จัด set เปิดร้านขายเครื่องดื่ม ราคาเริ่มต้น 450,000 บาท
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
ราคา
จำนวน
ราคารวม
น้ำหนักรวม
1
20106-16
ขวด PP ปากเกลียว+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
100 cc
213.36 3 แพ็ค 640.08 9.45 กก.
2
20106-15
ขวด PP ปากเกลียว+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
120 cc
213.36 3 แพ็ค 640.08 5.40 กก.
3
20106-20
ขวด PP ปากกด+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
120 cc
213.36 3 แพ็ค 640.08 4.95 กก.
4
20106-26
ขวด PP รังนก+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
140 cc
220.08 3 แพ็ค 660.24 4.50 กก.
5
20106-13
ขวด PP ปากเกลียวดาว+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
150 cc
220.08 3 แพ็ค 660.24 5.40 กก.
6
20106-9
ขวด PP ปากกลางดาว+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
160 cc
216.72 3 แพ็ค 650.16 6.75 กก.
7
20106-5
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
180 cc
235.20 3 แพ็ค 705.60 6.75 กก.
8
20106-8
ขวด PP ปากกลาง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
180 cc
235.20 3 แพ็ค 705.60 6.30 กก.
9
20106-7
ขวด PP ปากกลาง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
200 cc
238.56 3 แพ็ค 715.68 6.75 กก.
10
20106-6
ขวด PP ปากกลาง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
240.24 3 แพ็ค 720.72 6.75 กก.
11
20106-21
ขวด PP ปากกลางดาว+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
240.24 3 แพ็ค 720.72 8.10 กก.
12
20106-3
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
267.12 3 แพ็ค 801.36 7.20 กก.
13
20106-17
ขวด PP ทวิช+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
14
20106-1
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
300 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 9.00 กก.
15
20106-18
ขวด PP ทวิช+ฝา (150 ใบ/แพ็ค)
300 cc
278.88 3 แพ็ค 836.64 6.75 กก.
16
20108-39
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
50 cc
290.64 3 แพ็ค 871.92 6.75 กก.
17
20108-40
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
80 cc
290.64 3 แพ็ค 871.92 6.30 กก.
18
20108-41
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
100 cc
282.24 3 แพ็ค 846.72 7.20 กก.
19
20121-5
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
120 cc
264.32 3 แพ็ค 792.96 6.75 กก.
20
21119-1
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
120 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
21
21119-2
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
120 cc
264.32 3 แพ็ค 792.96 6.75 กก.
22
20121-22
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
120 cc
250.88 3 แพ็ค 752.64 9.75 กก.
23
20108-29
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
140 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
24
20108-8
ขวด PET แบน+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
150 cc
271.04 3 แพ็ค 813.12 6.75 กก.
25
20108-9
ขวด PET รังนก+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
150 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
26
20121-1
ขวด PET แบนเรียบโค้งหรือมินิ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
150 cc
287.28 3 แพ็ค 861.84 9.00 กก.
27
21118-2
ขวด PET โยเกิร์ต+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค)
150 cc
324.24 3 แพ็ค 972.72 9.00 กก.
28
21118-9
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
150 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
29
20108-37
ขวด PET แม็กกี้+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
150 cc
268.80 3 แพ็ค 806.40 6.75 กก.
30
21118-10
ขวด PET เหลี่ยมเรียบคอยาว+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค)
150 cc
304.08 3 แพ็ค 912.24 6.75 กก.
31
21118-12
ขวด PET โรซ่า+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
150 cc
268.80 3 แพ็ค 806.40 6.75 กก.
32
20108-4
ขวด PET เรดดี้เรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
160 cc
264.32 3 แพ็ค 792.96 6.75 กก.
33
20108-5
ขวด PET เอวเว้า+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
160 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
34
20108-38
ขวด PET ครีมมี่+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
160 cc
282.24 3 แพ็ค 846.72 6.75 กก.
35
20121-11
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค)
160 cc
252.00 3 แพ็ค 756.00 5.85 กก.
36
21119-10
ขวด PET เรดดี้ลายหรือเรดดี้+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
160 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 6.75 กก.
37
20108-20
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
180 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
38
20121-10
ขวด PET แบนเรียบคอโค้ง+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
180 cc
277.20 3 แพ็ค 831.60 6.30 กก.
39
21119-20
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
180 cc
264.32 3 แพ็ค 792.96 5.85 กก.
40
20108-3
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
200 cc
264.32 3 แพ็ค 792.96 6.75 กก.
41
21118-1
ขวด PET ทรงกลม+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค)
200 cc
299.04 3 แพ็ค 897.12 9.00 กก.
42
21119-4
ขวด PET กรวยสามเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
200 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 9.00 กก.
43
20108-28
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
200 cc
264.32 3 แพ็ค 792.96 5.85 กก.
44
20108-36
ขวด PET มิรินหรือมิลิน+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
200 cc
305.76 3 แพ็ค 917.28 8.55 กก.
45
20121-12
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค)
200 cc
284.48 3 แพ็ค 853.44 7.20 กก.
46
21119-16
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
200 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
47
21119-17
ขวด PET แบนเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
200 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 9.00 กก.
48
20108-7
ขวด PET แบน+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
300.72 3 แพ็ค 902.16 8.10 กก.
49
20121-3
ขวด PET เพนกวิน+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
282.24 3 แพ็ค 846.72 6.75 กก.
50
21118-3
ขวด PET กระปุกNKหรือกระปุกลาย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
51
21119-3
ขวด PET เอวสลิม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
264.32 3 แพ็ค 792.96 6.75 กก.
52
21119-5
ขวด PET หมี+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
53
21119-6
ขวด PET ช้าง+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
272.16 3 แพ็ค 816.48 6.75 กก.
54
20108-10
ขวด PET ลูกส้ม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
55
20108-16
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
56
20108-23
ขวด PET กระปุกหรือกลมเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
265.44 3 แพ็ค 796.32 6.75 กก.
57
20108-31
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
264.32 3 แพ็ค 792.96 6.75 กก.
58
20121-13
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
294.00 3 แพ็ค 882.00 7.65 กก.
59
21119-11
ขวด PET แบนเรียบคอโค้ง+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 9.00 กก.
