PET)
1325 ml
15.58 30 ใบ 467.38 3.30 กก.
327
20202-2
โหล 4 ปอนด์ (PET)
1920 ml
9.59 45 ใบ 431.42 4.05 กก.
328
20202-3
โหล 8 ปอนด์ (PET)
3840 ml
14.99 35 ใบ 524.50 4.55 กก.
329
60003-1
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 5 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 3 แพ็ค 43.68 0.75 กก.
330
60003-2
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 6 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 3 แพ็ค 43.68 0.75 กก.
331
60003-3
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 7 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 3 แพ็ค 43.68 0.75 กก.
332
60003-4
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 8 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 3 แพ็ค 43.68 0.75 กก.
333
60003-5
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 9 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 3 แพ็ค 43.68 0.75 กก.
334
60003-6
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 10 นิ้ว หนา 3 มิล
14.56 3 แพ็ค 43.68 0.75 กก.
335
60003-7
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 10 นิ้ว หนา 4 มิล
14.56 3 แพ็ค 43.68 0.75 กก.
336
60003-8
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 12 นิ้ว หนา 4 มิล
14.56 3 แพ็ค 43.68 0.75 กก.
337
60003-9
ไม้เสียบอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 12 นิ้ว หนา 5 มิล
14.56 3 แพ็ค 43.68 0.75 กก.
338
60004-1
ไม้สะเต๊ะอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 5 นิ้ว หนา 2.5 มิล
17.92 3 แพ็ค 53.76 0.75 กก.
339
60004-2
ไม้สะเต๊ะอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 6 นิ้ว หนา 2 มิล
17.92 3 แพ็ค 53.76 0.75 กก.
340
60004-3
ไม้สะเต๊ะอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 6 นิ้ว หนา 2.5 มิล
17.92 3 แพ็ค 53.76 0.75 กก.
341
60004-4
ไม้สะเต๊ะอนามัย (2 ขีดครึ่ง/แพ็ค)
ยาว 7 นิ้ว หนา 2.5 มิล
17.92 3 แพ็ค 53.76 0.75 กก.
342
8857126206968
ตะเกียบอนามัย (40 คู่/แพ็ค)
ยาว 22.5 ซม. หนา 5 มิล
13.18 3 แพ็ค 39.55 0.75 กก.
343
8857126206975
ตะเกียบอนามัย (100 คู่/แพ็ค)
ยาว 22.5 ซม. หนา 5 มิล
35.84 3 แพ็ค 107.52 1.88 กก.
344
10094-11
ขันข้าวเบอร์ 8 (60 ใบ/แพ็ค)
312.48 3 แพ็ค 937.44 2.84 กก.
345
10094-22
ขันข้าวเบอร์ 8.5 (60 ใบ/แพ็ค)
8.5x3.5x7.2 ซม.
324.80 3 แพ็ค 974.40 3.20 กก.
346
10094-33
ขันข้าวเบอร์ 9 (60 ใบ/แพ็ค)
9x3.5x7.5 ซม.
348.32 3 แพ็ค 1,044.96 3.38 กก.
347
10094-44
ขันข้าวเบอร์ 9.5 (60 ใบ/แพ็ค)
9.5x4x8 ซม.
371.84 3 แพ็ค 1,115.52 3.96 กก.
348
10094-55
ขันข้าวเบอร์ 10 (60 ใบ/แพ็ค)
10x3.5x8.5 ซม.
396.48 3 แพ็ค 1,189.44 4.01 กก.
349
10094-66
ขันข้าวเบอร์ 10.5 (60 ใบ/แพ็ค)
10.5x4.5x8.5 ซม.
420.00 3 แพ็ค 1,260.00 4.86 กก.
350
8859422000875
ถ้วยนึ่งปากหยัก PP สีดำ (20 ใบ/แพ็ค)
ปาก9.8 สูง3.2 ซม.
28.07 3 แพ็ค 84.20 0.51 กก.
351
8858802854138
ถ้วยนึ่งปากหยัก PP สีขาว (20 ใบ/แพ็ค)
ปาก9.8 สูง3.2 ซม.