60
21119-12
ขวด PET หยดน้ำเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
264.32 3 แพ็ค 792.96 6.75 กก.
61
21119-18
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
220 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 9.00 กก.
62
20108-6
ขวด PET แบนหรือแบนเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
305.76 3 แพ็ค 917.28 8.55 กก.
63
20121-9
ขวด PET แบนเรียบเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 8.10 กก.
64
21118-5
ขวด PET เหลี่ยมคอสั้น+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
310.80 3 แพ็ค 932.40 8.55 กก.
65
21118-6
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
324.24 3 แพ็ค 972.72 9.00 กก.
66
21118-7
ขวด PET แบนสวีท(หนา)หรือแบนเตี้ย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
322.56 3 แพ็ค 967.68 9.90 กก.
67
21119-7
ขวด PET กรวยสี่เหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 9.00 กก.
68
21119-8
ขวด PET มีเอว+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 9.00 กก.
69
21119-9
ขวด PET โรซ่า+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
304.08 3 แพ็ค 912.24 9.00 กก.
70
20108-11
ขวด PET วิสกี้หรือคอยาว+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
288.96 3 แพ็ค 866.88 8.55 กก.
71
20108-12
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
310.80 3 แพ็ค 932.40 8.55 กก.
72
20108-15
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 8.55 กก.
73
20108-19
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
277.20 3 แพ็ค 831.60 8.55 กก.
74
20108-21
ขวด PET กลมเรียบสูงหรือกลมเรียบผอม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
277.20 3 แพ็ค 831.60 6.75 กก.
75
20108-26
ขวด PET สามเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
288.96 3 แพ็ค 866.88 8.55 กก.
76
20108-27
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
275.52 3 แพ็ค 826.56 7.20 กก.
77
20108-32
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
288.96 3 แพ็ค 866.88 6.75 กก.
78
20108-35
ขวด PET แจกันหรือกรวยเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
275.52 3 แพ็ค 826.56 8.10 กก.
79
20121-14
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
294.00 3 แพ็ค 882.00 7.65 กก.
80
20121-20
ขวด PET แคปซูล+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
287.84 3 แพ็ค 863.52 10.65 กก.
81
21119-14
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 11.25 กก.
82
21119-21
ขวด PET ศรีสุขหรือทรงเหลี่ยมคอเว้า+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
250 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 9.00 กก.
83
20108-18
ขวด PET กลมเรียบหรือกลมเรียบผอม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
300 cc
300.72 3 แพ็ค 902.16 8.55 กก.
84
20121-8
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
350 cc
300.72 3 แพ็ค 902.16 8.55 กก.
85
20108-24
ขวด PET ศรีสุขหรือสุนารีPPI+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
350 cc
332.64 3 แพ็ค 997.92 8.55 กก.
86
20108-30
ขวด PET เพียวริคุ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
350 cc
302.40 3 แพ็ค 907.20 8.55 กก.
87
20108-33
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
350 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 8.55 กก.
88
20121-15
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค)
350 cc
294.00 3 แพ็ค 882.00 7.65 กก.
89
21119-13
ขวด PET โบว์ลิ่งเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
350 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 9.00 กก.
90
20108-2
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
400 cc
299.04 3 แพ็ค 897.12 8.55 กก.
91
21118-11
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
400 cc
315.84 3 แพ็ค 947.52 9.90 กก.
92
20121-2
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูง+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
500 cc
341.04 3 แพ็ค 1,023.12 11.25 กก.
93
20121-6
ขวด PET เหลี่ยม (หลอดใส)+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
500 cc
312.48 3 แพ็ค 937.44 8.55 กก.
94
20108-14
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือโบว์ลิ่งลาย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
500 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 8.55 กก.
95
20121-17
ขวด PET โรมัน (สีฟ้า)+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค)
500 cc
317.52 3 แพ็ค 952.56 12.15 กก.
96
21119-15
ขวด PET กลมเรียบสูง+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
500 cc
305.76 3 แพ็ค 917.28 9.90 กก.
97
20108-17
ขวด PET เกลียว+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
600 cc
288.96 3 แพ็ค 866.88 8.55 กก.
98
20108-22
ขวด PET กลม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
600 cc
319.20 3 แพ็ค 957.60 8.55 กก.
99
20121-19
ขวด PET 750 (สีฟ้า) + ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค)
750 cc
295.68 3 แพ็ค 887.04 3.83 กก.
100
20121-4
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 (75 ใบ/แพ็ค)
1000 cc
325.92 3 แพ็ค 977.76 6.75 กก.
101
20108-34
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 (98 ใบ/แพ็ค)
1000 cc
330.40 3 แพ็ค 991.20 10.29 กก.
102
20121-18
ขวด PET โออิชิใหม่+ฝาปาก30 (98 ใบ/แพ็ค)
1000 cc
329.28 3 แพ็ค 987.84 9.11 กก.
103
20121-21
ขวด PET กลมเรียบ(คอตัด)+ฝาปาก 30 (98 ใบ/แพ็ค)
1000 cc
330.40 3 แพ็ค 991.20 12.41 กก.
104
20121-16
ขวด PET ทรงตรง (สีฟ้า) +ฝาปาก30 (75 ใบ/แพ็ค)
1500 cc
264.60 3 แพ็ค 793.80 6.98 กก.
105
20119-1
ฝา สีเขียวมะนาว ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
106
20119-11
ฝา สีเขียว ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
107
20119-9
ฝา สีทอง ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
108
20119-16
ฝา สีทองอ่อน ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
109
20119-4
ฝา สีส้ม ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
110
20119-2
ฝา สีขาว ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
111
20119-6
ฝา สีเหลือง ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
112
20119-7
ฝา สีแดง ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
113
20119-8
ฝา สีชมพูอ่อน ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
114
20119-3
ฝา สีชมพูเข้ม ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
115
20119-10
ฝา สีดำ ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
116
20119-5
ฝา สีม่วง ปาก30 (150 อัน/แพ็ค)
3 ซม.
42.00 3 แพ็ค 126.00 0.90 กก.
117
20119-14
ฝา สีขาว ปาก34 (150 อัน/แพ็ค)
3.4 ซม.
53.93 3 แพ็ค 161.78 1.14 กก.
118
20119-13
ฝา สีทอง ปาก34 (150 อัน/แพ็ค)
3.4 ซม.
53.93 3 แพ็ค 161.78 1.14 กก.
119
20119-12
ฝา สีเขียว ปาก34 (150 อัน/แพ็ค)
3.4 ซม.
53.93 3 แพ็ค 161.78 1.14 กก.
120
20119-17
ฝา สีดำ ปาก34 (150 อัน/แพ็ค)
3.4 ซม.
53.93 3 แพ็ค 161.78 1.14 กก.
121
8859245700426
หลอดมุกสั้น คละสี (เชอรี่) (35 เส้น/แพ็ค)
ยาว 17 ซม.
5.60 50 แพ็ค 280.00 2.25 กก.
122
20114-2
หลอดมุกยาว คละสี (35 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
6.72 50 แพ็ค 336.00 2.50 กก.
123
8859245700440
หลอดมุกยาว สีน้ำตาล (35 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
6.72 50 แพ็ค 336.00 2.50 กก.
124
20114-4
หลอดมุกยาว สีดำ (35 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
6.72 50 แพ็ค 336.00 2.50 กก.
125
20114-6
หลอดมุกยาวพิเศษ สีดำ (35 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
5.60 50 แพ็ค 280.00 2.75 กก.
126
20114-5
หลอดมุกยาวพิเศษ คละสี (30 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
5.60 50 แพ็ค 280.00 2.75 กก.
127
8858817013308-1
หลอดมุกยาวใส สีส้ม (ตราช้าง) (40 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
9.83 25 แพ็ค 245.84 1.25 กก.
128
8858817013308-5
หลอดมุกยาวใส สีม่วง (ตราช้าง) (40 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
9.83 25 แพ็ค 245.84 1.25 กก.
129
8858817013308-2
หลอดมุกยาวใส สีน้ำเงิน (ตราช้าง) (40 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
9.83 25 แพ็ค 245.84 1.25 กก.
130
8858817013308-3
หลอดมุกยาวใส สีเหลือง (ตราช้าง) (40 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
9.83 25 แพ็ค 245.84 1.25 กก.
131
8858817013308-4
หลอดมุกยาวใส สีเขียว (ตราช้าง) (40 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
9.83 25 แพ็ค 245.84 1.25 กก.
132
8859443110447
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม คละสี (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
31.75 20 แพ็ค 635.04 3.80 กก.
133
88594431104168
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีดำ (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
31.75 20 แพ็ค 635.04 3.80 กก.
134
88594431104307
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
31.75 20 แพ็ค 635.04 3.80 กก.
135
20114-10
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
31.75 20 แพ็ค 635.04 3.80 กก.
136
88594431104239
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีทอง (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
31.75 20 แพ็ค 635.04 3.80 กก.
137
20115-1
หลอดช้อน 8 มิล คละสี (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
12.32 50 แพ็ค 616.00 4.50 กก.
138
20115-2
หลอดช้อน 8 มิล สีเขียวอเมซอน (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
12.32 50 แพ็ค 616.00 4.50 กก.
139
20115-3
หลอดช้อน 8 มิล สีน้ำตาล (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
12.32 50 แพ็ค 616.00 4.50 กก.
140
20115-5
หลอดช้อน 8 มิล สีดำ (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
12.32 50 แพ็ค 616.00 4.50 กก.
141
8859443110133
หลอดช้อน 8 มิล สีดำ (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
31.36 20 แพ็ค 627.20 4.10 กก.
142
8859443110119
หลอดช้อน 8 มิล คละสี (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
31.36 20 แพ็ค 627.20 4.10 กก.
143
8859443110126
หลอดช้อน 8 มิล สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค)
31.36 20 แพ็ค 627.20 4.10 กก.
144
8859443110140
หลอดช้อน 8 มิล ขาว (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
31.36 20 แพ็ค 627.20 4.10 กก.
145
20115-8
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
20.16 50 แพ็ค 1,008.00 5.00 กก.
146
20115-9
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
20.16 50 แพ็ค 1,008.00 5.00 กก.
147
20115-10
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
20.16 50 แพ็ค 1,008.00 5.00 กก.
148
20115-11
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
20.16 50 แพ็ค 1,008.00 5.00 กก.
149
8859245700020
หลอดงอ 6 มิล คละสี (เชอรี่ ) คละ (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
15.68 40 แพ็ค 627.20 5.60 กก.
150
20116-6
หลอดงอ 6 มิล สีดำ (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
15.68 40 แพ็ค 627.20 5.60 กก.
151
8859245700044
หลอดงอ 6 มิล สีน้ำตาล (เชอรี่) ยาว 21 ซม. (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
15.68 40 แพ็ค 627.20 5.60 กก.
152
8859245700068
หลอดงอ 6 มิล สีเขียวอเมซอน (เชอรี่) (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
15.68 40 แพ็ค 627.20 5.60 กก.
153
20116-11
หลอดงอ 6 มิล สีขาว (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
15.68 40 แพ็ค 627.20 5.60 กก.
154
20116-2
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ ปลาคาร์ฟ,LUCKY CAT (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
16.80 50 แพ็ค 840.00 3.75 กก.
155
20116-4
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม คละสี ปลาคาร์ฟ,LUCKY CAT (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
16.80 50 แพ็ค 840.00 3.75 กก.
156
20116-3
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล ปลาคาร์ฟ,LUCKY CAT (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
16.80 50 แพ็ค 840.00 3.75 กก.
157
8850257150193
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีทอง (คละยี่ห้อ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
16.80 50 แพ็ค 840.00 3.75 กก.
158
8850257150209
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (คละยี่ห้อ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
16.80 50 แพ็ค 840.00 3.75 กก.
159
20116-10
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีขาว (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
16.80 50 แพ็ค 840.00 3.75 กก.
160
8859443110492
หลอด ตรงปลายแหลม 6 มล. ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
13.44 50 แพ็ค 672.00 3.75 กก.
161
20220-2
หลอด ตรงปลายแหลม 6 มล. ห่อฟิล์ม สีทอง (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
13.44 50 แพ็ค 672.00 3.75 กก.
162
20220-3
หลอด ตรงปลายแหลม 6 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
13.44 50 แพ็ค 672.00 3.75 กก.