28.00 3 แพ็ค 84.00 0.51 กก.
352
8858802860603
ถ้วยนึ่งปากหยัก PP สีใส (20 ใบ/แพ็ค)
ปาก9.8 สูง3.2 ซม.
28.07 3 แพ็ค 84.20 0.51 กก.
353
8855051026231
ถ้วยนึ่งอาหาร PPN (7oz.) EPP (50 ใบ/แพ็ค)
50.40 3 แพ็ค 151.20 1.37 กก.
354
8857118176385
กล่องอาหาร B001 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
13.7x18.2x4.5 ซม.
117.60 3 แพ็ค 352.80 3.72 กก.
355
8857118176934
กล่องอาหาร 2ช่อง B002 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
16.5x24x4.5 ซม.
253.12 3 แพ็ค 759.36 5.66 กก.
356
8857118176408
กล่องอาหาร B004 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
12.5x17.4x3.6 ซม.
106.40 3 แพ็ค 319.20 3.29 กก.
357
8857118182690
กล่องอาหาร B007 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
14.5x19x4.5 ซม.
117.60 3 แพ็ค 352.80 3.99 กก.
358
8857118176446
ชาม L001 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
15.5x5.4 ซม.
90.72 3 แพ็ค 272.16 2.26 กก.
359
8857118182829
ชาม L008 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
17x7 ซม.
100.80 3 แพ็ค 302.40 3.45 กก.
360
8857118176507
ชาม L038 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
17x6 ซม.
106.40 3 แพ็ค 319.20 3.08 กก.
361
8859698300549
ชามหูจับ L039 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
17.5x6 ซม.
202.72 3 แพ็ค 608.16 4.10 กก.
362
8857118176460
ชามทรงตื้น L006 (10 ใบ/แพ็ค)
18.9x4 ซม.
96.32 3 แพ็ค 288.96 2.72 กก.
363
8859698300716
ชุดถาดเบเกอรี่+ฝาPET U005 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
10.5x15x3.5 ซม.
114.24 3 แพ็ค 342.72 1.94 กก.
364
8859698300723
ชุดถาดเบเกอรี่ 6 ช่อง+ฝาPET U007 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
12.8x18.5x2 ซม.
126.56 3 แพ็ค 379.68 2.84 กก.
365
8859698300563
ชามหูจับ+ฝาชานอ้อย G039 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
17.5x6 ซม.
176.96 3 แพ็ค 530.88 3.91 กก.
366
8857118179966
ชุดถาด+ฝาโดม T151 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
19.5x27x14.5 ซม.
206.08 3 แพ็ค 618.24 5.03 กก.
367
8857118176606
ถาด T501 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
13.2x18.2x3.2 ซม.
171.36 3 แพ็ค 514.08 2.83 กก.
368
8857118177726
กล่องอาหาร 2 ช่อง T602 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
12x17.3x4.7 ซม.
157.92 3 แพ็ค 473.76 2.88 กก.
369
8857118177702
กล่องอาหาร T601 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
12.4x17.5x4.7 ซม.
145.60 3 แพ็ค 436.80 2.95 กก.
370
8857118184700
ถาด 3 ช่อง T300 เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
16.8x22.2x3.5 ซม.
253.12 3 แพ็ค 759.36 4.66 กก.
371
8857118177764
กล่อง 1 ช่อง T611+ฝา PET เกรซ (10 ใบ/แพ็ค)
12.5x17.5x4.5 ซม.
113.12 3 แพ็ค 339.36 2.34 กก.
372
8859538800567
กล่องเยื่อ B001 สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
7x5x2 นิ้ว
98.52 3 แพ็ค 295.55 3.15 กก.
373
8859538800024
กล่องเยื่อ B025 สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
9x9x2 นิ้ว
274.40 3 แพ็ค 823.20 7.08 กก.
374
8858805292128
กล่องเยื่อ B026 สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
8x8x2.5 นิ้ว
248.64 3 แพ็ค 745.92 5.93 กก.
375
8859538800062
จานเยื่อวงกลม P004 สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
6 นิ้ว
53.59 3 แพ็ค 160.78 0.90 กก.
376
8859538800772
จานเยื่อวงกลม P005 สีขาว (50 ใบ/แพ็ค)
10 นิ้ว
111.57 3 แพ็ค 334.72 3.30 กก.
377
8858805292180
จานเยื่อวงกลม P011 สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
7 นิ้ว
56.00 3 แพ็ค 168.00 1.38 กก.
378
8858805292197
จานเยื่อวงกลม P013 สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
9 นิ้ว
105.28 3 แพ็ค 315.84 2.34 กก.
379
8858805292210
จานเยื่อวงรี P009 สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
6.5 นิ้ว
78.40 3 แพ็ค 235.20 2.38 กก.
380
8858805292142
ชามเยื่อ LB001B สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
6x2x4 นิ้ว
87.36 3 แพ็ค 262.08 2.30 กก.
381
8858805292159
ชามเยื่อ L038 สีธรรมชาติ (50 ใบ/แพ็ค)
6.5x3.5x2.5 นิ้ว
106.40 3 แพ็ค 319.20 2.49 กก.
382
8859420003212
จานใส TR-Y6 (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม.
49.28 3 แพ็ค 147.84 1.02 กก.
383
8859420003236
จานใส TR-Y8 (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 ซม.
90.72 3 แพ็ค 272.16 2.12 กก.
384
8859420003250
จานใส TR-Y10 (50 ใบ/แพ็ค)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 ซม.
122.08 3 แพ็ค 366.24 3.06 กก.
385
10115-01
ถังเซฟตี้ซิล+หูหิ้ว (RW1679) (25 ใบ/แพ็ค)
6.5x6.5x5.5 ซม.
87.36 3 แพ็ค 262.08 1.20 กก.
386
10115-14
ถังเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1865) (25 ใบ/แพ็ค)
6.5x8.5x7 ซม.
140.00 3 แพ็ค 420.00 4.58 กก.
387
10115-02
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1636) (25 ใบ/แพ็ค)
7.5x8x6 ซม.
168.00 3 แพ็ค 504.00 1.88 กก.
388
10115-06
ถังเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1864) (25 ใบ/แพ็ค)
10x8.5x5.5 ซม.
168.00 3 แพ็ค 504.00 2.25 กก.
389
10115-05
ถังเซฟตี้ซิลเหลี่ยมมีหูหิ้ว+ฝา (RW1866) (25 ใบ/แพ็ค)
10x8.5x7 ซม.
168.00 3 แพ็ค 504.00 4.13 กก.
390
10115-03
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1681) (25 ใบ/แพ็ค)
9x10x8 ซม.
140.00 3 แพ็ค 420.00 2.33 กก.
391
10115-11
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝาทอง (RW1883) (25 ใบ/แพ็ค)
9x9x7.5 ซม.
168.00 3 แพ็ค 504.00 2.33 กก.
392
10115-07
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1682) (20 ใบ/แพ็ค)
13x10x7 ซม.
156.80 3 แพ็ค 470.40 2.40 กก.
393
10115-04
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา+หูหิ้ว (RW1625) (10 ใบ/แพ็ค)
11.3x11.3x10 ซม.
89.60 3 แพ็ค 268.80 1.38 กก.
394
10115-08
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1692) (10 ใบ/แพ็ค)
15.5x14x13 ซม.
179.20 3 แพ็ค 537.60 2.43 กก.
395
10115-13
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา+หูหิ้ว (RW1695) (10 ใบ/แพ็ค)
18x14.5x16 ซม.
224.00 3 แพ็ค 672.00 3.99 กก.
396
10115-09
ถังเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1696) (10 ใบ/แพ็ค)
19.5x18.5x15 ซม.
268.80 3 แพ็ค 806.40 5.10 กก.
397
10116-02
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1635) (25 ใบ/แพ็ค)
7.5x7.5x5.5 ซม.