163
20118
หลอด ตรง 6 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอน (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
16.06 50 แพ็ค 803.04 3.75 กก.
164
20118-1
หลอด ตรง 6 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 21 ซม.
16.06 50 แพ็ค 803.04 3.75 กก.
165
8858817013612-1
หลอดสั้น 6 มิล สีชมพู ตรามงกุฎ (95 เส้น/ห่อ)
ยาว 15 ซม.
4.48 10 แพ็ค 44.80 0.50 กก.
166
8858817013612-2
หลอดสั้น 6 มิล สีม่วง ตรามงกุฎ (95 เส้น/ห่อ)
ยาว 15 ซม.
4.48 10 แพ็ค 44.80 0.50 กก.
167
8858817013612-3
หลอดสั้น 6 มิล สีฟ้า ตรามงกุฎ (95 เส้น/ห่อ)
ยาว 15 ซม.
4.48 10 แพ็ค 44.80 0.50 กก.
168
8858817013612-4
หลอดสั้น 6 มิล สีเขียว ตรามงกุฎ (95 เส้น/ห่อ)
ยาว 15 ซม.
4.48 10 แพ็ค 44.80 0.50 กก.
169
8858817013612-5
หลอดสั้น 6 มิล สีเหลือง ตรามงกุฎ (95 เส้น/ห่อ)
ยาว 15 ซม.
4.48 10 แพ็ค 44.80 0.50 กก.
170
8859443110072
หลอดงอ 8 มิล สีดำ (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
26.88 20 แพ็ค 537.60 4.40 กก.
171
8859443110089
หลอดงอ 8 มิล สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
26.88 20 แพ็ค 537.60 4.40 กก.
172
8859443110096
หลอดงอ 8 มิล สีเขียวอเมซอน (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
26.88 20 แพ็ค 537.60 4.40 กก.
173
8859443110058
หลอดงอ 8 มิล สีพาสเทล (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
26.88 20 แพ็ค 537.60 4.40 กก.
174
20117-10
หลอดงอ 8 มิล สีขาว (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
26.88 20 แพ็ค 537.60 4.40 กก.
175
20117-11
หลอดงอ 8 มิล สีแดง (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
26.88 20 แพ็ค 537.60 4.40 กก.
176
8859443110010
หลอดงอ 8 มิล คละสี (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
26.88 20 แพ็ค 537.60 4.40 กก.
177
8858817013612
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี (ตราช้าง) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23.5 ซม.
19.04 50 แพ็ค 952.00 5.25 กก.
178
8859245700822
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ (เชอรี่) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
19.04 50 แพ็ค 952.00 5.25 กก.
179
8859245700839
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (เชอรี่) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
19.04 50 แพ็ค 952.00 5.25 กก.
180
8858817013582
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ (ตราช้าง) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23.5 ซม.
19.04 50 แพ็ค 952.00 5.25 กก.
181
8858817013605
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอน (ตราช้าง) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23.5 ซม.
19.04 50 แพ็ค 952.00 5.25 กก.
182
8859245700808
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี (เชอรี่) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
19.04 50 แพ็ค 952.00 5.25 กก.
183
8859245700846
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล (เชอรี่) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 24 ซม.
19.04 50 แพ็ค 952.00 5.25 กก.
184
8859443110454
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีดำ (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
17.70 50 แพ็ค 884.80 5.25 กก.
185
20221-2
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีทอง (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
17.70 50 แพ็ค 884.80 5.25 กก.
186
20221-3
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
17.70 50 แพ็ค 884.80 5.25 กก.
187
20221-4
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล (ปลาคราฟ) (100 เส้น/แพ็ค)
ยาว 23 ซม.
17.70 50 แพ็ค 884.80 5.25 กก.
188
8858802862959
หลอดก้านคนกาแฟ (200 เส้น/แพ็ค)
ยาว 12.7 ซม.
45.92 25 แพ็ค 1,148.00 3.58 กก.
189
8858915536051
ฝาโดม85 ไม่เจาะรู (SB ม่วง) (100 ใบ/แพ็ค)
26.97 20 แพ็ค 539.39 12.24 กก.
190
8859374110547
ฝาโดม 95 เจาะรู (100 ใบ/แพ็ค)
38.08 20 แพ็ค 761.60 14.70 กก.
191
8859712000103
ฝาโดม 95 เจาะรู ไม่มีลิ้น HB (100 ใบ/แพ็ค)
38.08 20 แพ็ค 761.60 17.94 กก.
192
20110-15
ถ้วยชิม PP-35 ขนาด 30 cc TCL (100 ใบ/แพ็ค)
21.28 80 แพ็ค 1,702.40 21.20 กก.
193
8859008400099
ถ้วย 3ออนซ์ ปาก75 (HB),(SB) (50 ใบ/แพ็ค)
23.37 40 แพ็ค 934.98 12.00 กก.
194
20120-2
ถ้วยPP แบบเรียบ 4ออนซ์ ปาก75 (50 ใบ/แพ็ค)
26.88 25 แพ็ค 672.00 4.50 กก.
195
20120-1
ถ้วยPP แบบเรียบ 5ออนซ์ ปาก75 (50 ใบ/แพ็ค)
26.88 25 แพ็ค 672.00 4.75 กก.
196
8858915532015
ถ้วยPP เรียบใส 6ออนซ์ ปาก75 (50 ใบ/แพ็ค)
14.56 40 แพ็ค 582.40 4.00 กก.
197
8858915532022
ถ้วยPP เรียบใส 7ออนซ์ ปาก75 (50 ใบ/แพ็ค)
14.56 40 แพ็ค 582.40 4.40 กก.
198
8859350500232
ถ้วย 6ออนซ์ GPPS ปาก75 (50 ใบ/แพ็ค)
47.04 40 แพ็ค 1,881.60 12.00 กก.
199
8859350500249
ถ้วย 7ออนซ์ GPPS ปาก75 (50 ใบ/แพ็ค)
51.52 40 แพ็ค 2,060.80 16.00 กก.
200
8859350500294
ถ้วย 100กรัม GPPS ปาก95 (50 ใบ/แพ็ค)
71.68 20 แพ็ค 1,433.60 10.00 กก.
201
8859350501659
ถ้วย 150กรัม GPPS ปาก95 (50 ใบ/แพ็ค)
80.64 20 แพ็ค 1,612.80 12.00 กก.
202
8859350500300
ถ้วย 200กรัม GPPS ปาก95 (50 ใบ/แพ็ค)
88.48 20 แพ็ค 1,769.60 12.00 กก.
203
8859420003298
ถ้วย TR-500 GG ปาก 116 (50 ใบ/แพ็ค)
74.88 20 แพ็ค 1,497.66 13.50 กก.
204
31002
ถ้วยPP 300 ml+ฝาโดม (100 ใบ/แพ็ค)
119.84 10 แพ็ค 1,198.40 7.50 กก.
205
8859350500263
แก้ว 12ออนซ์ GPPS ปาก85 (50 ใบ/แพ็ค)
87.36 20 แพ็ค 1,747.20 12.00 กก.
206
8859350500270
แก้ว 16ออนซ์ GPPS ปาก95 (50 ใบ/แพ็ค)
109.76 20 แพ็ค 2,195.20 16.00 กก.
207
20110-11
แก้วลอน&สลิม 20ออนซ์ ปาก90 (50 ใบ/แพ็ค)
30.24 20 แพ็ค 604.80 6.00 กก.
208
8858969030185
แก้ว 22 ออนซ์ เรียบพิมพ์ลาย ปาก95 TPP (50 ใบ/แพ็ค)
50.40 20 แพ็ค 1,008.00 9.50 กก.
209
8859258100299
แก้ว 22 ออนซ์ เรียบพิมพ์ลาย Starking ปาก95 เพชร (50 ใบ/แพ็ค)
42.56 20 แพ็ค 851.20 14.70 กก.
210
8859094504770
แก้วแคปซูล 12ออนซ์ ซากุระ,TCL,ฮอร์นบอย ปาก 95 (50 ใบ/แพ็ค)
43.68 20 แพ็ค 873.60 21.76 กก.
211
8859008402468
แก้วแคปซูล 16ออนซ์ ปาก95 (50 ใบ/แพ็ค)
40.32 20 แพ็ค 806.40 8.00 กก.
212
8859008402604
แก้วแคปซูล 18 ออนซ์ ปาก 95 SW-ซากุระ-SB (50 ใบ/แพ็ค)
41.44 20 แพ็ค 828.80 9.10 กก.
213
8859008402611
แก้วแคปซูล 20ออนซ์ ปาก95 (50 ใบ/แพ็ค)
43.68 20 แพ็ค 873.60 9.00 กก.
214
8859326260276
แก้วแคปซูล 22 ออนซ์ ปาก95 (50 ใบ/แพ็ค)
48.16 20 แพ็ค 963.20 10.00 กก.
215
8859094605064
แก้วเรียบใส 16ออนซ์ ปาก95 (50 ใบ/แพ็ค)
40.32 20 แพ็ค 806.40 17.18 กก.
216
8858915532282
แก้วPP เรียบใสทรงสูง 18ออนซ์ ปาก90 (50 ใบ/แพ็ค)
33.56 20 แพ็ค 671.10 6.80 กก.
217
8859094605101
แก้วเรียบใส 18ออนซ์ ปาก 90 (50 ใบ/แพ็ค)
40.32 20 แพ็ค 806.40 7.50 กก.
218
8859094605224
แก้วเรียบใส 20ออนซ์ ปาก95 (50 ใบ/แพ็ค)
43.68 20 แพ็ค 873.60 8.00 กก.
219
8859258100312
แก้วเรียบใส PP 22 ออนซ์ ปาก 95 เพชร (คละ) (50 ใบ/แพ็ค)
43.75 20 แพ็ค 874.94 14.70 กก.
220
8859008402635
แก้วเรียบใส 24ออนซ์ ปาก116 (50 ใบ/แพ็ค)
60.48 20 แพ็ค 1,209.60 12.00 กก.
221
8859094605569
แก้วเรียบใส 26ออนซ์ ปาก116 (50 ใบ/แพ็ค)
63.84 20 แพ็ค 1,276.80 13.00 กก.
222
8859008402567
แก้วเรียบใส 28ออนซ์ ปาก116 (50 ใบ/แพ็ค)
60.48 20 แพ็ค 1,209.60 12.20 กก.
223
8858915532114
แก้วเรียบใส 32ออนซ์ SB (50 ใบ/แพ็ค)
59.36 20 แพ็ค 1,187.20 11.80 กก.
224
10031-1
ถ้วยน้ำพีรมิดสี่เหลี่ยมเรียบใส+ฝา 22 ออนซ์ (HB) (25 ใบ/เเพ็ค)
53.76 20 แพ็ค 1,075.20 9.62 กก.
225
8859094605576
ถ้วยน้ำเรียบใส 32 ออนซ์ ปาก 117 TWIN (2ช่อง) HB (50 ใบ/แพ็ค)
114.24 20 แพ็ค 2,284.80 22.72 กก.
226
8859258100015
แก้ว 32ออนซ์+ฝาโดม116 เจาะรู (ตราเพชร) (50 ชุด/เเพ็ค)
76.16 20 แพ็ค 1,523.20 17.50 กก.
227
8859712000783
แก้วเรียบใส 32 ออนซ์ ปาก 116 อินคาร์+ฝาโดมรูลิ้น HB (50 ชุด/เเพ็ค)
72.80 20 แพ็ค 1,456.00 25.50 กก.
228
8858915536068
ฝาโดม90 ไม่เจาะรู (50 ใบ/แพ็ค)
16.78 40 แพ็ค 671.10 8.00 กก.
229
8858915539106
ฝาโดม90 เจาะรู (50 ใบ/แพ็ค)
16.78 40 แพ็ค 671.10 8.00 กก.
230
8858915539069
ฝาโดม75 ไม่เจาะรู (50 ใบ/แพ็ค)
15.68 40 แพ็ค 627.20 4.00 กก.
231
8858915539113
ฝาเรียบ90 ไม่เจาะรู (50 ใบ/แพ็ค)
11.20 40 แพ็ค 448.00 4.00 กก.
232
8859374110363
ฝาเรียบ 90 เจาะรู (50 ใบ/แพ็ค)
11.20 40 แพ็ค 448.00 5.24 กก.