80.64 3 แพ็ค 241.92 1.13 กก.
398
10116-07
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1604) (25 ใบ/แพ็ค)
9x6.5x5 ซม.
84.00 3 แพ็ค 252.00 1.13 กก.
399
10116-04
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1641) (25 ใบ/แพ็ค)
7x7.5x6 ซม.
81.76 3 แพ็ค 245.28 1.20 กก.
400
10116-03
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1642) (25 ใบ/แพ็ค)
9x7.5x6
112.00 3 แพ็ค 336.00 1.50 กก.
401
10116-06
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1643) (25 ใบ/แพ็ค)
10x8x6 ซม.
112.00 3 แพ็ค 336.00 1.50 กก.
402
10116-09
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1659) (25 ใบ/แพ็ค)
10.5x9x7 ซม.
140.00 3 แพ็ค 420.00 1.88 กก.
403
10116-08
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1608) (25 ใบ/แพ็ค)
9x10.5x8.5 ซม.
140.00 3 แพ็ค 420.00 1.73 กก.
404
10116-01
ถังเซฟตี้ซิลขอบเรียบ+ฝา (RW1638) (25 ใบ/แพ็ค)
12x12x9.5 ซม.
224.00 3 แพ็ค 672.00 1.88 กก.
405
10116-05
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1662) (10 ใบ/แพ็ค)
13x13x10.3 ซม.
100.80 3 แพ็ค 302.40 1.53 กก.
406
10116-11
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1610) (20 ใบ/แพ็ค)
12x14x12 ซม.
201.60 3 แพ็ค 604.80 3.12 กก.
407
10116-10
ถังเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1667) (10 ใบ/แพ็ค)
14x15.5x13 ซม.
156.80 3 แพ็ค 470.40 2.25 กก.
408
10117-03
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1645) (25 ใบ/แพ็ค)
5x8.5x7.5 ซม.
86.28 3 แพ็ค 258.85 1.20 กก.
409
10117-06
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1622) (25 ใบ/แพ็ค)
5.5x11x9.5 ซม.
140.00 3 แพ็ค 420.00 1.95 กก.
410
10117-05
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1623) (25 ใบ/แพ็ค)
7x11x9.5 ซม.
140.00 3 แพ็ค 420.00 2.40 กก.
411
10117-07
กล่องกลมเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1624) (25 ใบ/แพ็ค)
8x11x9 ซม.
168.00 3 แพ็ค 504.00 2.25 กก.
412
10117-01
กล่องเซฟตี้ซิล+ฝาใส (RW1617) (25 ใบ/แพ็ค)
6.5x14x12 ซม.
196.00 3 แพ็ค 588.00 3.08 กก.
413
10117-04
กล่องเหลี่ยมเซฟตี้ซิลมีหูหิ้ว+ฝา (RW1869) (10 ใบ/แพ็ค)
11.5x11.5x9 ซม.
100.80 3 แพ็ค 302.40 1.65 กก.
414
10117-02
กล่องเซฟตี้ซิลจัตุรัส (RW1349) (10 ใบ/แพ็ค)
15x9x16.5 ซม.
280.00 3 แพ็ค 840.00 5.46 กก.
415
10118-01
ถ้วยเซฟตี้ซิล+ฝา (RW1631) (50 ใบ/แพ็ค)
3x5x4 ซม.
57.12 3 แพ็ค 171.36 0.75 กก.
416
10118-02
ถ้วยเซฟตี้ซิลเหลี่ยม+ฝาน้ำตาล (RW1862) (25 ใบ/แพ็ค)
6.5x6x4 ซม.
68.32 3 แพ็ค 204.96 1.13 กก.
รวมทั้ง set จำนวน 416 รายการ ราคา 155,668.02 บาท (ค่าส่งตามเงื่อนไข) น้ำหนัก 1,024.98 กิโลกรัม
สินค้าชนิดเดียวกันที่มีลาย หรือ สี ต่างกัน ราคาเท่ากัน จะส่งแบบคละสี คละลาย