233
8858915536013-1
ฝาเรียบ 85 ไม่เจาะรู (100 ใบ/แพ็ค)
21.28 20 แพ็ค 425.60 4.00 กก.
234
8858915536013
ฝาเรียบ 85 เจาะรู (100 ใบ/แพ็ค)
21.28 20 แพ็ค 425.60 4.00 กก.
235
8858915539052
ฝาเรียบ75 ไม่เจาะรู (50 ใบ/แพ็ค)
14.99 40 แพ็ค 599.42 4.00 กก.
236
8858915539281
ฝาฮาฟ95 ไม่เจาะรู (SB) (50 ใบ/แพ็ค)
22.40 40 แพ็ค 896.00 8.00 กก.
237
8859207920244
ฝาฮาฟ95 เจาะรู (100 ใบ/แพ็ค)
29.97 20 แพ็ค 599.42 8.60 กก.
238
8859258130241
ฝาโดมปากตัด ปาก 95 รู 25 เพชร (100 ใบ)
31.36 20 แพ็ค 627.20 12.50 กก.
239
8859008402765-1
ฝาฮาฟ116 ไม่เจาะรู (50 ใบ/แพ็ค)
26.88 20 แพ็ค 537.60 5.90 กก.
240
8859008402765
ฝาฮาฟ116 เจาะรู (50 ใบ/แพ็ค)
26.88 20 แพ็ค 537.60 5.20 กก.
241
8859207920336
ฝายกดื่ม 95 FPC (100 ใบ/แพ็ค)
41.44 20 แพ็ค 828.80 7.60 กก.
242
8859332602466
ฝายกดื่มรูสามเหลี่ยม TL PET-95 A (100 ใบ/แพ็ค)
34.72 20 แพ็ค 694.40 6.50 กก.
243
8859420003700
ฝานูนสลิม116 ไม่เจาะ (50 ใบ/แพ็ค)
42.85 20 แพ็ค 857.02 5.40 กก.
244
8859420003687
ฝานูนสลิม116 เจาะ (50 ใบ/แพ็ค)
43.68 20 แพ็ค 873.60 5.40 กก.
245
8859094607228-2
ฝาโดม 95 ไม่เจาะรู (100 ใบ/แพ็ค)
48.16 20 แพ็ค 963.20 16.28 กก.
246
8858915536082
ฝาโดม116 เจาะรู SB (50 ใบ/แพ็ค)
29.12 20 แพ็ค 582.40 5.70 กก.
247
8858915539229
ฝาโดม116 ไม่เจาะรู (50 ใบ/แพ็ค)
29.12 20 แพ็ค 582.40 5.70 กก.
248
8858915539137
ฝาเรียบ 95 เจาะรู SB (ใบโพธิ) (100 ใบ/แพ็ค)
21.28 20 แพ็ค 425.60 4.00 กก.
249
8858915539137-1
ฝาเรียบ 95 ไม่เจาะรู (SB) (100 ใบ/แพ็ค)
21.28 20 แพ็ค 425.60 4.50 กก.
250
8859094607075
ฝาโดมปิดถ้วย 32 ออนซ์ 117 (ฝาทวิน) HB (50 ใบ/แพ็ค)
30.24 20 แพ็ค 604.80 10.02 กก.
251
21001-1
แก้วกระดาษขนาด 16 ออนซ์ (40 ใบ/แพ็ค)
9.2*13 ซม.
43.62 25 แพ็ค 1,090.60 10.25 กก.
252
21001-2
แก้วกระดาษขนาด 22 ออนซ์ (40 ใบ/แพ็ค)
9*6*17.4 ซม.
44.80 25 แพ็ค 1,120.00 13.75 กก.
253
21001-3
ฝาเจาะรู ปิดแก้วขนาด 16/22 ออนซ์ (100 ใบ/แพ็ค)
59.92 20 แพ็ค 1,198.40 4.20 กก.
254
8858969030017
แก้วกระดาษมีหูพิมพ์ลาย (คละลาย) (50 ใบ/แพ็ค)
6.5 ออนซ์
29.12 40 แพ็ค 1,164.80 12.00 กก.
255
6973492490038
แก้วกระดาษ 6.5 oz. พิมพ์ลาย LB (50 ใบ/แพ็ค)
6.5 ออนซ์
29.12 40 แพ็ค 1,164.80 20.60 กก.
256
8850370481303
ถุงชงชาเล็ก ตรามือ
7.5 ซม.
25.97 72 อัน 1,870.04 2.52 กก.
257
8850370481297
ถุงชงชาใหญ่ ตรามือ
14 ซม.
28.96 72 อัน 2,085.35 3.96 กก.
258
8856659562145
กระป๋องกาแฟปากจีบ No.16
13.5x14x12.5 ซม.
137.82 10 ใบ 1,378.16 3.67 กก.
259
8856659562152
กระป๋องกาแฟปากจีบ No.17
14x16.5x13.5 ซม.
154.59 10 ใบ 1,545.94 4.07 กก.
260
8858732802858
น้ำบราวน์ซูการ์ ติ่งฟง
80.64 12 ขวด 967.68 12.78 กก.
261
8858732820425
น้ำบลูเลมอน ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
262
8858732820470
น้ำกีวี่ ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
263
8858732820524
น้ำราสเบอร์รี่ ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
264
8858732820623
น้ำเสาวรส ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
265
8858732820678
น้ำกระเจี๊ยบ ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
266
8858732820722
น้ำลิ้นจี่ ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
267
8858732820821
น้ำบลูเบอร์รี่ ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
268
8858732820876
น้ำแอปเปิ้ลเขียว ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
269
8858732820975
น้ำมะพร้าว ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
270
8858732821026
น้ำสตรอเบอร์รี่ ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
271
8858732821071
น้ำบลูฮาวาย ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
272
8858732821125
น้ำพั้นซ์แดง ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
273
8858732821170
น้ำแคนตาลูป ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
274
8858732821279
น้ำองุ่น ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
275
8858732821378
น้ำฝรั่ง ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
276
8858732821422
น้ำผักผลไม้ ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
277
8858732821477
น้ำชามะนาว ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
278
8858732821521
น้ำส้ม ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
279
8858732821576
น้ำสับปะรด ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
280
8858732821620
น้ำมะนาว ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
281
8858732821675
น้ำโคล่า ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
282
8858732821774
น้ำลูกพีช ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
283
8858732821873
น้ำโยเกิร์ต ติ่งฟง
89.60 12 ขวด 1,075.20 12.78 กก.
284
8858732821927
น้ำแตงโม ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
285
8858732821972
น้ำมะม่วง ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
286
8858732822078
น้ำมิ้นท์ ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
287
8858732822122
น้ำผึ้งมะนาว ติ่งฟง
77.28 12 ขวด 927.36 12.78 กก.
288
11945-1
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเหลือง) (100 ใบ/แพ็ค)
10,12,14 ออนซ์
12.32 400 แพ็ค 4,928.00 36.00 กก.
289
11945-2
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเขียว) (100 ใบ/แพ็ค)
10,12,14 ออนซ์
12.32 400 แพ็ค 4,928.00 36.00 กก.
290
11945-3
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีแดง) (100 ใบ/แพ็ค)
10,12,14 ออนซ์
12.32 400 แพ็ค 4,928.00 36.00 กก.
291
11945-4
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีน้ำเงิน) (100 ใบ/แพ็ค)
10,12,14 ออนซ์
12.32 400 แพ็ค 4,928.00 36.00 กก.
292
11945-5
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีม่วง) (100 ใบ/แพ็ค)
10,12,14 ออนซ์
12.32 400 แพ็ค 4,928.00 36.00 กก.
293
11946-1
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเหลือง) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
12.32 400 แพ็ค 4,928.00 36.00 กก.
294
11946-2
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเขียว) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
12.32 400 แพ็ค 4,928.00 36.00 กก.
295
11946-3
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีแดง) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
12.32 400 แพ็ค 4,928.00 36.00 กก.
296
11946-4
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีน้ำเงิน) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
12.32 400 แพ็ค 4,928.00 36.00 กก.
297
11946-5
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีม่วง) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
12.32 400 แพ็ค 4,928.00 36.00 กก.
298
11947-1
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์คัพเค้ก (สีเขียว) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
15.68 400 แพ็ค 6,272.00 34.00 กก.
299
11947-2
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์คัพเค้ก (สีฟ้า) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
15.68 400 แพ็ค 6,272.00 34.00 กก.
300
11947-3
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์คัพเค้ก (สีน้ำตาล) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
15.68 400 แพ็ค 6,272.00 34.00 กก.
301
11947-4
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์คัพเค้ก (สีแดง) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
15.68 400 แพ็ค 6,272.00 34.00 กก.
302
11951-3
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์กาแฟ (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
15.68 400 แพ็ค 6,272.00 32.00 กก.
303
11948-1
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์การ์ตูน (สีแดง) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
17.98 400 แพ็ค 7,190.40 34.00 กก.
304
11948-2
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์การ์ตูน (สีเขียว) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
17.98 400 แพ็ค 7,190.40 34.00 กก.
305
11948-3
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์การ์ตูน (สีม่วง) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
17.98 400 แพ็ค 7,190.40 34.00 กก.
306
11948-4
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์การ์ตูน (สีน้ำเงิน) (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
17.98 400 แพ็ค 7,190.40 34.00 กก.
307
8851510000279-1
ถุงสายเดี่ยว ลายเชอร์รี่ (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
17.98 200 แพ็ค 3,595.20 18.00 กก.
308
11949-1
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเหลือง) (80 ใบ/แพ็ค)
32 ออนซ์
15.68 200 แพ็ค 3,136.00 22.00 กก.
309
11949-2
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเขียว) (80 ใบ/แพ็ค)
32 ออนซ์
15.68 200 แพ็ค 3,136.00 22.00 กก.
310
11949-3
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีแดง) (80 ใบ/แพ็ค)
32 ออนซ์
15.68 200 แพ็ค 3,136.00 22.00 กก.
311
11949-4
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีน้ำเงิน) (80 ใบ/แพ็ค)
32 ออนซ์
15.68 200 แพ็ค 3,136.00 22.00 กก.
312
11949-5
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีม่วง) (80 ใบ/แพ็ค)
32 ออนซ์
15.68 200 แพ็ค 3,136.00 22.00 กก.
313
11950-1
ถุงสายเดี่ยวใส (100 ใบ/แพ็ค)
10,12,14 ออนซ์
12.32 400 แพ็ค 4,928.00 36.00 กก.
314
11950-2
ถุงสายเดี่ยวใส (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
15.68 400 แพ็ค 6,272.00 36.00 กก.
315
11950-3
ถุงสายเดี่ยวใส (80 ใบ/แพ็ค)
32 ออนซ์
15.68 200 แพ็ค 3,136.00 22.00 กก.
316
8851510000255
ถุงสายเดี่ยวใส (100 ใบ/แพ็ค)
32 ออนซ์
20.37 200 แพ็ค 4,074.56 26.00 กก.
317
11950-4
ถุงสายคู่ใส (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
20.16 200 แพ็ค 4,032.00 30.00 กก.
318
11951-1
ถุงสายคู่พิมพ์กาแฟ (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
20.16 400 แพ็ค 8,064.00 56.00 กก.
319
8859061620229
ถุงสายคู่ไฮโซใส OK (60 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 oz.
20.16 200 แพ็ค 4,032.00 40.40 กก.
320
11950-5
ถุงสายคู่ใส (80 ใบ/แพ็ค)
32 ออนซ์
20.16 200 แพ็ค 4,032.00 33.00 กก.
321
8859007000320
ถุงสายคู่ไฮโซใส OK (50 ใบ/แพ็ค)
32 oz.
20.16 200 แพ็ค 4,032.00 40.60 กก.
322
11951-2
ถุงสายคู่พิมพ์กาแฟ (80 ใบ/แพ็ค)
32 ออนซ์
20.37 200 แพ็ค 4,074.56 34.00 กก.
323
8859008600321
ถุงสายคู่พิมพ์ลาย Coffee สีดำ OK (85 ใบ/แพ็ค)
32 oz.
21.28 200 แพ็ค 4,256.00 41.80 กก.
324
8851510000279-2
ถุงสายเดี่ยว ลายถ้วยกาแฟ (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
17.98 200 แพ็ค 3,595.20 18.00 กก.
325
11951-4
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์กาแฟ (80 ใบ/แพ็ค)
32 ออนซ์
20.37 200 แพ็ค 4,074.56 23.00 กก.
326
11950-6
ถุงแก้วคู่ใส่แก้ว 2 ใบ (50 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
33.60 100 แพ็ค 3,360.00 23.30 กก.
327
8850257280081
ถุงแก้วคู่ใส่แก้ว 2 ใบ (100 ใบ/แพ็ค)
16,20,22 ออนซ์
56.01 30 แพ็ค 1,680.34 13.98 กก.
328
80110-1
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/มงกุฏ (500 กรัม/แพ็ค)
5x8 นิ้ว
43.68 60 แพ็ค 2,620.80 30.00 กก.
329
8859339000753
ถุงขุ่น HD ตัดตรง ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/ใบเรือ (500 กรัม/แพ็ค)
6x9 นิ้ว
43.68 60 แพ็ค 2,620.80 30.00 กก.
330
8859339000760
ถุงขุ่น HD ตัดตรง ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/ใบเรือ (500 กรัม/แพ็ค)
7x11 นิ้ว
43.68 60 แพ็ค 2,620.80 30.00 กก.
331
8859339000777
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/มงกุฏ (500 กรัม/แพ็ค)
8x12 นิ้ว
43.68 60 แพ็ค 2,620.80 30.00 กก.
332
80110-5
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/มงกุฏ (500 กรัม/แพ็ค)
9x14 นิ้ว
43.68 60 แพ็ค 2,620.80 30.00 กก.
333
8859339000791
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/ใบเรือ (500 กรัม/แพ็ค)
10x15 นิ้ว
43.68 60 แพ็ค 2,620.80 30.00 กก.
334
80110-7
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/ใบเรือ (500 กรัม/แพ็ค)
12x18 นิ้ว
43.68 60 แพ็ค 2,620.80 30.00 กก.
335
80110-8
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/ใบเรือ (500 กรัม/แพ็ค)
14x22 นิ้ว
43.68 60 แพ็ค 2,620.80 30.00 กก.
336
8859304500332
ผงคาปูชิโน่ ใบไม้แดง
42.56 20 ถุง 851.20 4.00 กก.
337
8859304500592
ผงมอคค่า ใบไม้แดง
42.56 20 ถุง 851.20 4.00 กก.
338
8859304503135
ผงกาแฟลาเต้ ใบไม้แดง
42.56 20 ถุง 851.20 4.00 กก.
339
8859304502015
ผงชานมหอม ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
340
8859304500394
ผงชาเขียว ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
341
8859304503517
ผงชาเขียวญี่ปุ่น ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
342
8859304501643
ผงชามะนาว ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
343
8859304500400
ผงชาเย็น ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
344
8859304500387
ผงนมสด ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
345
8859304502091
ผงนมสดน้ำผึ้ง ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
346
8859304501148
ผงวนิลา ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
347
8859304501346
ผงมะพร้าว ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
348
8859304501063
ผงกล้วยหอม ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
349
8859304501049
ผงแตงโม ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
350
8859304500318
ผงแคนตาลูป ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
351
8859304500424
ผงสตรอวเบอร์รี่ ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
352
8859304500196
ผงเผือกหอม ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
353
8859304503180
ผงโกโก้นม ใบไม้แดง
35.28 20 ถุง 705.60 4.00 กก.
354
8859304502138
ผงโยเกิร์ต ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
355
8859304501551
ผงนมสดช็อกโกแลตชิพ ใบไม้แดง
35.28 20 ถุง 705.60 4.00 กก.
356
8859304501582
ผงช็อกโกแลตชิพ ใบไม้แดง
35.28 20 ถุง 705.60 4.00 กก.
357
8859304500585
ผงไวท์มอลต์ ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
358
8859304503531
ผงช็อกโกแลตอัลมอนด์ ใบไม้แดง
35.28 20 ถุง 705.60 4.00 กก.
359
8859304502435
ผงบราวซูการ์ ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
360
8859304503524
ผงเบียร์หวาน ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
361
8859304501704
ผงมะนาว ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
362
8859304502299
ผงลิ้นจี่ ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
363
8859304501025
ผงทุเรียน ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
364
8859304501056
ผงนมเย็น ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
365
8859304503548
ผงกลิ่นอัลมอนด์ ใบไม้แดง
33.60 20 ถุง 672.00 4.00 กก.
366
8850124018205
นมสดคาร์เนชั่น (ไข่เจียว) 405g.
30.24 48 กระป๋อง 1,451.52 22.08 กก.
367
8850124070999
นมสดเอ็กซ์ตร้า คาร์เนชั่น 369 ml (สดใหม่ 385g.)
28.00 48 กระป๋อง 1,344.00 20.98 กก.
368
8858705609415
นมสดถุง คาร์เนชั่น (ไข่เจียว) 1 กิโล 937 ml
70.56 20 ถุง 1,411.20 20.00 กก.
369
8858705609439
นมสดถุง คาร์เนชั่น Extra 1 กิโล 961 ml
68.32 20 ถุง 1,366.40 20.00 กก.
370
8859304500103
เม็ดไข่มุก ใบไม้แดง
34.72 18 ถุง 624.96 18.00 กก.
371
8859304500684
เม็ดไข่ปลา ใบไม้แดง
34.72 18 ถุง 624.96 18.00 กก.
372
8859304500684-1
เม็ดไข่ปลาสีทอง ใบไม้แดง
39.20 18 ถุง 705.60 18.00 กก.
373
8859304501995
บุกฟลุ๊ตสลัด ใบไม้แดง
30.80 20 ถุง 616.00 18.00 กก.
374
8859304502848
บุกบราวชูการ์ ใบไม้แดง
30.80 20 ถุง 616.00 18.00 กก.
รวมทั้ง set จำนวน 374 รายการ ราคา 473,109.28 บาท (ค่าส่งตามเงื่อนไข) น้ำหนัก 3,939.29 กิโลกรัม
สินค้าชนิดเดียวกันที่มีลาย หรือ สี ต่างกัน ราคาเท่ากัน จะส่งแบบคละสี คละลาย
** ขวด PET ระบุสีฝาได้